Absolwenci fotografa ponownie w Galerii N

Dziś, 23 maja 2017 r. w Galerii N przy ul. Ruszczyca w Koszalinie odbył się wernisaż XXI Ogólnopolskiej Wystawy Zbiorowej pn. „Koszalin i inne zakątki Polski”, którego organizatorami są: ZNP Oddział Koszalin i Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków-Twórców.

Wystawa jest jedną z imprez towarzyszących obchodom Dni Koszalina. Uroczystego otwarcia dokonali Zastępca Prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski i Krzysztof Stobiecki, dyrektor Wydziału Edukacji UM w Koszalinie.

Swoje prace malarskie i fotografie prezentują artyści Koszalina, Kołobrzegu, Drawska Pomorskiego i odległych miejsc: Gdyni, Szczecina, Chorzowa, a nawet Łęcznej w województwie lubelskim. Wśród nich są absolwenci CKU, kwalifikacyjnego kursu zawodowego FOTOGRAF: Agnieszka Stępniewska i Marcin Chyła. Gratulujemy.

Poranek ze Staszicem

19 maja 2017 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Tym razem niekonwencjonalnie.

Tuż przed godziną 10.00 zaprosiliśmy całą społeczność Centrum na Poranek ze Staszicem. Na początek uczestnicy obejrzeli prezentację o patronie CKU, którą przygotowali słuchacze Liceum dla Dorosłych. Czas umilił wszystkim poczęstunek: ciasteczka, babeczki i inne słodkie, pyszne wypieki, które przyrządzili specjalnie na tę okazję organizatorzy, licealiści z semestru 4 LS. Serwowano też kawę i herbatę.

To był bardzo miły i słodki poranek. Jednak uczestnicy musieli jeszcze sprostać wyzwaniu. Ich zadaniem było rozwiązanie testu o Stanisławie Staszicu, który skonstruowano w oparciu o przedstawioną prezentację. W ten sposób postanowiliśmy sprawdzić spostrzegawczość i umiejętność koncentracji, i zapamiętywania słuchaczy.

Wyniki konkursy o Stanisławie Staszicu ogłosimy już wkrótce.

Porozumienie CKU z Fabryką Maszyn Bumar Koszalin S.A.

Dziś w siedzibie F.M. Bumar S.A. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie a Fabryką Maszyn Bumar S.A. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Jerzego Romanowskiego. Do podpisania porozumienia doszło przy współpracy Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia i udziale Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

W ramach porozumienia Fabryka Maszyn Bumar Koszalin S.A. zobowiązała się m.in. do prezentacji słuchaczom Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica działalności i specyfiki zakładu pracy poprzez organizację wizyt zawodoznawczych dla słuchaczy, organizacji szkoleń i innych spotkań o charakterze edukacyjnym z udziałem słuchaczy i kadry pedagogicznej; promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia, a także organizacji praktyk zawodowych na terenie zakładu pracy.

Informacje w prasie o porozumieniu:

 

Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem komputera

Analiza ekonomiczna CKU Koszalin

W ramach lekcji otwartej dnia 06 maja 2017 roku została przeprowadzona przez mgr Barbarę Drzewiecką lekcja pt. „Analiza ekonomiczna z wykorzystaniem komputera”.

Lekcje otwarte, prowadzone w Centrum, kierowane są do otwartego grona słuchaczy i nauczycieli. Zajęcia zostały przeprowadzane w szkole zaocznej w sali 10 wyposażonej w stanowiska komputerowe. Uczestniczyli w nich słuchacze kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik ekonomista 1K47 (A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji). Lekcje otwarte mają na celu zaprezentowanie nauczycielom możliwości wykorzystania na zajęciach technologii informacyjnej oraz przekonanie ich do stosowania jej na swoich zajęciach. Wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach otwartych z przedmiotów ekonomicznych ma zapewnić także większe zainteresowanie wśród słuchaczy tematyką ekonomiczną.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu poszczególnych zadań i ćwiczeń. Podczas lekcji słuchacze wykonywali wykresy kołowe i słupkowe do sporządzonej przez siebie analizy struktury zatrudnienia oraz analizy przychodów ze sprzedaży.

Lekcja bardzo podobała się słuchaczom, którzy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w niej, mając możliwość rozwiązywania zadań z zakresu analizy ekonomicznej z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej.

Wyniki Konkursu Wiedzy Biznesowej

Konkurs Wiedzy Biznesowej CKU Koszalin

Dla wszystkich chętnych słuchaczy Centrum, chcących sprawdzić swoją wiedzę z przedsiębiorczości, ekonomii i marketingu, został zorganizowany Konkurs Wiedzy Biznesowej (06 maja 2017 r.). Zakres przedmiotowy konkursu obejmował zagadnienia z podstaw z ekonomii, marketingu i finansów, podatków i ich rodzajów, działalności gospodarczej, funkcji pieniądza w gospodarce, papierów wartościowych oraz zasad funkcjonowania giełdy papierów wartościowych. W konkursie wzięło udział 20 słuchaczy z trzech semestrów.

