Złożenie deklaracji do sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r. powinni złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu do dnia 18 lutego 2018 r. Deklaracje słuchacze szkół policealnych oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych składają osobiście do Kierownika Szkolenia Praktycznego.