Warsztaty zawodoznawcze

W dniu 27 października słuchacze Centrum uczestniczyli w warsztatach z doradczyniami zawodowymi z Młodzieżowego Centrum Informacji Zawodowej oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Koszalinie. Spotkanie miało na celu pomoc w określeniu predyspozycji zawodowych, a także dostarczeniu pełnej informacji na temat ścieżki kariery zawodowej na obecnym rynku pracy.

W czasie warsztatów uczniowie rozwiązywali testy określające dominujące skłonności zawodowe, oceniali plusy oraz minusy wykonywania poszczególnych zawodów, planując swoją przyszłość zawodową.  Wiedza uczestników została wzbogacona o informacje na temat konkretnych zawodów, umiejętności, predyspozycji oraz wymagań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku, przedstawiono konieczność planowania kariery zgodnie z obecnym zapotrzebowaniem rynku pracy.

Noc Szkoleń 2017 – relacja

21 października 2017 r. CKU wzięło udział w 5 edycji Nocy Szkoleń, której koordynatorem w Koszalinie jest Fundacja Rzecz Jasna.

Noc Szkoleń jest ogólnopolskim wydarzeniem, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”. Polega na tym, że w wielu miastach w kraju, w tym samym czasie, organizowane są szkolenia, w których może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Odbywają się one w nocy, czyli po zachodzie Słońca.

Ideą Nocy Szkoleń jest zwrócenie uwagi na konieczność uczenia się przez całe życie – life long learning i na edukację nieformalną, dzięki której uczymy się kreatywności, samodzielnego myślenia oraz odpowiedzialności za swój rozwój.

W tym roku CKU zaproponowało trzy szkolenia:

 1. Prababcia w kolorze – szkolenie z zakresu grafiki komputerowej
  Uczestnicy mieli za zadanie przynieś stare zdjęcie (najlepiej zniszczone – zagięte, zalane), zeskanować je i odrestaurować, następnie nadać zdjęciu kolorystykę. Po prostu, ze starego, np. czarno-białego, zniszczonego, pomiętego zdjęcia – zrobić nowe, kolorowe, które zapisane cyfrowo, przetrwa wieki.
  Prowadząca: Aleksandra Kryszczyńska
 2. Zawsze piękna – szkolenie z zakresu usług kosmetycznych
  W pracowni kosmetycznej pokazywaliśmy jak zadbać o skórę, dłonie i paznokcie. Chętni mogli skorzystać z darmowego zabiegu farbowania i stylizacji łuku brwiowego.
  Prowadząca: Hanna Gałkowska
 3. Personalizacja breloków – szkolenie z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
  W pracowni CNC pokazaliśmy programowanie i obróbkę grawerowaniem medali i breloczków upamiętniających jubileuszowy rok Mechanika oraz CKU Koszalin. Uczestnicy mieli możliwość zaprojektowania własnych medali i przyglądać się pracy obrabiarki, która wykonuje ich projekt. To zapewne niezwykła pamiątka z tego bardzo praktycznego szkolenia.
  Prowadzący: Marek Magiera

Zapraszamy na następną Noc Szkoleń.

Podpisanie porozumienia CKU i Inter-Metal

Dnia 11 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy udziale Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego oraz Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia zostało zawarte kolejne długofalowe porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie, a firmą Inter-Metal s.c. reprezentowaną przez Elżbietę i Tomasza Maksymiuka.

Współpraca Centrum z Inter-Metal s.c., z Bonina trwa już wiele lat. Od 2014 roku współpracujemy z firmą na mocy listu intencyjnego. Słuchacze naszej szkoły od dłuższego czasu odbywają w firmie Inter-Metal s.c. praktyki zawodowe. Wielu pracowników firmy Inter-Metal s.c. to absolwenci szkół i kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych w Centrum.

Obecna współpraca dotyczyć będzie organizacji i popularyzacji przedsięwzięć edukacyjnych (m.in. praktyk zawodowych), prezentacji słuchaczom Centrum działalności i specyfiki zakładu pracy poprzez organizację wizyt zawodoznawczych dla słuchaczy, współorganizacji szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem słuchaczy i kadry pedagogicznej, promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia, umożliwienia pracownikom firmy Inter-Metal s.c. udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje, organizacji na zlecenie Inter-Metal s.c. kursów, umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników zakładu pracy.

Porozumienie CKU z Fabryką Maszyn Bumar Koszalin S.A.

Dziś w siedzibie F.M. Bumar S.A. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie a Fabryką Maszyn Bumar S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jerzego Romanowskiego. Do podpisania porozumienia doszło przy współpracy Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia i udziale Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

W ramach porozumienia Fabryka Maszyn Bumar Koszalin S.A. zobowiązała się m.in. do prezentacji słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica działalności i specyfiki zakładu pracy poprzez organizację wizyt zawodoznawczych dla słuchaczy, organizacji szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem słuchaczy i kadry pedagogicznej; promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia, a także organizacji praktyk zawodowych na terenie zakładu pracy.

Informacje w prasie o porozumieniu:

 

Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem komputera

Analiza ekonomiczna CKU Koszalin

W ramach lekcji otwartej dnia 06 maja 2017 roku została przeprowadzona przez mgr Barbarę Drzewiecką lekcja pt. „Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem komputera”.

