Próbny egzamin gimnazjalny dla semestru 5 GZ

Harmonogram próbnego egzaminu gimnazjalnego dla semestru 5 GZ, odbywającego się w dniach 03.12. – 10.12.2016r.:

  • 03.12.2016r. (sobota) godz. 8.00 – język angielski
  • 04.12.2016r. (niedziela) godz. 8.00 – część humanistyczna
  • 10.12.2016r. (sobota) godz. 8.00 – część matematyczno- przyrodnicza

Dodatkowe informacje dla zdających:

  • na każdy egzamin słuchacz zgłasza się punktualnie z dowodem osobistym i długopisem/piórem z czarnym tuszem,
  • na salę egzaminacyjną nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie Dyrektora CKE.

Słuchacze są nadzorowani przez nauczyciela uczącego w danym dniu zgodnie z planem semestru.