Plany zajęć

Szkoła stacjonarna

(środa – piątek)

Zmiany w planie zajęć dla szkół stacjonarnych

Egzaminy dla słuchaczy szkoły stacjonarnej w grudniu będą odbywały się w formie zdalnej. Forma egzaminów w styczniu będzie zależała od sytuacji epidemicznej.
Słuchacze, którzy nie mają możliwości zdalnego przystąpienia do egzaminu zgodnie z planem, mogą złożyć na adres dyrektor@ckukoszalin.edu.pl podanie o wyznaczenie terminu dodatkowego.

Szkoła zaoczna

(piątek – niedziela)

Egzaminy dla słuchaczy szkoły zaocznej w grudniu będą odbywały się w formie zdalnej. Forma egzaminów w styczniu będzie zależała od sytuacji epidemicznej.
Słuchacze, którzy nie mają możliwości zdalnego przystąpienia do egzaminu zgodnie z planem, mogą złożyć na adres dyrektor@ckukoszalin.edu.pl podanie o wyznaczenie terminu dodatkowego.

Godziny zajęć w szkole stacjonarnej

ŚRODA – PIĄTEK
1 8:00 – 8:45
2 8:55 – 9:40
3 9:50 – 10:35
4 10:45 – 11:30
5 11:45 – 12:30
6 12:40 – 13:25
7 13:35 – 14:20
8 14:25 – 15:10

Godziny zajęć w szkole zaocznej

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
    1 8:00-9:30 1 8:00-9:30
    2 9:40-11:10 2 9:40-11:10
    3 11:20-12:50 3 11:20-12:50
    4 13:00-14:30 4 13:00-14:30
1 15:30-17:00 5 14:40-16:10 5 14:40-16:10
2 17:10-18:40 6 16:20-17:50    
3 18:50-20:20        
3 18:50-20:20        

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Szkoła podstawowa 05.05.2021, 06.05.2021, 07.05.2021, 26.05.2021, 27.05.2021, 04.06.2021

Liceum Ogólnokształcące 05.05.2021, 06.05.2021, 07.05.2021, 26.05.2021, 27.05.2021, 04.06.2021

Szkoła Policealna (masażysta) 30.10.2020, 31.10.2020, 2.01.2021, 3.01.2021, 2.05.2021

Terminy zjazdów szkoły zaocznej
rok szkolny 2019/2020
semestr wiosenny

Lp. Dzień Miesiąc Rok
1. 04 – 06 09 2020
2. 11 – 13 09 2020
3. 18 – 20 09 2020
4. 25 – 27 09 2020
5. 02 – 04 10 2020
6. 09 – 11 10 2020
7. 16 – 18 10 2020
8. 23 – 25 10 2020
9. 06 – 08 11 2020
 10. 13 – 15 11 2020
 11. 20 – 22 11 2020
12. 27 – 29 11 2020
 13. 04 – 06 12 2020
14. 11 – 13 12 2020
15. 18 – 20 12 2020
16. 08 – 10 01 2021
17. 15 – 17 01 2021