Lekcje otwarte, prowadzone w Centrum, kierowane są do otwartego grona słuchaczy i nauczycieli. Zajęcia zostały przeprowadzane w szkole zaocznej w sali 10 wyposażonej w stanowiska komputerowe. Uczestniczyli w nich słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik ekonomista 1K47 (A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Lekcje otwarte mają na celu zaprezentowanie nauczycielom możliwości wykorzystania na zajęciach technologii informacyjnej oraz przekonanie ich do stosowania jej na swoich zajęciach. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach otwartych z przedmiotów ekonomicznych ma zapewnić także większe zainteresowanie wśród słuchaczy tematyką ekonomiczną.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu poszczególnych zadań i ćwiczeń. Podczas lekcji słuchacze wykonywali wykresy kołowe i słupkowe do sporządzonej przez siebie analizy struktury zatrudnienia oraz analizy przychodów ze sprzedaży.

Lekcja bardzo podobała się słuchaczom, którzy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w niej, mając możliwość rozwiązywania zadań z zakresu analizy ekonomicznej z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej.

Wyniki Konkursu Wiedzy Biznesowej

Konkurs Wiedzy Biznesowej CKU Koszalin

Dla wszystkich chętnych słuchaczy Centrum, chcących sprawdzić swoją wiedzę z przedsiębiorczości, ekonomii i marketingu, został zorganizowany Konkurs Wiedzy Biznesowej (06 maja 2017 r.). Zakres przedmiotowy konkursu obejmował zagadnienia z podstaw z ekonomii, marketingu i finansów, podatków i ich rodzajów, działalności gospodarczej, funkcji pieniądza w gospodarce, papierów wartościowych oraz zasad funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. W konkursie wzięło udział 20 słuchaczy z trzech semestrów.

Pierwsze miejsce zajęły: Joanna Woroń, Anna Romanowicz, Jolanta Wnęk, Agnieszka Krüger, osiągając 95% możliwych do uzyskania punktów.

Drugie miejsce zajęły: Beata Kołodziejczak, Anna Bochenek, Marta Łaryonowicz, osiągając 90% możliwych do uzyskania punktów.

Trzecie miejsce zajęli Krzysztof Lewandowski i Alina Mamrot, uzyskując 85% możliwych do uzyskania punktów.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Matura 2017

4 maja o godz. 9.00 rozpoczął się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści zmierzyli się w części testowej z tekstem o Sienkiewiczu, wymieraniu języków i „Weselem” Wyspiańskiego. W części drugiej mieli do wyboru rozprawkę: „Praca – pasja, czy obowiązek” lub interpretację wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „Słyszę czas”.

O 14.00 egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zdają ci, którzy wybrali go jako przedmiot dodatkowy.
I tak do 24 maja. Egzaminy rano i po południu w zależności od zdawanego przedmiotu.

Choć większość maturzystów najbardziej obawia się matury z matematyki, to właśnie dzisiaj napięcie sięgnęło zenitu. Pierwszy egzamin! Jak to będzie? Co będzie? Czy sobie poradzę? I setki innych pytań. Niepewność, stres, nic nie pamiętam – to najczęściej powtarzane dziś słowa.
Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej nastroje były już inne. „To było do napisania”- mówili zdający.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Wyniki 30 czerwca.

Pożegnania nadszedł czas

Dziś, 28 kwietnia 2017 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla słuchaczy semestrów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (6 LS i 6 LZ).

Wiele ciepłych słów usłyszeli nauczyciele i absolwenci. Były wspomnienia, podziękowania, nagrody i dyplomy za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Potem rozdanie świadectw… radość i satysfakcja z ukończenia liceum, na co wielu pracowało ciężko kilka lat.

Wszystkim życzymy spełnienia marzeń, obrania właściwej drogi w życiu i dojścia do zamierzonego celu.

Przed niektórymi jeszcze matura. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Tegoroczny egzamin gimnazjalny dobiegł końca

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Czy chcemy, czy nie, to fakt, którego nie można obejść, pominąć, choć to nie lada wyzwanie – sześć egzaminów w trzy dni. Zresztą z tego powodu często nazywa się go Małą maturą.

Tegoroczny egzamin gimnazjalny dobiegł końca.

Rozpoczął się 19 kwietnia testem z historii i WOS-u. O godz. 11:00 odbył się egzamin z języka polskiego. Tym razem zadaniem zdających było napisanie rozprawki na temat: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że marzenia mają sprawczą moc? Argumenty zilustruj przykładami z literatury.

We czwartek, 20 kwietnia, gimnazjaliści zmagali się z testem z przedmiotów przyrodniczych, który zgodnie uznali za najtrudniejszy ze wszystkich w tej sesji. Potem była matematyka.

Komentarze pominiemy. Wystarczy słowo koszmar.

Dziś gimnazjaliści rozwiązywali test z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W naszej szkole był to język angielski. Zdający uznali, że egzamin nie był trudny.

Co po egzaminie? Oczekiwanie na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki, czyli na 23 czerwca 2017. Tego dnia gimnazjaliści otrzymają świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Trzymamy kciuki

Certyfikat Szkolny Klub Wolontariatu

Od 29 września 2016 r. do 30 marca 2017 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego przystąpiło do konkursu „Szkolny klub wolontariatu”.

Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W Centrum wielu słuchaczy zaangażowało się w realizację tego przedsięwzięcia, wszystkim bardzo dziękujemy.