Pierwsze miejsce zajęły: Joanna Woroń, Anna Romanowicz, Jolanta Wnęk, Agnieszka Krüger, osiągając 95% możliwych do uzyskania punktów.

Drugie miejsce zajęły: Beata Kołodziejczak, Anna Bochenek, Marta Łaryonowicz, osiągając 90% możliwych do uzyskania punktów.

Trzecie miejsce zajęli Krzysztof Lewandowski i Alina Mamrot, uzyskując 85% możliwych do uzyskania punktów.

Wszystkim Uczestnikom Konkursu dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Matura 2017

4 maja o godz. 9.00 rozpoczął się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Maturzyści zmierzyli się w części testowej z tekstem o Sienkiewiczu, wymieraniu języków i „Weselem” Wyspiańskiego. W części drugiej mieli do wyboru rozprawkę: „Praca – pasja, czy obowiązek” lub interpretację wiersza Kazimierza Wierzyńskiego „Słyszę czas”.

O 14.00 egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zdają ci, którzy wybrali go jako przedmiot dodatkowy.
I tak do 24 maja. Egzaminy rano i po południu w zależności od zdawanego przedmiotu.

Choć większość maturzystów najbardziej obawia się matury z matematyki, to właśnie dzisiaj napięcie sięgnęło zenitu. Pierwszy egzamin! Jak to będzie? Co będzie? Czy sobie poradzę? I setki innych pytań. Niepewność, stres, nic nie pamiętam – to najczęściej powtarzane dziś słowa.
Po opuszczeniu sali egzaminacyjnej nastroje były już inne. „To było do napisania”- mówili zdający.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
Wyniki 30 czerwca.

Pożegnania nadszedł czas

Dziś, 28 kwietnia 2017 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla słuchaczy semestrów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (6 LS i 6 LZ).

Wiele ciepłych słów usłyszeli nauczyciele i absolwenci. Były wspomnienia, podziękowania, nagrody i dyplomy za dobre wyniki w nauce i wzorową frekwencję. Potem rozdanie świadectw… radość i satysfakcja z ukończenia liceum, na co wielu pracowało ciężko kilka lat.

Wszystkim życzymy spełnienia marzeń, obrania właściwej drogi w życiu i dojścia do zamierzonego celu.

Przed niektórymi jeszcze matura. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.

Tegoroczny egzamin gimnazjalny dobiegł końca

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Czy chcemy, czy nie, to fakt, którego nie można obejść, pominąć, choć to nie lada wyzwanie – sześć egzaminów w trzy dni. Zresztą z tego powodu często nazywa się go Małą maturą.

Tegoroczny egzamin gimnazjalny dobiegł końca.

Rozpoczął się 19 kwietnia testem z historii i WOS-u. O godz. 11:00 odbył się egzamin z języka polskiego. Tym razem zadaniem zdających było napisanie rozprawki na temat: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że marzenia mają sprawczą moc? Argumenty zilustruj przykładami z literatury.

We czwartek, 20 kwietnia, gimnazjaliści zmagali się z testem z przedmiotów przyrodniczych, który zgodnie uznali za najtrudniejszy ze wszystkich w tej sesji. Potem była matematyka.

Komentarze pominiemy. Wystarczy słowo koszmar.

Dziś gimnazjaliści rozwiązywali test z języka obcego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W naszej szkole był to język angielski. Zdający uznali, że egzamin nie był trudny.

Co po egzaminie? Oczekiwanie na zakończenie roku szkolnego oraz wyniki, czyli na 23 czerwca 2017. Tego dnia gimnazjaliści otrzymają świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Trzymamy kciuki

Certyfikat Szkolny Klub Wolontariatu

Od 29 września 2016 r. do 30 marca 2017 r. Centrum Kształcenia Ustawicznego przystąpiło do konkursu „Szkolny klub wolontariatu”.

Celem konkursu było rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, kształtowanie postaw altruistycznych, dostarczanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W Centrum wielu słuchaczy zaangażowało się w realizację tego przedsięwzięcia, wszystkim bardzo dziękujemy.

Próbna matura z j. angielskiego

W dniach 29 marca oraz 1 kwietnia 2017 roku w naszej szkole przeprowadzono próbne ustne egzaminy maturalne z jęz. angielskiego dla semestrów 6 LS oraz 6 LZ.

Głównym celem było stworzenie rzeczywistych warunków panujących podczas egzaminu maturalnego, do którego słuchacze przystąpią już w maju, tuż po ukończeniu szkoły.

Przeprowadzona próba okazała się bardzo istotnym doświadczeniem, w trakcie którego można było poznać zarówno mocne i słabe strony zdających oraz obszary kompetencji językowych. Słuchacze uświadomili sobie, że warto systematycznie pracować nad rozszerzeniem słownictwa, którego czasami brakowało.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia!!!