Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Kalendarz roku szkolnego

Dni Opis
04.09.17-14.01.18 Zajęcia dydaktyczne w semestrze jesiennym.
12.09.2017 Rada Pedagogiczna.
14.10.2017 Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
15.10.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
Październik 2017 Szkolenie Rady Pedagogicznej.
Październik 2017 Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Do 28.10.2017 Termin oddania prac kontrolnych w semestrach szkoły zaocznej.
Do 05.11.2017 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły zaocznej do egzaminu.
12.11.2017 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
Do 17.11.2017 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły stacjonarnej do egzaminu.
18.11.2017 Oddanie zestawów egzaminacyjnych dla semestrów szkół stacjonarnych i zaocznych do sekretariatu słuchaczy.
28.11.2017 Rada Pedagogiczna – analiza wyników egzaminu gimnazjalnego, maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
Próbny egzamin maturalny – termin ustali OKE i OPERON.
Próbny egzamin gimnazjalny – termin ustali OKE i OPERON.
Do 08.12.2017 Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w semestrach szkoły stacjonarnej.
Od 08.12.2017 Sesja egzaminacyjna szkół zaocznych.
Do 15.12.2017 Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkół stacjonarnych.
Od 15.12.2017 Sesja egzaminacyjna szkół stacjonarnych.
23-31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna.
09.01.2018 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna semestrów szkoły stacjonarnej i zaocznej.
Szkolenie Szkolnego Zespołu Nadzorującego EPKZ.
10.01.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.
11.01.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych oprócz szkoły policealnej.
12.01-17.02.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
15.01-28.01.2018 Ferie zimowe.
29.01.2018 Rozpoczęcie semestru wiosennego.
29.01-04.02.2018 Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.
20.02.2018 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w semestrze jesiennym.
10.03.2018 Termin oddania prac kontrolnych w semestrze 6LZ.
Marzec 2018 Szkolenie Rady Pedagogicznej.
16.03.2018 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza semestrów maturalnych  do egzaminu.
17.03.2018 Termin złożenia zestawów na egzaminy końcowe dla semestrów maturalnych szkół zaocznych.
23.03.2018 Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach końcowych w semestrze 6LS.
29.03-03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna.
Do 06.04.2018 Wystawienie ocen semestralnych w semestrach maturalnych szkół stacjonarnych.
Do 7.04.2018 Termin oddania prac kontrolnych w pozostałych semestrach szkół zaocznych.
7.04-23.04.2018 Sesja egzaminacyjna semestrów maturalnych szkół stacjonarnych i zaocznych.
Kwiecień 2018 Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
18.04.2018 Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
19.04.2018 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno- przyrodnicza.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
20.04.2018 Egzamin gimnazjalny – język obcy nowożytny.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
24.04.2018 Rada pedagogiczna klasyfikacyjna semestrów programowo najwyższych 6LS, 6LZ.
Szkolenie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. Szkolenie Szkolnego Zespołu Nadzorującego EPKZ.
27.04.2018 Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych 6LS, 6LZ.
27.04.2018 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły zaocznej do egzaminu.
02.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
03.05.2018 Święto Konstytucji 3 Maja.
Od 4.05.2018 Egzamin maturalny w sesji wiosennej.
4.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
12.05.2018 Termin złożenia zestawów na egzaminy dla szkół zaocznych.
Do 09.05.2018 Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza szkoły stacjonarnej do egzaminu.
20.05.2018 Zielone Świątki.
Do 23.05.2018 Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach w semestrach szkoły stacjonarnej.
Od 25.05.2018 Sesja egzaminacyjna szkół zaocznych.
26.05.2018 Oddanie zestawów egzaminacyjnych dla semestrów szkół stacjonarnych.
31.05.2018 Boże Ciało.
01.06.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych.
Do 08.06.2018 Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkół stacjonarnych.
Od 08.06.2018 Sesja egzaminacyjna semestrów szkół stacjonarnych.
19.06.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.
19.06.2018 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna pozostałych semestrów.
21.06.2018 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2017/2018.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
22.06-4.07.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
22.06.2018 Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.
26.06.2018 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.
27.08-31.08.2018 Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

Terminy Rad Pedagogicznych mogą ulec zmianie.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Szkoła podstawowa 11.01, 18.04, 19.04, 20.04, 02.05, 04.05, 01.06, 21.06.
Gimnazjum 11.01, 18.04, 19.04, 20.04, 02.05, 04.05, 01.06, 21.06.
Szkoły ponadgimnazjalne 11.01, 18.04, 19.04, 20.04, 02.05, 04.05, 01.06, 21.06.
Szkoła Policealna (masażysta) 15.10, 12.11, 4.05, 01.06, 02.06, 03.06.