Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa, jako jedna z form przygotowania zawodowego prowadzona jest w pracowniach Centrum oraz poza siedzibą szkoły – w przedsiębiorstwach, instytucjach państwowych, czyli w „zakładach pracy”. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach, co pracownicy. Praktyki zawodowe są częścią programu nauczania i uczestnictwo w nich jest obowiązkowe. Terminy i czas odbywania praktyk ustalane są na podstawie programów nauczania przez kierownika szkolenia praktycznego. Słuchacz może być zwolniony z obowiązku odbycia praktyk zawodowych, jeżeli potwierdzi wykonywanie pracy zgodnej z programem praktyk zawodowych.

 

Regulamin praktyk zawodowych

Słuchacz szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego zgłasza Kierownikowi Szkolenia Praktycznego dane zakładu, w którym odbywać będzie praktykę zawodową celem spisania umowy pomiędzy szkołą a zakładem. Poniżej znajduje się formularz wniosku o wystawienie umowy, który należy wypełnić i dostarczyć przed rozpoczęciem praktyki zawodowej do pokoju W32 (budynek kształcenia praktycznego) lub przesłać e-mailowo na adres: kursy@ckukoszalin.edu.pl Wniosek wypełnia słuchacz.

 

Dzienniczki praktyk według poszczególnych zawodów:

Technik administracji:
kwalifikacyjny kurs zawodowy A.68

Technik informatyk:
kwalifikacyjny kurs zawodowy E.12
kwalifikacyjny kurs zawodowy E.13
kwalifikacyjny kurs zawodowy E.14

Technik rachunkowości:
kwalifikacyjny kurs zawodowy A.36
kwalifikacyjny kurs zawodowy A.65

Technik ekonomista
kwalifikacyjny kurs zawodowy A.35

Technik mechanik:
kwalifikacyjny kurs zawodowy M.19
kwalifikacyjny kurs zawodowy M.44

Technik usług kosmetycznych:
szkoła policealna A.61 i A.62
kwalifikacyjny kurs zawodowy A.61
kwalifikacyjny kurs zawodowy A.62

Opiekun medyczny:
szkoła policealna Z.4
kwalifikacyjny kurs zawodowy Z.4

Technik fotografii i multimediów:
kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.28

Technik spedytor:
kwalifikacyjny kurs zawodowy A.28
kwalifikacyjny kurs zawodowy A.29

Technik masażysta:
szkoła policealna Z.1
szkoła policealna MS.1 (podstawa programowa obowiązująca od 01.09.2017 r.)

Uwaga! Do wydruku dzienniczka praktyk wydrukuj najpierw strony nieparzyste,
przełóż kartki i wydrukuj strony parzyste. Zobacz jak to zrobić.