Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Z życia szkoły

Plan zajęć dla szkół zaocznych

Informujemy, że plan zajęć szkoły zaocznej semestr zimowy roku szkolnego 2021/2022 został opublikowany. Prosimy o zapoznanie się z planem oraz na bieżąco sprawdzać czy nie nastąpiły zmiany.

Narodowy Spis Powszechny do 30 września 2021 r.

Do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny.  Udział w spisie jest obowiązkowy. Ważne informacje dot. spisu znajdują się na stronie www.koszalin.pl. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie można się spisać w dniach i godzinach pracy Urzędu (Ratusz – pokój nr 221, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 41).

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2022

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022  UWAGA! Do dnia 30 września 2021r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Rodzice/opiekunowie prawni, słuchacze klasy 8 Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

Dotyczy rodziców nieletnich słuchaczy semestru 8P Szkoły Podstawowej dla Dorosłych W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią oraz problemami zdrowotnymi, do dnia 15 października 2021 r., należy dostarczyć zaświadczenia o stanie zdrowia oraz opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty.

Uwaga Maturzyści- odbiór wyników po egzaminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki po egzaminie poprawkowym będą wydawane 10.09.2021 r. od godz. 11:00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości. Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia nosa i ust za pomocą … dalej

zobacz wszystkie aktualności