Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Szkoła Branżowa II Stopnia

Od 1 września 2020 r. rozpoczyna działalność Branżowa Szkoła II stopnia, która daje możliwość uzyskania wykształcenia średniego branżowego, tytułu technika oraz przystąpienia do egzaminu maturalnego, nie tylko tegorocznym absolwentom szkół branżowych I stopnia.
W Branżowej Szkole II stopnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie od 1.09.2020 r. można kształcić się w zawodach:
 • Technik fryzjerTechnik fryzjer
 • Technik handlowiecTechnik handlowiec
 • Technik inżynierii sanitarnejTechnik inżynierii sanitarnej
 • Technik mechanikTechnik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowychTechnik pojazdów samochodowych

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.  
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

O szkole

Kształcenie w Branżowej Szkole II stopnia to kontynuacja* kwalifikacji z wcześniej ukończonej szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa 2 lata. Słuchacze są klasyfikowani semestralnie.

Kształcenie obejmuje naukę przedmiotów zawodowych i przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.

Branżowa Szkoła II stopnia funkcjonuje w systemie:

 • stacjonarnym – zajęcia odbywają się od  środy do piątku w godzinach od 8:00 do 15:10,
 • zaocznym – zajęcia odbywają się w piątki: 15:30-20:20, soboty i niedziele: 8:00-16:10, zgodnie z harmonogramem zjazdów, przeciętnie 2 razy w miesiącu. 

UWAGA!

*W Branżowej Szkole II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia lub ZSZ.  W Branżowej Szkole II stopnia realizowana jest jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika.  

Absolwenci branżowych szkół I stopnia i ZSZ mogą też, jako osoby dorosłe:

– uzupełniać wykształcenie ogólne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (począwszy od 2 klasy), 
– i/lub uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Korzyści dla ciebie

 • Kończąc Branżową Szkołę II stopnia oraz zdając egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie absolwent szkoły otrzymuje dyplom technika oraz uzyskuje wykształcenie średnie branżowe.
 • Uczęszczając do Branżowej Szkoły II stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości może kontynuować kształcenie na studiach wyższych.
 • Ponadto, po ukończeniu Branżowej Szkoły II stopnia absolwent może zdobywać nowe kwalifikacje w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych kursów i szkoleń  umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych lub kształcić się zawodowo w szkole policealnej.