Strona WWW w ramach kursu

W ramach KKZ Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (technik informatyk) cała grupa pracowała nad projektem dla swojego kolegi. Założył firmę, więc przydałoby się logo, strona WWW, wizytówka…

Nasz klient… (hehe no dobra kolega) miał nazwę firmy, a to już dużo! W ciągu kilku dni zbudowaliśmy logo w grafice wektorowej:

Potem kilka godzin i wizytówka gotowa:

A na koniec oczywiście strona: ww.kaitosystems.pl

Wiele godzin wspólnej pracy i takie efekty.  A Wam jak się podoba?

Uroczystość pożegnania absolwentów LO

27 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie. Edukację ukończyli słuchacze semestrów 6 LS i 6 LZ Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

W tej szczególnej chwili pożegnania głos zabrali: pani dyrektor Renata Buss, pani wicedyrektor Monika Makowska, doradca zawodowy Jolanta Kaczmaryk. W imieniu absolwentów zgromadzonych na sali z wielkim wzruszeniem żegnali szkołę: Emilia Rembisz i Adrian Słomowicz. Słuchacze kończący naukę w Centrum usłyszeli też wiele ciepłych słów, życzeń od młodszych koleżanek i kolegów, w imieniu których głos zabrała Renata Grobelna, przedstawicielka semestru 4 LS.

Podczas uroczystości pani dyrektor Renata Buss tradycyjnie wyróżniła nagrodami i dyplomami słuchaczy, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, frekwencję, laureatów konkursów oraz osoby szczególnie udzielające się w życiu Centrum i promocji szkoły.

To była uroczystość pełna emocji – obok uśmiechów, podziękowań oraz życzeń i kwiatów – symbolicznego wyrazu wdzięczności – uczestnikom towarzyszyło wzruszenie, a niektórzy nawet uronili łzę.

Wszystkim absolwentom życzymy powodzenia i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym, a tym, przed którymi matura i egzaminy zawodowe, połamania piór. Trzymamy kciuki!

Zapraszamy na kursy spawania

Kursy spawania w CKU prowadzone są pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Zgodnie z atestem wydanym przez Instytut, jesteśmy upoważnieni do szkolenia i egzaminowania spawaczy w specjalnościach:

  • spawanie gazowe – metoda 311,
  • spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów – metody 135 MAG i 131 MIG,
  • spawanie łukowe drutem proszkowym w osłonie gazów aktywnych – metoda 136 MAG,
  • spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – metoda 141 TIG,
  • spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda 111 MMA.

Po zdanym egzaminie wydajemy książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza wystawione przez Instytut Spawania w Gliwicach (honorowane również za granicą) według normy EN ISO 9606-1.

Prowadzimy RECERTYFIKACJĘ UPRAWNIEŃ SPAWALNICZYCH!
Zapraszamy na egzamin spawaczy osoby, którym skończyła się dwuletnia ważność posiadanych uprawnień spawalniczych.

SŁUCHACZOM CKU umożliwiamy ulgowe uzyskiwanie uprawnień i certyfikatów :

  • upust 40% od ceny kursu dla słuchaczy szkół Centrum od drugiego roku kształcenia,
  • upust 40% od ceny kursu dla słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych po zrealizowaniu połowy zajęć kursu.

Więcej na: http://kursy.ckukoszalin.edu.pl/kursy-spawania-koszalin/
kontakt: kursy@ckukoszalin.edu.pl
sekretariat kursów: 94 345 26 75

Firma North.pl w CKU Koszalin

Gościliśmy dzisiaj zaprzyjaźnioną koszalińską firmę North.pl – części AGD. Przedstawiciele, Marta i Tomek, po krótkim  przedstawieniu firmy, zachęcali słuchaczy do zakupów w internecie. Zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo w internecie oraz różne możliwości dostarczania paczek.

 

Słuchacze wystąpili w niecodziennej roli: byli testerami! Strona internetowa North.pl ciągle się rozwija i wprowadzane są innowacyjne rozwiązania: rozbudowana wyszukiwarka, porady, filmy instruktażowe i inne. Taka dynamika zmian musi być nacechowana na użytkownika i to właśnie słuchacze CKU testowali nową wyszukiwarkę. Dziękujemy za taką możliwość 🙂

 

Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2018 r. dnia 23 marca 2018 r. od godziny 13:00 do 16:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112)

Dnia 23 marca 2018 r. od godziny 13:00 do 16:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) będzie możliwość odebrania wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2018 r.

Słuchacze (absolwenci) szkoły policealnej oraz absolwenci KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy w sesji styczeń-luty 2018 r. nie zaliczyli dowolnej części egzaminu, a chcą przystąpić do sesji czerwiec-lipiec 2018 r., mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) w następujących terminach:
– piątek 23.03.2018 r. od godz. 13:00 do 16:00,
– poniedziałek 26.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– wtorek 27.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– środa 28.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– czwartek 29.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00.

AWARIA Zmiana planu

Z powodu awarii zajęcia w budynku szkoły w dniach: 23-25.03.2018 r. zostały odwołane dla niektórych semestrów.
Prosimyo sprawdzenie zmian w planie lekcyjnym.

Firma na start 2018

13 marca 2018 r. ruszyła IV edycja Konkursu „Firma na Start„. Intencją tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o przedsiębiorczości koszalińskiej młodzieży.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Strona Konkursu: http://www.koszalin.pl/firma

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów (laptop, drukarka, aparat fotograficzny, drony i tablet).

Politechnika, Dzień Otwarty

8 marca 2018 r. słuchacze semestrów 6 LS i 4 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odwiedzili Politechnikę Koszalińską, która zorganizowała Dzień Otwarty.

W kampusie przy ul. Śniadeckich wystawiały się wszystkie kierunki Uczelni. Każdy z nich miał swoje stoisko. Do dyspozycji zwiedzających były też uczelniane pracownie. Organizatorzy przygotowali szereg ciekawych pokazów, prezentacji. Uczestnicy wykonywali również krótkie zadania tematyczne i zbierali wpisy do indeksów. Odpowiednia liczba zaliczeń upoważniała do odebrania nagrody specjalnej.

Nasi słuchacze z entuzjazmem podeszli do zadań. Odwiedzili każde stoisko. Rozwiązywali m.in. test ortograficzny, łamali język czytając skomplikowane zdania niemieckie, układali tangram, puzzle, łączyli obwody, sterowali robotami, sprawdzali swój refleks. Obserwowali doświadczenia, dzięki którym dowiedzieli się jak rozpoznać puszkę z napojem o większej zawartości cukru, jak zbadać skład wody i jej czystość, itd. Na zakończenie uczestniczyli w mini wykładzie na temat produkcji biopaliwa z wierzby.

Słuchacze opuścili mury Politechniki z indeksami pełnymi pieczątek i nagrodami. Zapewne wkrótce przyjdzie czas na refleksje i przemyślenia dotyczące wyboru drogi życiowej i edukacyjnej.

Wizyta w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Słuchacze KKZ FOTOTECHNIK zostali zaproszeni do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela. Pierwsza część spotkania polegała na przedstawieniu ogólno pojętej e-biblioteki. Zostały zaprezentowane metody zamawiania książek w formie elektronicznej a także elektroniczne zbiory jak IBUK Libra, Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „POMERANIA” czy Legimi.

Następnie zostaliśmy zaproszeni do serca biblioteki czyli do miejsca gdzie przechowywane są zbiory książek, dzienników, magazynów.  Zostały nam również przedstawione działy audiobooków, książki mówionej, filmów oraz muzyki.

Trzy godziny wędrówek pomiędzy regałami biblioteki to niesamowite przeżycie! Bardzo dziękujemy pani Aleksandrze Perzyńskiej za wprowadzenie słuchaczy w świat nowoczesnej biblioteki.