Matura 2015

Sesja maturalna rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do 22 maja. Obowiązkowe pisemne egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym słuchacze mają już za sobą. Zdających maturę w nowej formule czekają jeszcze pisemne egzaminy z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Absolwenci, którzy uczyli się zgodnie ze starą podstawą programową, nie mają obowiązku przystępowania do egzaminów dodatkowych. Chętni mogą jednak zdawać egzaminy z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Maturzystów czekają również egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego.

Wszystkim życzymy powodzenia!

matura2015

Słuchacze CKU w Koszalinie laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno-Prawnej

W dniu 25 kwietnia br. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie kolejny już raz uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno – Prawnej dla Dorosłych, organizowanej od 2011 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach pod naukowym patronatem Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „POMERANIA” z siedzibą w Chojnicach. To niezwykłe przedsięwzięcie pozwala dorosłym słuchaczom sprawdzić swoją wiedzę i budować poczucie własnej wartości. Ponadto olimpiada umożliwia zdobycie indeksu uczelni wraz z uiszczonym czesnym za rok studiów.

Olimpiadę zainaugurował dr Kamil Miliszewski, wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji PWSH POMERANIA wykładem, którego temat brzmiał: „Styl – retoryka – elementy strategii kampanii wyborczej”.

Wzorem lat ubiegłych, rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy, to test składający się z 40 zadań zamkniętych, drugi – napisanie eseju na temat „ Realizacja demokratycznych praw obywateli poprzez czynne i bierne prawo wyborcze”.

W tym roku CKU w Koszalinie reprezentowały Panie Bożena Gmur, Iwona Rudzińska oraz Anna Wojciechowska. Reprezentacja Centrum uczestniczyła w zmaganiach, w których wzięło udział 35 słuchaczy z 11 Centrów Kształcenia Ustawicznego z całego kraju. To kolejny rok, kiedy drużyna naszej szkoły stanęła w gronie laureatów. Pani Bożena Gmur zajęła III miejsce, a Pani Iwona Rudzińska IV.

Gratulujemy laureatkom i życzymy wielu podobnych sukcesów.

Przygotowania do olimpiady wymagają dużego zaangażowania ze strony słuchaczy, gdyż prawo i administracja to trudne zagadnienia, a zmagania konkursowe stanowią zawsze wyzwanie, dlatego osiągnięty sukces zasługuje na szczególne uznanie. Dodajmy, że poziom był bardzo wyrównany, wyniki zwycięzcy i kolejnych laureatów dzielił przysłowiowy i realny 1 punkt.

Według laureatek uczęszczanie do Centrum zapewnia zdobycie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, daje możliwość rozwoju, a także rywalizacji i osiągania sukcesów, takich jak ten na ogólnopolskiej olimpiadzie. Wszystkim, którzy zastanawiają się czy podjąć naukę proponujemy po prostu spróbować, zgodnie z myślą Horacego: „Połowy dokonał, kto zaczął”. To może być początek niezliczonej ilości sukcesów. Zachęcamy.

Turniej Matematyczny

W dniach 17-18 kwietnia 2015 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się IV edycja Turnieju Matematycznego. Turniej Matematyczny to konkurs, polegający na zmaganiu semestrów CKU w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Kilkuosobowe grupy słuchaczy reprezentujące swoje semestry rozwiązują zadania testowe. Zakres przedmiotowy konkursu obejmuje: liczby rzeczywiste, wielomiany, funkcje: liniową, kwadratową, logarytmiczną, wykładniczą, planimetrię i stereometrię, wyrażenia i równania wymierne, ciągi, rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki.
Każdy semestr mógł zgłosić do Turnieju dowolną liczbę kilkuosobowych grup, które stanowiły zespół reprezentujący dany semestr. Każda grupa otrzymała do wspólnego rozwiązania jeden test sprawdzający wiedzę w zakresie matematyki. Test składał się z 25 zadań – pytań jednokrotnego wyboru. Wzięło w nim udział 44 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedmiu semestrów (1LGZ, 2A65, 3LGZ, 4LGZa, 4LGZb, 4GS, 6GS).
Turniej z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do tej pory wzięło w nim udział 102 słuchaczy z 28 semestrów – to ogromny sukces! Matematyka jest często piętą Achillesową słuchaczy, dlatego takie działania mają zachęcić słuchaczy do nauki matematyki. Turniej Matematyczny jest jednym ze sposobów przybliżenia słuchaczowi zagadnień matematycznych, pokazania zastosowania matematyki w życiu codziennym i uzmysłowienia, że „nie taki diabeł straszny jak go malują…”. Konkursowi, jak każdego roku, towarzyszyła wspaniała atmosfera wzajemnej współpracy i rywalizacji oraz wielkie emocje.

