Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych

Słuchacz:

 1. rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych;
 2. określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych;
 3. gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe;
 4. przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych;
 5. przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej;
 6. rejestruje materiały w postaci cyfrowej;
 7. dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
 8. przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych;
 9. tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń;
 10. stosuje system zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych.

2. Przygotowanie projektów multimedialnych

Słuchacz:

 1. dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych;
 2. wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania;
 3. stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych;
 4. wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie;
 5. przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego;
 6. publikuje internetowy projekt multimedialny.