Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 21.08.2018 r. (wtorek)
z następujących przedmiotów:

  • matematyki o godz. 9.00 w klubie szkolnym (sala 17);
  • pisemnego języka angielskiego o godz. 9.00 w sali 202;
  • ustnego języka angielskiego o godz. 13.30 w sali 102.

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem (dotyczy egzaminów pisemnych).
Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli
w terminie do 10.07.2018 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.