Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

Egzamin maturalny

Aktualności egzaminu maturalnego:

Udostępnianie zdającym wyników egzaminów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy o RODO wprowadzona została zmiana dotycząca udostępniania zdającym wyników egzaminów. Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający otrzymuje za pośrednictwem szkoły. … dalej

0 komentarzy

MATURA 2018 – złożenie bibliografii

Absolwenci, którzy realizowali „starą podstawę programową” zobowiązani są oddać do dnia 06 kwietnia 2018 r. bibliografie do prezentowanego tematu z języka polskiego. Bibliografie należy składać do głównego sekretariatu – pokój nr 2. Zdający mogą przynieść również ramowy plan prezentacji. Bibliografia i plan prezentacji muszą być podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest … dalej

0 komentarzy

Harmonogramów matury 2018 – część ustna i pisemna

 

0 komentarzy

Matura 2018 – zmiana deklaracji

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2018 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ze względu na sprawy związane z organizacją egzaminu maturalnego, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 04.02.2018 r. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego … dalej

0 komentarzy

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2018

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 Do kogo składa? Do kiedy? (deklaracja wstępna) Do kiedy? (deklaracja ostateczna) Deklaracja (załącznik) Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2018r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2017r. obowiązkowo !!!   Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do … dalej

0 komentarzy
zobacz więcej

Egzamin maturalny 2018

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 2017/2018

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o materiałach i przyborach dla zdających egzamin w 2018 roku.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 roku

Opłaty dla przystępujących do egzaminu maturalnego po raz trzeci i kolejny

Centralna Komisja Egzaminacyjna – egzamin maturalny

Deklaracje maturalne

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego – ZAŁĄCZNIKI W WERSJI EDYTOWALNEJ

 

Informator maturalny 2015/2016

Informator maturalny 2015/2016

Informator maturalny 2014/2015

Informator maturalny 2014/2015

Deklaracje maturalne rok szkolny 2014-2015

Deklaracja dla ucznia liceum ogólnokształcącego, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego

Deklaracja dla ucznia technikum, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2014/2015 i przystąpi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, dla absolwenta technikum z lat 2005/2006−2013/2014, który deklaruje przystąpienie do niezdanych egzaminów, podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów, oraz osoby, która ukończyła szkołę ponadpodstawową

Deklaracja absolwenta liceum, który ukończył szkołę w latach 2004/2005-2013/2014 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz osoby, która ukończyła liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych

Informator maturaly 2013/2014

Informatory od roku szkolnego 2013/2014

Informator maturalny 2011/2012

Informatory od roku szkolnego 2011/2012

Informator maturalny od 2010

Informator maturalny od 2009

Informator maturalny od 2008