Kolejne worki z nakrętkami już odebrane

Pojemnik na nakrętki w kształcie ❤️serca, który został umieszczony na parkingu szkoły, już po raz kolejny został napełniony.

Mama Gabrysia odebrała nakrętki, a my możemy nadal kontynuować akcję. Dzięki tej pomocy Gabryś ma możliwość podtrzymywania zabiegów rehabilitacyjnych.

Zachęcamy również do przekazania swojego 1% na pomoc dla Gabrysia

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę ❤️

Próbny egzamin maturalny – marzec 2021 r.

Prosimy słuchaczy semestrów 6LS i 6 LZ, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego 2021 r. o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi próbnego egzaminu maturalnego zamieszczonymi na platformie szkoły w kursie „Próbny egzamin maturalny marzec 2021 r.”

ZRÓB DLA INNYCH COŚ DOBREGO I ZBIERAJ NAKRĘTKI

„Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.” 

(o. Fabian Kaltbach)

Zbieramy zakrętki z plastikowych butelek, zakrętki po nabiale czy soku w kartonie, różnego rodzaju nakrętki po kosmetykach, płynach do prania, płukania czy innych środkach czyszczących. Nadają się także pojemniki po Kinder Niespodziankach czy plastikowe dozowniki.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Koszalina, do zbierania nakrętek
i napełniania nimi Serca Centrum.

Opłata za egzamin maturalny – dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!!!

Prosimy absolwentów z lat ubiegłych, którzy:

  • po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
  • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili

o dokładne sprawdzenie na stronie OKE w Poznaniu w zakładce egzamin maturalny/ opłata za egzamin maturalny, za jakie przedmioty należy dokonać wpłaty.

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie OKE pt. „USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY”:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

Niewniesienie opłaty w terminie do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

 Kto z Państwa będzie miał opłatę, zobowiązany jest wydrukować stosowny dokument, na którym będzie zapisany kod sprawy, potrzebny do zaksięgowania wpłaty. Następnie ten dokument wraz dowodem wpłaty należy wysłać do OKE w Poznaniu, a do szkoły dostarczyć kserokopię dowodu wpłaty (również do 07.03.2021r.)

Ważne informacje dla Maturzystów w związku ze zmianami w egzaminie maturalnym 2021r. – pomoc w zrozumieniu zaistniałych zmian

1. Absolwenci CKU, którzy z uzasadnionych przyczyn chcą przystąpić do egzaminu w innej szkole mogą składać deklarację wariant A oraz załącznik 2. do 15 stycznia 2021 r.

2. Słuchacze oraz absolwenci, którzy nie zamierzają dokonywać zmian
w złożonych wcześniej deklaracjach muszą się liczyć z następującymi zmianami / konsekwencjami:

a) zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa;

b) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane 0%;

c) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy

3. Absolwenci, którzy muszą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest im potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składają do Dyrektora Centrum załącznik 30. w terminie do 8 lutego 2021 r.

Ta sytuacja nie będzie dotyczyła naszych maturzystów! Chyba, że ktoś z Państwa aplikuje na uczelnie wyższą za granicą.

W poniższej tabeli proszę odnaleźć  SWOJĄ sytuację!

Możliwość działania
Jeżeli jesteś słuchaczem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a),

Uwaga! Jeżeli jesteś słuchaczem i nie złożyłeś w szkole deklaracji do 30.09.2020 r. nie możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego.
to możesz:
a) nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

b) jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. korektę deklaracji 1a,

c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje,a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje, ale z uzasadnionych przyczyn chcesz przystąpić do egzaminu w innej szkole niż ta, którą ukończyłeś,a) składasz w szkole do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować
z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0%
i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który nie posiada świadectwa dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli, deklarację 1b złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r. wypełniając deklarację wariant B,

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1b przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który posiada świadectwo dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli deklarację 1c złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i planujesz dokonać w niej korekty, dokonujesz jej wypełniając deklarację wariant C do 15 stycznia 2021 r.

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1c przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 20201 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem, który w latach 2016-2020

a. nie zdał obowiązkowego egzaminu/egzaminów w części ustnej oraz/lub

b. nie przystąpił do obowiązkowego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
to możesz w 2021 r. otrzymać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem, że:

a) masz zdane wszystkie obowiązkowe egzaminy pisemne,

b) złożysz do dyrektora komisji okręgowej wniosek do 31 maja 2021 r. (załącznik 31).

 *podstawa prawna zmian: 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), 2. aktualizacja (z dnia 29 12. 2020 r.) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Uwaga Absolwenci – opłata za egzamin maturalny!

Proszę o sprawdzenie, czy ktoś z Państwa nie musi dokonać opłaty i dokładne postępowanie z zamieszczonymi w podanym linku informacjami:

Przyjmowanie opłat za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Ważne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021r. w związku z wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki zmianami.

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji i zapoznanie się z dokumentami, do których zostały zamieszczone linki!

W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (link do rozporządzenia:  TUTAJ )
oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

W 2021 r. egzamin maturalny:

  1. jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych  i składa się tylko z części pisemnej;
  2. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego  z jednego przedmiotu dodatkowego. W związku z tym osoba rezygnująca z przystąpienia do takiego egzaminu  będzie zobowiązana dokonać zmian w deklaracji, tzn. przekreślić przedmiot i uzupełnić odpowiednie pola w deklaracji;
  3. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem następujących przypadków: do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego, lub 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby takie zobowiązane są przekazać informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyły, i dołączają do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Naszych słuchaczy i absolwentów to nie dotyczy. W zawiązku z tym w deklaracji należy wykreślić zamiar przystąpienia do części ustnej i uzupełnić odpowiednie pola.

Do dnia 5 lutego 2021r. możliwe jest dokonanie zmian w deklaracjach. Będzie to można zrobić od dnia 11 stycznia 2021 r. w sekretariacie 112, w godzinach jego pracy, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się w budynku szkolnym. Telefon do sekretariatu: tel. 798-192-902.

W przypadku słuchacza lub absolwenta, który nie dokonał zmian w deklaracji oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w pkt 3, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją i ten słuchacz oraz absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.

Prosimy również wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w 2021r. o zapoznanie się z ważnymi informacjami zamieszczonymi w „Informacji o sposobie organizacji i egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” na str. 129 i kolejnych (każdy wybiera swoją część informacji, zgodnie z rokiem ukończenia szkoły).

Bardzo ważna informacja dla absolwentów!!!

 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które przystępowały do egzaminów w latach 2016–2020, w formule obowiązującej od 2015 r. Wniosek (załącznik 31) absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Ważna informacja przed przystąpieniem do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021

Ze względu na istniejący stan epidemiczny i zapewnienie bezpiecznego dla wszystkich przeprowadzenia egzaminu prosimy o:

  1. bezwzględne stosowanie się do informacji zamieszczonych w komunikacie: Zasady bezpieczeństwa dotyczące organizowania oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń-luty 2021;
  2. wypełnienie załączonego oświadczenia przed każdym egzaminem. Jest to warunek przystąpienia do egzaminu, zawarty w wytycznych opracowanych przez CKE, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Główny Inspektorat Sanitarny.

Oświadczenie można wypełnić w domu i oddać przy wejściu do szkoły lub wypełnić własnym długopisem na miejscu, przy wejściu do szkoły.

Prosimy pamiętać o wszystkich zasadach bezpieczeństwa. Przypominamy jeszcze raz o obowiązku zakrywania ust i nosa. Musimy być odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za wszystkie osoby będące na terenie szkoły. Nie można nikogo narażać na niebezpieczeństwo choroby.

 

Oświadczenie zdającego w związku z przystąpieniem do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2021

Zasady bezpieczeństwa dotyczące organizowania oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń 2021