Złożenie deklaracji do sesji styczeń-luty 2018 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 r. powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu do dnia 9 września 2017 r.