Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Egzamin maturalny

Aktualności egzaminu maturalnego:

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. (wtorek) z następujących przedmiotów: matematyki o godz. 9.00 w klubie szkolnym (sala 17); pisemnego języka angielskiego o godz. 9.00 w sali 202; ustnego języka angielskiego o godz. 13.30 w sali 102. Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości i … dalej

0 komentarzy

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości będą wydawane 03.07.2018 r. (wtorek) od godz. 13:00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości. Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) … dalej

0 komentarzy

Udostępnianie zdającym wyników egzaminów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzymuje za pośrednictwem szkoły. … dalej

0 komentarzy

MATURA 2018 – złożenie bibliografii

Absolwenci, którzy realizowali „starą podstawę programową” zobowiązani są oddać do dnia 06 kwietnia 2018 r. bibliografie do prezentowanego tematu z języka polskiego. Bibliografie należy składać do głównego sekretariatu – pokój nr 2. Zdający mogą przynieść również ramowy plan prezentacji. Bibliografia i plan prezentacji muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest … dalej

0 komentarzy

Harmonogramów matury 2018 – część ustna i pisemna

 

0 komentarzy
zobacz więcej

Egzamin maturalny 2018

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 2017/2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o materiałach i przyborach dla zdających egzamin w 2018 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku

Opłaty dla przystępujących do egzaminu maturalnego po raz trzeci i kolejny

Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin maturalny

Deklaracje maturalne

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego – ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ

 

Informator maturalny 2015/2016

Informator maturalny 2015/2016

Informator maturalny 2014/2015

Informator maturalny 2014/2015

Deklaracje maturalne rok szkolny 2014-2015

Deklaracja dla ucznia liceum ogólnokształcącego, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego

Deklaracja dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i przystąpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, dla absolwenta technikum z lat 2005/2006−2013/2014, który deklaruje przystąpienie do niezdanych egzaminów, podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów, oraz osoby, która ukończyła szkołę ponadpodstawową

Deklaracja absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

Informator maturaly 2013/2014

Informatory od roku szkolnego 2013/2014

Informator maturalny 2011/2012

Informatory od roku szkolnego 2011/2012

Informator maturalny od 2010

Informator maturalny od 2009

Informator maturalny od 2008