Kalendarz roku szkolnego

1.09.22-29.01.23 r.Zajęcia dydaktyczne w semestrze jesiennym.
14.10.2022 r. (piątek)Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
15-16 października 2022 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy stacjonarnej szkoły policealnej.
październik 2022 r.Próbne egzaminy zawodowe.
11.11.2022 r.  (piątek) Święto Niepodległości.
12 – 13 listopada 2022 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy stacjonarnej szkoły policealnej.
Do 18.11.2022 r.Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy semestrów szkoły zaocznej.
listopad 2022 r.Próbny egzamin maturalny – termin zostanie ustalony.
listopad 2022 r.Próbny egzamin ósmoklasisty – termin zostanie ustalony.
Do 7.12.2022 r.Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej
do egzaminu.
Do 7.12.2022 r.Oddanie zestawów egzaminacyjnych dla semestrów szkół stacjonarnych i zaocznych
do sekretariatu słuchaczy.
Do 22.12.2022 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w semestrach szkoły stacjonarnej.
23-31.12. 2022 r.Zimowa przerwa świąteczna.
6.01.2023 r.(piątek)Święto Trzech Króli.
Do 7.01.2023 r.Wystawienie ocen semestralnych w szkole stacjonarnej – liceum ogólnokształcące, szkoła podstawowa i szkoła policealna.
7 – 22.01.2023 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły zaocznej.
8 – 22.01.2023 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły stacjonarnej.
9 – 21.01.2023 r.Egzamin zawodowy.
24.01.2023 r.Posiedzenie rady pedagogicznej – klasyfikacja słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej.
27.01.2023 r.Zakończenie zajęć dydaktycznych dla słuchaczy semestru 4MS szkoły policealnej.
30.01 – 23.06. 2023 r.Zajęcia dydaktyczne w semestrze wiosennym.
30.01- 5.02.2023 r.Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.
13 – 26.02.2023 r.Ferie zimowe.
kwiecień 2023 r.Próbne egzaminy zawodowe.
6 – 11.04.2023 r.Wiosenna przerwa świąteczna.
15.04.2023 r.Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy szkoły zaocznej.
Do 28.04.2023 r.Przedstawienie słuchaczom szkoły stacjonarnej i zaocznej informacji o dopuszczeniu
do egzaminów.
29-30.04.2023 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy stacjonarnej szkoły policealnej.
1.05.2023 r.(poniedziałek)Święto Pracy.
3.05.2023 r. (środa)Święto Konstytucji 3 Maja.
Od 4.05.2023 r.Egzamin maturalny w sesji wiosennej.
4-5.05.2023 r.   Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych (oprócz szkoły policealnej)
w przypadku przeprowadzania egzaminów maturalnych.
Do 19.05.2023 r.Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach słuchaczom szkoły stacjonarnej.
20.05.2023 r.Termin złożenia w sekretariacie zestawów egz. dla słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej.
23.05.2023 r.Egzamin ósmoklasisty – język polski.
24.05.2023 r.Egzamin ósmoklasisty – matematyka – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
25.05.2023 r.  Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(oprócz szkoły policealnej).
26, 27.05.2023 r.Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla słuchaczy szkoły stacjonarnej.
28.05.2023 r. (niedziela)Święto – Zielone Świątki.
Do 02.06.2023 r.Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkoły stacjonarnej.
3 – 18.06.2023 r.Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej.
8.06.2023 r. (czwartek)Święto – Boże Ciało.
9.06.2023 r.Dzień wolny od zajęć dydakt. dla słuchaczy szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.
1 – 18.06.2023 r.Egzamin zawodowy.
23.06.2023 r.Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.
21.08-25.08.2023 r.Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

szkoła podstawowa4.055.0524.0525.0526.059.06
liceum ogólnokształcące  4.055.0524.0525.0526.059.06
szkoła policealna (technik masażysta) 15.10   16.10  12.11 13.11 29.04 30.0426.0527.05