Zapraszamy na kursy spawania

Kursy spawania w CKU prowadzone są pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zgodnie z atestem wydanym przez Instytut, jesteśmy upoważnieni do szkolenia i egzaminowania spawaczy w specjalnościach:

spawanie gazowe – metoda 311,
spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – metody 135 MAG i 131 MIG,
spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – metoda 136 MAG,
spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – metoda 141 TIG,
spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda 111 MMA.

Po zdanym egzaminie wydajemy książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza wystawione przez Instytut Spawania w Gliwicach (honorowane również za granicą) według normy EN ISO 9606-1.

Prowadzimy RECERTYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH!
Zapraszamy na egzamin spawaczy osoby, którym skończyła się dwuletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych.

SŁUCHACZOM CKU umożliwiamy ulgowe uzyskiwanie uprawnień i certyfikatów :

– Upust 40% od ceny kursu dla słuchaczy szkół Centrum od drugiego roku kształcenia.
Upust 40% od ceny kursu dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych po zrealizowaniu połowy zajęć kursu.

Więcej na: kursy@ckukoszalin.edu.pl
sekretariat kursów:94 345 26 75