Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Kalendarz roku szkolnego

03.09.18-27.01.19
Zajęcia dydaktyczne w semestrze jesiennym.
11.09.2018
Rada Pedagogiczna.
13.10.2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
14.10.2018
Dzień Edukacji Narodowej.
Październik 2018 Szkolenie Rady Pedagogicznej.
Październik 2018 Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Do 27.10.2018 Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy semestru 6 LZ.
Do 04.11.2018 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza semestru 6LZ do egzaminu.
Do 09.11.2018 Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy pozostałych semestrów szkół zaocznych.
10.11.2018
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
Do 17.11.2018 Oddanie zestawów egzaminacyjnych dla semestru 6LZ.
27.11.2018
Rada pedagogiczna – analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  Próbny egzamin maturalny – termin zostanie ustalony.
  Próbny egzamin gimnazjalny – termin zostanie ustalony.
  Próbny egzamin ósmoklasisty – termin zostanie ustalony.
Do 07.12.2018 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły stacjonarnej do egzaminu.
Oddanie zestawów egzaminacyjnych dla pozostałych semestrów szkół stacjonarnych i zaocznych do sekretariatu słuchaczy.
07-16.12.2018
Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestru 6LZ.
Do 09.12.2018 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły zaocznej do egzaminu.
18.12.2018
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna – semestr 6LZ.
Szkolenie Szkolnego Zespołu Nadzorującego EPKZ.
Do 21.12.2018 Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w semestrach szkoły stacjonarnej.
23-31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna.
04.01.2019
Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkół stacjonarnych.
Zakończenie zajęć w semestrze programowo najwyższym 6LZ.
04-20.01.2019
Sesja egzaminacyjna szkół zaocznych i stacjonarnej szkoły policealnej.
07-20.01.2019
Sesja egzaminacyjna szkół stacjonarnych.
9.01.2019 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest
dokumentacja.
10.01.2019 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych oprócz szkoły policealnej.
11.01-6.021.2019 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
22.01.2019
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna semestrów szkoły stacjonarnej i zaocznej.
25.01.2019
Zakończenie zajęć w semestrze programowo najwyższym w szkole policealnej masażysta).
 

 

28.01-10.02.2019

 

 

 

 

Ferie zimowe.

 

 

11.02.2019
Rozpoczęcie semestru wiosennego.
11-17.02.2019
Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.
19.02.2019
Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w semestrze jesiennym.
06.03.2019
Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza semestru 6LS do egzaminu.
Marzec 2019 Rada Pedagogiczna. Szkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego  (egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny).
08.03.2019
Termin oddania prac kontrolnych w semestrze 6LZ.
10.03.2019
Przedstawienie
informacji o dopuszczeniu słuchacza semestru 6LZ do egzaminu.
15.03.2019
Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach końcowych w semestrze 6LS.
16.03.2019
Termin złożenia zestawów na egzaminy końcowe dla semestrów maturalnych.
Do 5.04.2019 Wystawienie ocen semestralnych w semestrach maturalnych szkół stacjonarnych.
Do 6.04.2019 Termin oddania prac kontrolnych w pozostałych semestrach szkół zaocznych.
5-14.04.2019
Sesja egzaminacyjna semestrów maturalnych szkół stacjonarnych i zaocznych.
Kwiecień 2019 Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
10.04.2019
Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach
stacjonarnych.
11.04.2019 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach
stacjonarnych.
12.04.2019 Egzamin gimnazjalny – język
obcy nowożytny.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach
stacjonarnych.
15.04.2019
Egzamin ósmoklasisty – język polski.
16.04.2019
Egzamin
ósmoklasisty – matematyka.
17.04.2019
Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach
stacjonarnych.
16.04.2019
Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna semestrów programowo najwyższych 6LS i 6LZ.Szkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.
Szkolenie Szkolnego Zespołu Nadzorującego EPKZ.
 

18- 23.04.2019

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

26.04.2019
Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych 6LS, 6LZ.
26.04.2019
Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły stacjonarnej i zaocznej do egzaminu.
01.05.2019
Święto Pracy.
02.05.2019
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
03.05.2019
Święto Konstytucji 3 Maja.
4- 5.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
Od 6.05.2019 Egzamin maturalny w sesji wiosennej.
8.05.2019
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
10.05.2019
Termin złożenia zestawów na egzaminy dla szkół
zaocznych.
Do 17.05.2019 Przedstawienie
informacji o proponowanych ocenach słuchacza szkoły stacjonarnej.
Termin złożenia zestawów na egzaminy dla szkół stacjonarnych.
31.05.2019
Wystawienie ocen semestralnych w semestrach stacjonarnej szkoły policealnej.
31.05-16.06.2019
Sesja egzaminacyjna szkół zaocznych i stacjonarnej szkoły policealnej.
Do 5.06.2019 Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkół stacjonarnych.
05-16.06.2019
Sesja egzaminacyjna pozostałych semestrów szkół stacjonarnych.
17.06.2019
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.
18.06.2019
Rada
pedagogiczna klasyfikacyjna semestrów szkół stacjonarnych i zaocznych.
Egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.
20.06.2019
Boże Ciało.
21.06-4.07.2019 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
21.06.2019
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.
Rada pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2018/2019.
26.08-30.08.2019
Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

Terminy Rad Pedagogicznych mogą ulec zmianie.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Szkoła podstawowa 10.01, 10.04, 11.04, 12.04, 17.04, 02.05, 08.05
Gimnazjum 10.01, 10.04, 11.04, 12.04, 17.04, 02.05, 08.05
Szkoły ponadgimnazjalne 10.01, 10.04, 11.04, 12.04, 17.04, 02.05, 08.05
Szkoła Policealna (masażysta) 13.10, 10.11, 21.12, 22.12, 04.05, 05.05