Pierwsze miejsce w IV edycji Turnieju Matematycznego zajęła reprezentacja semestru 6GS w składzie: Agnieszka Krakowska, Błażej Matyszczuk, Karol Rosołowski. Drugie miejsce zajęła reprezentacja semestru 4GS: Dawid Żeromski, Łukasz Łata, Damian Pośpiech. Na trzecim miejscu podium znalazła się grupa słuchaczy reprezentujących dwa semestry: 3LGZ – Natalia Gryga oraz 4LGZa Adam Wolf i Dawid Pawlak.
Wszystkim Uczestnikom Turnieju dziękujemy za udział i godne reprezentowanie semestru, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Kurs pierwszej pomocy

W dniu 15.04.2015 r. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie wzięła udział w niecodziennej lekcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem spotkania było ukierunkowanie młodzieży tak, by nie tylko potrafiła udzielać pierwszej pomocy ale przede wszystkim nie bała się tego robić. Prelekcję i zajęcia praktyczne przeprowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Słuchacze z zainteresowaniem słuchali informacji dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Najciekawszą częścią spotkania były ćwiczenia praktyczne na fantomach. Umiejętność prawidłowej oceny sytuacji oraz sprawdzenia podstawowych czynności życiowych jest bardzo ważna, dlatego najwięcej uwagi poświęcono poważnemu wypadkowi jakim jest zatrzymanie akcji serca. Mimo, że uczestnicy z uwagą przyglądali się prowadzącym zajęcia, nie było łatwo powtórzyć wszystkie etapy pomocy. Na pewno jeszcze trudniej z powodu stresu i paniki byłoby ratować komuś życie. Dlatego warto instrukcję pierwszej pomocy powtarzać wielokrotnie, by w razie potrzeby wiedzieć, jak zareagować.

„Pola Nadziei” – zbiórka pieniędzy na rzecz hospicjum w Koszalinie

W dniu 12 kwietnia 2015 roku słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” – zbiórce pieniędzy na rzecz Hospicjów. Celem prowadzonej akcji było nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.

Pola Nadziei to coroczna kampania prowadzona przez Hospicja w Polsce, w tym Hospicjum im. M. Kolbego w Koszalinie. Słuchacze do tego zadania podeszli z bardzo dużym zaangażowaniem, zapałem i odpowiedzialnością. Każdy, kto wspomógł akcję choćby kilkoma złotymi został obdarowany żółtym żonkilem, który jest międzynarodowym symbolem nadziei i przypomnieniem o ludziach cierpiących, oczekujących opieki i pomocy w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Dzięki tej akcji nasza młodzież wykazała się chęcią integracji ze społecznością Koszalina, przynależnością do swojej „małej ojczyzny” oraz ogromną empatią.

Nie da się ukryć, że w momencie, kiedy puszki stawały się ciężkie, to lżej nam się robiło na sercu, a radość z udziału w tej akcji i chęć niesienia pomocy była szczera i ogromna.

hospicjum

XV Powiatowe Targi Zawodoznawcze

14 kwietnia w siedzibie II Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Koszalinie odbyły się jubileuszowe XV Powiatowe Targi Zawodoznawcze organizowane przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie.

Mają one na celu zapoznanie gimnazjalistów z ofertą edukacyjną szkół ponadgimazjalnych Koszalina i regionu.

Propozycje przedstawiło 37 szkół ponadgimnazjalnych i placówek kształcenia pozaszkolnego. Uczestnicy targów mieli możliwość porozmawiać z uczniami i nauczycielami szkół na temat kierunków kształcenia, możliwości rozwijania zainteresowań, poznać zasady rekrutacji, a także sprawdzić swoje predyspozycje.

