Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Konkurs fotograficzny w CKU Koszalin

 

Wernisaż fotograficzny
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy pokonkursowej I Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN „Miasto w oczach młodych” zorganizowanego przez CKU w Koszalinie pod patronatem Prezydenta Miasta Koszalina i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Wernisaż odbędzie się 8 lutego 2018 roku, o godzinie 13:00
w siedzibie CKU w Koszalinie przy ulicy Jana Pawła II 17.

Podczas wernisażu nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

CKU Koszalin zaprasza uczniów i słuchaczy szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie, amatorów, pasjonatów fotografii i przestrzeni miejskich, do udziału w I edycji Konkursu Fotograficznego TWÓRCZY KOSZALIN.

Temat przewodni tegorocznej edycji konkursu brzmi:
Miasto w oczach młodych”.

To temat bliski mieszkańcom Koszalina, gdyż ściśle nawiązuje do przestrzeni wokół której mieszkają, i niezwykle obszerny, więc nie ogranicza inwencji twórców. Przestrzeń miejska to nie tylko obszar zurbanizowany, którego elementami są budynki, cała infrastruktura i komunikacja, ale także to, co tworzy miasto, łącznie z przedmieściami i peryferiami, przyrodą, wydarzeniami społecznymi, człowiekiem i jego funkcjonowaniem w miejskim otoczeniu, itd. Wszystko zatem może stać się tematem fotografii. Ważne, by zrobiona ona została w Koszalinie.

Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania przestrzenią miasta i postaw twórczych młodych mieszkańców Koszalina oraz propagowanie sztuki fotografowania, jako jednej z form artystycznego wyrazu i jednego z najlepszych środków komunikacji międzyludzkiej.


Konkurs pod patronatem
Prezydenta Miasta Koszalina
i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Wielu młodych koszalinian pasjonuje się fotografią, ale tylko nieliczni mogą sprawdzić się w tym fachu, poddać ocenie autorytetów i zaprezentować swoje prace. Pragniemy stworzyć uczestnikom możliwość prezentacji własnej twórczości na forum miejskim, dlatego prace wszystkich finalistów (nawet tych nienagrodzonych) wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej w CKU w Koszalinie. Zdjęcia oceniać będą wybitni artyści, znawcy i autorytety w świecie fotografii.

Dokumenty dotyczące konkursu:

Nasi sponsorzy: