Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Magazynier-logistyk

Nauka

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych. Nauczymy Cię obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu. Nauczysz się korzystać z narzędzi do znakowania, pakowania i zabezpieczania towarów oraz urządzeń do automatycznej identyfikacji towarów.
Umiejętności zawodowe

Magazynier-logistyk:

 • przyjmuje i wydaje towary z magazynu,
 • przechowuje towary w magazynie,
 • ponosi odpowiedzialność za towar zgromadzony w magazynie,
 • prowadzi dokumentację magazynową,
 • obsługuje zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzenie logistyczne i dystrybucję,
 • organizuje procesy przedprodukcyjne.

Możliwości dalszego kształcenia

Absolwent KKZ po potwierdzeniu kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Kwalifikację AU.32 można uzyskać kontynuując naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Umożliwiamy też zdobycie wykształcenia średniego w LO dla Dorosłych.

Zatrudnienie

 • magazyny;
 • centra logistyczne;
 • terminale kontenerowe;
 • centra dystrybucyjne;
 • firmy produkcyjne, handlowe i usługowe.

AU.22. Obsługa magazynów

1. Realizacja procesów magazynowych Słuchacz: rozróżnia rodzaje magazynów: małe, średnie, wielkopowierzchniowe i specjalistyczne; rozróżnia rodzaje zapasów; optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej; dobiera wyposażenie magazynowe do przechowywanych zapasów; dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych; dokonuje ilościowego i jakościowego odbioru towaru; określa warunki przechowywania i transportu towarów; organizuje czynności związane z procesami magazynowymi; określa zasady zabezpieczania towarów … dalej