Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje rodzaje i układy sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 2. rozpoznaje rodzaje przyłączy wodociągowych i przykanalików;
 3. rozpoznaje obiekty sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych oraz określa ich funkcje;
 4. posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 5. planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 6. sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 7. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 8. wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 9. wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 10. dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz aparaturę zabezpieczającą;
 11. dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 12. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową;
 13. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewodów wodociągowych i przewodów kanalizacyjnych;
 14. wykonuje obmiar robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 15. wykonuje czynności związane z dezynfekcją sieci wodociągowych;
 16. wykonuje czynności związane z płukaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 17. przeprowadza próby szczelności sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych;
 18. wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.

2. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje obiekty sieci gazowych i określa ich funkcje;
 2. rozpoznaje rodzaje i układy gazociągów;
 3. rozpoznaje elementy gazociągów i przyłączy gazowych i określa ich funkcje;
 4. posługuje się dokumentacją projektową i planami sytuacyjnymi sieci gazowych;
 5. planuje kolejność wykonania robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
 6. sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
 7. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
 8. wykonuje roboty ziemne związane z budową gazociągów i przyłączy gazowych;
 9. dobiera materiały, uzbrojenie, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci gazowych;
 10. dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych;
 11. wykonuje połączenia rur i montuje uzbrojenie, urządzenia i aparaturę kontrolno- -pomiarową związane z budową i remontem sieci gazowych;
 12. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazociągów i przyłączy gazowych;
 13. wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci gazowych;
 14. wykonuje czynności związane z odpowietrzeniem gazociągów i przyłączy gazowych zgodnie z obowiązującymi procedurami;
 15. wykonuje czynności związane ze znakowaniem gazociągów i przyłączy gazowych;
 16. przestrzega zasad przeprowadzania prób szczelności i ciśnienia gazociągów oraz przyłączy gazowych;
 17. wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami;
 18. wykonuje czynności związane z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci gazowych zgodnie z procedurami dotyczącymi prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.

3. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje rodzaje, układy i systemy sieci ciepłowniczych;
 2. rozpoznaje rodzaje węzłów ciepłowniczych;
 3. rozpoznaje elementy wyposażenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 4. posługuje się dokumentacją projektową oraz planami sytuacyjnymi sieci ciepłowniczych;
 5. planuje kolejność robót związanych z wykonaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 6. sporządza zapotrzebowanie na materiały oraz kalkuluje koszty związane z wykonaniem robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 7. wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 8. wykonuje roboty ziemne związane z budową sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 9. wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie związane z budową sieci i węzłów ciepłowniczych;
 10. dobiera materiały, armaturę, urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową i zabezpieczającą do budowy i remontu sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 11. dobiera narzędzia do montażu rurociągów oraz uzbrojenia sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 12. wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie, urządzenia oraz aparaturę kontrolo-pomiarową związane z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 13. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 14. wykonuje obmiary robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 15. wykonuje czynności związane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 16. przeprowadza próby szczelności sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych;
 17. wykonuje czynności związane z remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych.