Technik fryzjer

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH 514105

Kwalifikacje w zawodzie

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Tryb nauki

stacjonarny i zaoczny

Tryb naboru

Nabór semestralny

Wymagania

wykształcenie branżowe I stopnia

Zaświadczenia

Wystawiamy zaświadczenia o nauce dla instytucji ZUS, MOPS itp.

Po ukończeniu nauki

osoba, która ukończy szkołę i zda państwowy egzamin zawodowy organizowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, otrzymuje dyplom zawodowy TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Zajęcia, egzaminy wewnętrzne oraz egzaminy zewnętrzne są BEZPŁATNE.

 

Cele kształcenia

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie florysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur:
a) projektowania fryzur,
b) dokumentowania fryzur,
c) wykonywania fryzur na podstawie projektów.