Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Egzamin ósmoklasisty

Aktualności egzaminu ósmoklasisty:

Ważne informacje dla Ósmoklasistów i ich Rodziców

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa  w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów … dalej

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty czerwiec 2020

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty czerwiec 2020 Pobierz

Komunikat dla rodziców nieletnich słuchaczy semestru 8P Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, do dnia 15 października 2019 r., należy dostarczyć opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty.

Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 18-20.12.2018 r. odbędzie się dla słuchaczy semestrów 8 Pa i 8 Pb próbny egzamin ósmoklasisty, zgodnie z harmonogramem: 18.12.2018 r. godz.9.00 – j. polski 19.12.2018 r. godz.9.00 – matematyka 20.12.2018 r. godz.9.00 – j. angielski. Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 z dowodem potwierdzającym tożsamość i długopisem/piórem z czarnym tuszem, dodatkowo … dalej

Opinie poradni

Dotyczy rodziców/opiekunów prawnych nieletnich słuchaczy semestru 5G Gimnazjum dla Dorosłych, 8Pa i 8Pb Szkoły Podstawowej dla Dorosłych W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, do dnia 15 października 2018 r., należy dostarczyć opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego.

zobacz więcej

Egzamin ósmoklasisty 2020

Egzamin ósmoklasisty 2019