Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Terminarz rekrutacji

Zarządzenie nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

  1. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na semestr pierwszy publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018
Termin w rekrutacji zasadniczej / termin w rekrutacji dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego Terminy w postępowaniu uzupełniającym/ terminy  w postępowaniu uzupełniającym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego Rodzaj czynności
od 29 maja 2017 r. (poniedziałek)
do 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00 

od 6 listopada 2017 r. (poniedziałek)
do 29 listopada 2017r.(środa)

od 21 lipca 2017r. (piątek)
do 26 lipca 2017r. (środa) 

od 20 grudnia 2017r. (środa)
do 3 stycznia 2018r. (środa)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 30 czerwca 2017r. (piątek)

do 1 grudnia 2017r. (piątek)

do 28 lipca 2017r. (piątek)

do 5 stycznia 2018r. (piątek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe
do 14 lipca 2017r. (piątek)

do 15 grudnia 2017r. (piątek)

do 17 sierpnia 2017r. (czwartek)

do 22 stycznia 2018r. (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 18 lipca 2017r.  (wtorek)

do 19 grudnia 2017r. (wtorek)

do 25 sierpnia 2017r. (piątek)

do 26 stycznia 2018r. (piątek)

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej
dnia 20 lipca 2017r. (czwartek)

dnia 20 grudnia 2017r. (środa)

dnia 28 sierpnia 2017r. (poniedziałek)

dnia 29 stycznia 2018r. (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

2. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na semestr pierwszy publicznych  trzyletnich liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do klasy drugiej i trzeciej gimnazjum dla dorosłych  na rok szkolny 2017/2018

Termin w rekrutacji zasadniczej /
termin dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się  w pierwszym powszednim dniu lutego
Terminy w postępowaniu uzupełniającym / terminy  w postępowaniu uzupełniającym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego Rodzaj czynności
od 29 maja 2017 r. (poniedziałek)
do 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) do godz. 15.00
 
od 6 listopada 2017 r. (poniedziałek)
do 29 listopada 2017r. (środa)
od 21 lipca 2017r. (piątek)
do 26 lipca 2017r. (środa) 

od 20 grudnia 2017r. (środa)
do 3 stycznia 2018r. (środa)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 30 czerwca 2017r. (piątek)

do 1 grudnia 2017r. (piątek)

do 28 lipca 2017r. (piątek)

do 5 stycznia 2018r. (piątek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty  w zw. z art. 187 ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające
do 14 lipca 2017r. (piątek)

do 15 grudnia 2017r. (piątek)

do 17 sierpnia 2017r. (czwartek)

do 22 stycznia 2018r. (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 18 lipca 2017r.  (wtorek)

do 19 grudnia 2017r. (wtorek)

do 25 sierpnia 2017r. (piątek)

do 26 stycznia 2018r. (piątek)

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej  
dnia 20 lipca 2017r. (czwartek)

dnia 20 grudnia 2017r. (środa)

dnia 28 sierpnia 2017r. (poniedziałek)

dnia 29 stycznia 2018r. (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych na rok szkolny 2017/2018

Termin w rekrutacji zasadniczej/ termin dla szkół,  w   których zajęcia rozpoczynają się  w pierwszym powszednim dniu lutego Terminy w postępowaniu uzupełniającym/ terminy  w postępowaniu uzupełniającym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego Rodzaj czynności
od 5 czerwca 2017r. (poniedziałek)
do 26 czerwca 2017r. (poniedziałek) 

od 6 listopada 2017r. (poniedziałek)
do 27 listopada 2017r. (poniedziałek)

od 21 lipca 2017r. (piątek)
do 25 lipca 2017r. (wtorek) 

od 20 grudnia 2017r. (środa)
do 3 stycznia 2018r. (środa)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 28 czerwca 2017r. (środa) do 30 czerwca 2017r. (piątek)

od 28 listopada 2017r. (wtorek)
do 30 listopada 2017r. (czwartek)

od 26 lipca 2017r. (środa)
do 27 lipca 2017r. (czwartek) 

do 5 stycznia 2018r. (piątek)

Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej przez komisje rekrutacyjną dla kandydatów, o których mowa w art. 141 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe
do  30 czerwca 2017r. (piątek)

do 1 grudnia 2017r. (piątek)

od 28 lipca 2017r. (piątek)

do 8 stycznia 2018r. (poniedziałek)

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe
do 17 lipca 2017r. (poniedziałek)

do 15 grudnia  2017r. (piątek)

do 17 sierpnia 2017r. (czwartek)

do 22 stycznia 2018r. (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 19 lipca 2017r. (środa)

do 19 grudnia 2017r.  (wtorek)

do 25 sierpnia 2017r. (piątek)

do 26 stycznia 2018r. (piątek)

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej lub świadectwa promocyjnego do klasy siódmej.
dnia 20 lipca 2017r. (czwartek)

dnia 20 grudnia 2017r. (środa)

dnia 28 sierpnia 2017r. (poniedziałek)

dnia 29 stycznia 2018r. (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych