MATURA 2017 – ZMIANA DEKLARACJI!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2017 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ze względu na sprawy związane z organizacją egzaminu maturalnego, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 31.01.2017 r. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2017 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w przeznaczonym do tego miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

W dniu 10.02.2017 r. każdy zdający zobowiązany jest również podpisać metryczkę ze swoimi danymi wysyłanymi do OKE – BARDZO WAŻNE
I OBOWIĄZKOWE!!! W tym celu będzie musiał zgłosić się do sekretariatu nr 112 w godzinach urzędowania.