Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Mechatronik

Mechatronika to nauka stosunkowo młoda, lecz specjaliści wykształceni w tym kierunku posiadają obecnie szerokie perspektywy zatrudnienia i rozwoju zawodowego. Mechatronik to zawód zaliczany do tak zwanych „zawodów przyszłości”.

Nauka zawodu mechatronik daje podstawę do zdobycia wiedzy z zakresu elektroniki, mechaniki i informatyki.

Zadania zawodowe

Absolwent KKZ w zawodzie mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • montowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

W zawodzie mechatronik wyodrębniono jedną kwalifikację: EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwent KKZ po potwierdzeniu kwalifikacji EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. Kwalifikację EE.21.można uzyskać kontynuując naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w CKU. Umożliwiamy też zdobycie wykształcenia średniego w LO dla Dorosłych.

Naturalną ścieżką kontynuacji nauki mogą być studia politechniczne na wydziałach mechatroniki i pokrewnych.

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

poprzednia nazwa: E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1. Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych Słuchacz: wyjaśnia budowę elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych; dobiera metody pomiarów wielkości geometrycznych elementów maszyn; dobiera materiały konstrukcyjne; rozpoznaje technologie obróbki ręcznej i maszynowej; przestrzega zasad przygotowywania elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych do montażu; określa sposoby oceny stanu technicznego elementów, podzespołów … dalej