Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Egzamin gimnazjalny

Aktualności egzaminu gimnazjalnego:

Opinie poradni

Dotyczy rodziców/opiekunów prawnych nieletnich słuchaczy semestru 5G Gimnazjum dla Dorosłych, 8Pa i 8Pb Szkoły Podstawowej dla Dorosłych W przypadku słuchaczy ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym dysleksją, dysgrafią, dysortografią i dyskalkulią, do dnia 15 października 2018 r., należy dostarczyć opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, na podstawie których możliwe będzie dostosowanie warunków egzaminu gimnazjalnego.

zobacz więcej

Komunikaty dotyczące egzaminu gimnazjalnego 2019: