Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się w dniu 22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 9:00.

Na egzamin należy zgłosić się do godz. 8.30 z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem.

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli w terminie do 07.07.2017 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.