Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Pedagog

mgr inż. Marta Sekuła
Pokój nr 201
tel: 94 345 18 22 wewnętrzny 37

DzieńGodziny
Wtorek7:30-11:30oprócz: 26.09.2023, 24.10.2023, 21.11.2023, 12.12.2023
Środa7:30-15:00
Czwartek7:30-15:00
Piątek7:30-15:00
Sobota12:00-16:00w dniach: 30.09.2023, 28.10.2023, 25.11.2023, 16.12.2023

 

Pomoc on-line:
 • Platforma on-line oferująca bezpłatnie usługi wsparcia i doradztwa-psycholog, pedagog, terapeuta, doradca zawodowy, seksuolog, mediator, prawnik, asystent dorastania


 • alkohol:

 • Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Nigdy nie jeżdżę po alkoholu
 • narkotyki:

 • Poradnia dla osób z problemami narkotykowymi
 • Nie pozwól by trawa Cię przerosła
 • przemoc:

 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
 • Serwis internetowy Rzecznika Praw Dziecka
 • Informacje prawne online dotyczące problemu krzywdzenia dzieci
 • Aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie – Ma dwa tryby działania:
  ukryty i jawny. W trybie jawnym widoczna jest tylko ikonka pogodowa; w ukrytym, wyposażonym na każdym poziomie w znaczek szybkiego ukrywania, ofiara przemocy ma dostęp do szybkiego paska z notatnikiem, numerem 112, alertem i mapą. Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest „notatnik”, dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, który później będzie mógł służyć jako materiał dowodowy.
 • Feminoteka – tel. 888 88 33 88 – infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–20:00. Konsultantki pomagają kobietom i dziewczętom powyżej 15. roku życia, zajmują się wszystkimi rodzajami przemocy – psychiczną, fizyczną, ekonomiczną i seksualną w rodzinie i poza nią.
 • „Psycholog dla społeczeństwa” – darmowa pomoc specjalistów. Psychologowie w czasie epidemii oferują nieodpłatną pomoc
 • profilaktyka samobójstw:

 • Życie jest warte rozmowy. Platforma pomocowo-edukacyjna
 • sekty:

 • Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji
 • planujesz wyjazd za granice:

 • La Strada – Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu
 • Wykaz instytucji zajmujących się poradnictwem psychologiczno-pedagogicznym
  800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównej Inspektora Sanitarnego

  Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

  801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

  W którym specjaliści udzielają wsparcia w trudnych sytuacjach, pomagają wyszukać odpowiednią formę pomocy i informują na temat ryzyka używania narkotyków i ,,dopalaczy”. Telefon adresowany jest nie tylko do osób używających narkotyków i „dopalaczy”, ale także ich bliskich i rodzin. Telefon prowadzony jest przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i czynny jest codziennie w godzinach 16:00 – 21:00

  Poradnia internetowa www.narkomania.org.pl

  W której można uzyskać anonimową pomoc on-line lekarza psychiatry, psychologa i prawnika; dwa razy w tygodniu można skorzystać z konsultacji za pośrednictwem chatu. Poradnia prowadzona jest na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

  116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

  Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

  „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” Dante Alighieri

  … i każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka by dzielić z nim dobre i złe chwile. Łatwiej nam dzielić się radością, trudniej zmartwieniami. Zazwyczaj uważamy, że z problemami najlepiej poradzimy sobie sami. Życie jednak pokazuje zupełnie coś innego. Czasami pomaga już głośne powiedzenie o tym, co boli. Masz prawo nie radzić sobie z pewnymi trudnymi sytuacjami… Pewnie trudno Ci sobie wyobrazić, że można wówczas skierować swe kroki do wychowawcy, nauczyciela ulubionego przedmiotu czy … pedagoga. Zdaję sobie sprawę, że najtrudniej zrobić pierwszy krok. Może jednak warto spróbować?

  Mogę Cię zapewnić, że zawsze zostaniesz wysłuchany do końca, a to co powiesz zostanie tylko Twoje. Do Ciebie należy decyzja o poszerzeniu grona osób „wtajemniczonych”. Ominą Cię pouczanie i moralizowanie, otrzymasz za to informację na temat swojej sytuacji i propozycję porady oraz pomocy.