Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Z życia szkoły

Komunikat dotyczy rodziców nieletnich słuchaczy semestru 8P Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, do dnia 15 października 2020 r., należy dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia oraz opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga maturzyści- odbiór wyników po egzaminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki po egzaminie poprawkowym będą wydawane 30.09.2020 r. od godz.  10.00  w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście  za okazaniem dowodu tożsamości. Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia nosa i ust.  

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2021

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 Do kogo składa? Do kiedy? (deklaracja wstępna) Do kiedy? (deklaracja ostateczna) Deklaracja (załącznik) Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2020r. obowiązkowo !!! Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury … dalej

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 08.09.2020 r. (wtorek) z następujących przedmiotów: matematyki o 14.00 w klubie szkolnym (sala 17); pisemnego języka angielskiego o 14.00 (sala nr 110). Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem. Na  egzamin z matematyki należy też zabrać: … dalej

Zapraszamy do składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

W sesji styczeń-luty 2021 w terminie DO 15 WRZEŚNIA 2020: słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych: K74 (kwalifikacja BD.05.) K76 (kwalifikacja AU.23.) K79 (kwalifikacja AU.65.) K80 (kwalifikacja AU.28) K81 (kwalifikacja MG.44.) słuchaczy szkoły policealnej 4MS (kwalifikacja MS.01.) technik masażysta słuchaczy, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2020 i nie zdali egzaminu. Deklaracje będzie można złożyć: – osobiście … dalej

zobacz wszystkie aktualności