Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Kalendarz roku szkolnego

Dni Opis
01.09.16-29.01.17 Zajęcia dydaktyczne w semestrze jesiennym.
13.09.2016 Rada Pedagogiczna. Szkolenie Szkolnego Zespołu Nadzorującego EPKZ.
6.10.2016 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych.
11.10.2016 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.
4-13.10.2016 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
14.10.2016 Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
18.10.2016 Szkolenie Rady Pedagogicznej.
10.12.2016 Oddanie zestawów egzaminacyjnych dla semestrów szkół stacjonarnych i zaocznych do sekretariatu słuchaczy.
Październik 2016 Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Do 19.11.2016 Termin oddania prac kontrolnych w semestrach szkoły zaocznej.
22.11.2016 Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.
Próbny egzamin maturalny – termin ustali OKE i OPERON.
Próbny egzamin gimnazjalny – termin ustali OKE i OPERON.
Do 11.12.2016 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły zaocznej do egzaminu.
Do 16.12.2016 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły stacjonarnej do egzaminu.
Do 22.12.2016 Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w semestrach szkoły stacjonarnej.
23-31.12.2016 Zimowa przerwa świąteczna.
3.01.2017 Szkolenie Szkolnego Zespołu Nadzorującego EPKZ.
9.01.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.
13.01-22.01.2017 Sesja egzaminacyjna szkół zaocznych.
Do 11.01.2017 Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkół stacjonarnych.
12.01.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
13.01-22.01.2017 Sesja egzaminacyjna szkół stacjonarnych.
16.01-23.02.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
24.01.2017 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna semestrów szkoły stacjonarnej i zaocznej.
30.01.2017 Rozpoczęcie semestru wiosennego.
7.02.2017 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w semestrze jesiennym.
Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
13.02-26.02.2017 Ferie zimowe.
11.03.2017 Termin oddania prac kontrolnych w semestrze 6LZ.
Marzec 2017 Szkolenie Rady Pedagogicznej.
17.03.2017 Termin złożenia zestawów na egzaminy końcowe dla semestrów maturalnych szkół zaocznych.
17.03.2017 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza semestrów maturalnych do egzaminu.
24.03.2017 Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach końcowych w semestrze 6LS.
Do 7.04.2017 Wystawienie ocen semestralnych w semestrach maturalnych szkół stacjonarnych.
7.04-23.04.2017 Sesja egzaminacyjna semestrów maturalnych szkół stacjonarnych i zaocznych.
13-18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna.
Do 8.04.2017 Termin oddania prac kontrolnych w pozostałych semestrach szkół zaocznych.
Kwiecień 2017 Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
19.04.2017 Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
20.04.2017 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
21.04.2017 Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
25.04.2017 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna semestrów programowo najwyższych 6LS, 6LZ, Szkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. Szkolenie Szkolnego Zespołu Nadzorującego EPKZ.
28.04.2017 Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych 6LS, 6LZ.
28.04.2017 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły zaocznej do egzaminu.
0d 4.05.2017 Egzamin maturalny w sesji wiosennej.
4.05.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
5.05.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych
13.05.2017 Termin złożenia zestawów na egzaminy dla szkół zaocznych.
Do 10.05.2017 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły stacjonarnej do egzaminu.
Do 24.05.2017 Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w semestrach szkoły stacjonarnej.
26.05.2017 Oddanie zestawów egzaminacyjnych dla semestrów szkół stacjonarnych.
26.05-11.06.2017 Sesja egzaminacyjna szkół zaocznych.
Do 2.06.2017 Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkół stacjonarnych.
4.06.2017 Zielone Świątki.
Od 5.06.2017 Sesja egzaminacyjna semestrów szkół stacjonarnych.
16.06.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
16.06-8.07.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
20.06.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
20.06.2017 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych semestrów.
23.06.2017 Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.
22.06.2017 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2016/2017.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach ponadgimnazjalnych.
26.06.2017 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.

Terminy Rad Pedagogicznych mogą ulec zmianie.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Gimnazjum dla Dorosłych: 12.01, 19.04, 20.04, 21.04, 4.05, 5.05, 16.06, 20.06.
Szkoły ponadgimnazjalne: 6.10, 12.01, 19.04, 20.04, 21.04, 4.05, 5.05, 16.06, 20.06, 22.06.