Targi dają również możliwość zapoznania się z ofertą kierowaną do osób, które ukończyły lub wkrótce ukończą 18 lat.

Młodzi ludzie, którzy patrzą perspektywicznie, myślą nie tylko o szkole ponadgimazjalnej, ale też o swojej przyszłości i zadają sobie pytanie: Co dalej?

Niewątpliwie ich oczekiwaniom sprostała oferta Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie.

Nasza szkoła zapewnia bezpłatne kształcenie w gimnazjum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, a także zdobycie kwalifikacji zawodowych w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Nowością dla gimnazjalistów okazały się kwalifikacyjne kursy zawodowe i o nie pytali najczęściej. Z niedowierzaniem przyjmowali informacje, że można połączyć uzyskane w liceum ogólnokształcącym wykształcenie średnie z kwalifikacyjnym kursem zawodowym i tym samym sięgnąć po tytuł technika i robotnika wykwalifikowanego, nie uczęszczając do technikum i szkoły zawodowej. Ta wiadomość była miłym zaskoczeniem dla przyszłych uczniów liceów, zrozumieli, że ucząc się mogą jeszcze coś więcej, mają szansę na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy, który wymaga mobilności zawodowej i oczekuje elastyczności w dostosowywaniu się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

Jeśli jesteście ciekawi, co proponuje CKU – szkoła bez granic, czytajcie następny numer Twoich Perspektyw lub zajrzyjcie na naszą stronę Rekrutacja

targi_zawodoznawcze

Międzynarodowy Dzień Teatru

Dnia 26 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, słuchacze Centrum  Kształcenia Ustawicznego mieli okazję zwiedzić Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie. Celem wycieczki było zwiedzanie kulis oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy scenicznej. Po teatrze oprowadził nas pan Rafał Wołyniak- kierownik biura promocji BTD, który przedstawił nam historię teatru i osób z nim związanych. Wędrując z przewodnikiem uczestnicy mieli okazję zobaczyć salę przeznaczoną do prób teatralnych, salę baletową, aktorskie garderoby i charakteryzatornie. Wizyta w garderobie sprawiła młodzieży ogromną radość, mieli możliwość przymierzyć różne kostiumy teatralne oraz obejrzeć rekwizyty. Miłą niespodzianką było także spotkanie z aktorami naszego teatru, którzy właśnie przygotowywali się do próby. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań, dzięki czemu dowiedzieli się np. co może zrobić aktor ,kiedy w trakcie spektaklu zapomni swojej kwestii. Mamy nadzieję, że zwiedzanie kulis teatru pobudzi w słuchaczach zainteresowanie występami scenicznymi.

Środkowopomorskie Targi Pracy Koszalin

19.03.2015 Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej już po raz 13 zorganizowało Środkowopomorskie Targi Pracy w Koszalinie. W targach uczestniczył Damian, absolwent CKU, a także absolwent pierwszego kursu Cisco Networking Academy​ zorganizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. Damian – dzisiaj pracownik firmy Cisco, przedstawiał możliwości podjęcia pracy i dalszego rozwoju zawodowego, związanego z sieciami teleinformatycznymi.

Spotkanie z nadkomisarzem Robertem Faryniarzem

W dniu 12.03.2015r. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego wzięli udział w spotkaniu z policjantem Komendy Miejskiej w Koszalinie, nadkomisarzem Robertem Faryniarzem.

DSCF9401
Prelekcja dotyczyła bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W jasny i rzeczowy sposób nasz gość przedstawił zagrożenia oraz skutki wynikające z niewłaściwych zachowań uczestników ruchu drogowego. Przypomniał zasady, jakich każdy z nas powinien przestrzegać poruszając się po drodze. Prelekcja wsparta była filmem pt. „Masz jedno życie”, który wywarł duże wrażenie na słuchaczach. Fachowo przeprowadzone zajęcia w dużym stopniu przyczyniły się do wzrostu świadomości ryzykownych zachowań. Mamy nadzieję, że pozytywnie wpłyną na poprawę zachowanie w szkole i poza nią.

DSC_0811