Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Egzamin maturalny

Aktualności egzaminu maturalnego:

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się w dniu 22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 9:00. Na egzamin należy zgłosić się do godz. 8.30 z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem. Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli w terminie do 07.07.2017 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości i informacje o wynikach egzaminu maturalnego będą wydawane 30.06.2017 r. (piątek) od godz. 13.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości. Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów … dalej

Harmonogram egzaminów maturalnych 2017 r. w części ustnej i pisemnej.

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem egzaminów maturalnych

MATURA 2017 – ZMIANA DEKLARACJI!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2017 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ze względu na sprawy związane z organizacją egzaminu maturalnego, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 31.01.2017 r. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 … dalej

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu: egzamin pisemny: 23.08.2016 r. (wtorek) o godz. 9.00. Na egzamin należy zgłosić się do godz. 8.30 z dowodem tożsamości, długopisem z czarnym tuszem i linijką (na egzamin z matematyki). Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych, jednego przedmiotu dodatkowego (dotyczy egzaminu w nowej formule) i … dalej

zobacz więcej

Egzamin maturalny 2017

Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2017 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 2016/2017

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym oraz egzaminie maturalnym w 2017 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 roku

Opłaty dla przystępujących do egzaminu maturalnego po raz trzeci i kolejny

Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin maturalny

Deklaracje maturalne

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego – ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ

 

Informator maturalny 2015/2016

Informator maturalny 2015/2016

Informator maturalny 2014/2015

Informator maturalny 2014/2015

Deklaracje maturalne rok szkolny 2014-2015

Deklaracja dla ucznia liceum ogólnokształcącego, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego

Deklaracja dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i przystąpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, dla absolwenta technikum z lat 2005/2006−2013/2014, który deklaruje przystąpienie do niezdanych egzaminów, podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów, oraz osoby, która ukończyła szkołę ponadpodstawową

Deklaracja absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

Informator maturaly 2013/2014

Informatory od roku szkolnego 2013/2014

Informator maturalny 2011/2012

Informatory od roku szkolnego 2011/2012

Informator maturalny od 2010

Informator maturalny od 2009

Informator maturalny od 2008