Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

Sieci komputerowe bez tajemnic!

Forma

KKZ – Kwalifikacyjny kurs zawodowy

W zawodzie

Technik informatyk

Tryb nauki

Zaoczny

Tryb naboru

Nabór w trybie ciągłym. Złóż wniosek już dziś!

Ilość godzin

421 godzin
(195 h zawodowych + 50 h praktyki zawodowej + 176 h ogólnych)

Wymagania

Ukończone 18 lat.
Ukończona szkoła podstawowa (8-letnia) bądź ukończone gimnazjum.

CISCO CCNA

W ramach kursu KKZ E.13 można ukończyć 2 semestry szkoły CISCO CCNA.

Po ukończeniu nauki

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie absolwent uzyskuje tytuł TECHNIK INFORMATYK.

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Egzamin zawodowy

Egzamin zewnętrzny polega na zdaniu poniższych egzaminów:

 • egzamin pisemny – test 40 pytań z danego KKZ (aby zdać należy uzyskać 50% punktów),
 • egzamin praktyczny – praktyczne wykonanie zadania (aby zdać należy uzyskać 75 % punktów).

CKU Koszalin jest ośrodkiem egzaminacyjnym. Oznacza to, że wszystkie egzaminy mogą być przeprowadzane w naszej placówce. Egzaminy są bezpłatne.

Egzamin zawodowy jest dla osób chętnych. Nie ma obowiązku przystępowania do niego.

Zajęcia praktyczne i wyposażenie

Zajęcia praktyczne zaczynamy już w pierwszym semestrze. Zajęcia praktyczne odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Szkoła zapewnia wszystkie niezbędne urządzenia oraz oprogramowania. Dozwolone jest również pracowanie na swoich komputerach.

W zawodzie:

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej.

Słuchacz:

 1. rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
 2. rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
 3. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 4. rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
 5. określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 6. wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
 7. dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
 8. sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
 9. dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
 10. dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
 11. montuje okablowanie sieciowe;
 12. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
 13. opisuje i analizuje klasy adresów IP;
 14. projektuje strukturę adresów IP w sieci;
 15. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
 16. opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Słuchacz:

 1. modernizuje i rekonfiguruje serwery;
 2. konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 3. konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
 4. konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
 5. konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
 6. konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
 7. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
 8. tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 9. monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.

Słuchacz:

 1. instaluje sieciowe systemy operacyjne;
 2. konfiguruje interfejsy sieciowe;
 3. udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
 4. charakteryzuje usługi serwerowe;
 5. określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
 6. zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
 7. konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
 8. zarządza centralnie stacjami roboczymi;
 9. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
 10. monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
 11. modernizuje lokalną sieć komputerową;
 12. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
 13. wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
 14. konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
 15. podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
 16. konfiguruje usługi serwerów internetowych;
 17. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
 18. lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
 19. zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.