Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Kalendarz roku szkolnego

02.09.19-26.01.20 r.
Zajęcia dydaktyczne w semestrze jesiennym.
14.10.2019 r.
Dzień Edukacji Narodowej.
Październik 2019 r. Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
Do 26.10.2019 r. Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy semestru 6 LZ.
2-3.11.2019 r. Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole policealnej
Do 27.10.2019 r. Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchacza semestru 6LZ do egzaminu.
Do 09.11.2019 r. Termin oddania prac kontrolnych dla słuchaczy pozostałych semestrów szkół zaocznych.
Próbny egzamin maturalny – termin zostanie ustalony.
Próbny egzamin ósmoklasisty – termin zostanie ustalony.
Do 06.12.2019 r. Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy szkoły stacjonarnej i zaocznej do egzaminu.
Oddanie zestawów egzaminacyjnych dla pozostałych semestrów szkół stacjonarnych i zaocznych do sekretariatu słuchaczy.
06-15.12.2019 r.
Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestru 6LZ.
Do 20.12.2019 r. Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach e semestrach szkoły stacjonarnej.
23-31.12.2019 r. Zimowa przerwa świąteczna.
03.01.2020 r.
Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkół stacjonarnych.
Zakończenie zajęć w semestrze programowo najwyższym 6LZ.
Do 05.01.2020 r.
Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkoły policealnej.
04-19.01.2020 r.
Sesja egzaminacyjna szkół zaocznych.
07-19.01.2020 r.
Sesja egzaminacyjna szkół stacjonarnych.
9.01.2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.
10.01.2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach stacjonarnych oprócz szkoły policealnej.
11.01-15.02.2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
27.01.2020 r.
Rozpoczęcie semestru wiosennego.
27.01-02.02.2020 r.
Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

10.02-23.02.2020 r.

Ferie zimowe.

29.02.2020 r.
Termin oddania prac kontrolnych w semestrze 6LZ.
06.03.2020 r.
Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy 6 LS do egzaminów.
01.03.2020 r.
Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy semestru 6LZ do egzaminu.
20.03.2020 r.
Przedstawienie informacji o proponowanych ocenach końcowych w semestrze 6LS.
Do 03.04.2020 r. Wystawianie ocen semestralnych w semestrach maturalnych szkół stacjonarnych.
Do 18.04.2020 r.
Termin oddania prac kontrolnych w pozostałych semestrach szkół zaocznych.
03-19.04.2020 r.
Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestru 6 LZ.
06-19.04.2020 r.
Sesja egzaminacyjna dla słuchaczy semestru 6 LS.
Kwiecień 2020 r.
Próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
09.04-14.04.2020 r. wiosenna przerwa świąteczna.
21.04.2020 r. Egzamin ósmoklasisty – język polski.
22.04.2020 r.
Egzamin ósmoklasisty – matematyka.
23.04.2020 r. Egzamin ósmoklasisty – język obcy nowożytny. .
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w szkołach
stacjonarnych.
24.04.2020 r.
Zakończenie zajęć w semestrach programowo najwyższych 6LS, 6LZ.
01.05.2020 r.
Święto Pracy.
02.05.2020 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole policealnej.
03.05.2020 r.
Święto KOnsttucji 3 Maja.
Od 04.05.2020 r.
Egzamin maturalny w sesji wiosennej.
6.05.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w stacjonarnej szkole stacjonarnych.
Do 08.05.2020 r. Przedstawienie informacji o dopuszczeniu słuchaczy szkoły stacjonarnej, policealnej i zaocznej do egzaminu.
Do 22.05.2020 r.
Przestawienie informacji o proponowanych ocenach słuchaczy szkoły stacjonarnej.
Termin złożenia zestawów na egzaminy dla szkół stacjonarnych
Do 05.06.2020 r.
Wystawienie ocen semestralnych w semestrach szkoły stacjonarnej.
06.06-21.06.2020 r. Sesja egzaminacyjna szkół zaocznych i stacjonarnych szkoły policealnej.
08 – 21.06.2020 r.
Sesja egzaminacyjna pozostałych semestrów szkoły stacjonarnej.
11.06.2020 r.
Boże ciało.
22.06.2020 r. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczne dla kwalifikacji, w których rezultatem jest dokumentacja.
23.06.2020 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
24.06.-09.07.2020 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna.
26.06.2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych.
24.08.-26.08.2020 r.
Egzaminy poprawkowe i w terminie dodatkowym.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
Szkoła podstawowa 10.01.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 10.06.2020, 12.06.2020
Szkoły ponadgimnazjalne 10.01.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 10.06.2020, 12.06.2020
Szkoła Policealna (masażysta)11.10.2019, 2.11.2019, 3.11.2019, 21.12.2019, 22.12.2019, 2.05.2020