Uwaga Maturzyści!

W związku z trwającym stanem epidemicznym nie odbędą się egzaminy maturalne w części ustnej, natomiast terminy egzaminu maturalnego w części pisemnej zostały zmienione. Egzamin maturalny  rozpocznie się od 8 czerwca 2020, zgodnie z załączonym harmonogramem.

Prosimy o śledzenie bieżących informacji, które będą ukazywały się na stronie naszej szkoły, stronie OKE Poznań i CKE.

Życzymy dużo zdrowia i spokoju.

Niepodległa #MOJAFLAGA – wywieś flagę!

Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jej ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia. Zachęcamy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.

Drodzy Absolwenci

Odbiór świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych będzie możliwy po wznowieniu pracy szkoły.                  

W jednostkowych przypadkach, w sytuacji, gdy zaistnieje konieczności natychmiastowego odbioru świadectwa ukończenia szkoły, dokument będzie można odebrać w Sekretariacie Słuchaczy, po złożeniu wniosku z uzasadnieniem do dyrektor@ckukoszalin.edu.pl .

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Rodzina Razem”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz zaprasza do udziału w konkursie „Rodzina Razem”. Konkurs jest skierowany do rodzin i do wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, bez ograniczeń wiekowych. Celem konkursu jest propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”.

Niniejszy konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie: do 8 maja 2020 roku

na adres:
Urząd Marszałkowskie Województwa Zachodniopomorskiego
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z dopiskiem „Konkurs”

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.
Zgłoszenia, wysłane po terminie, nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Urzędu:

Zapraszamy do udziału w konkursie.

„Kierunki Wirusoodporne – czyli co studiować, żeby zawsze mieć pracę?”

Fundacja Edukacyjna Perspektywy przygotowała specjalne wydarzenie online:

„Kierunki Wirusoodporne – czyli co studiować, żeby zawsze mieć pracę?”

Nawet w dobie globalnego kryzysu można z optymizmem patrzeć w przyszłość.

O co chodzi w wydarzeniu?

23 kwietnia (czwartek) w godzinach 14.00 – 17.30 odbędzie się bezpłatna konferencja online, podczas której razem z ekspertami z firm oraz studentkami z całej Polski będą omawiane przyszłościowe kierunki studiów.

Wydarzenie organizowane będzie w czasie rzeczywistym i składa się z trzech modułów:

  • krótkich 15-minutowych debat z przedstawicielami firm i studentkami, którzy będą w przystępny sposób opisywać kierunki oraz możliwości pracy po nich
  • 30-minutowej sesji, podczas której omówimy kierunki takie jak nanotechnologia, bioinformatyka, analityka danych, cyberbezpieczeństwo i wiele innych!
  • wirtualnych stoisk online, gdzie politechniki z całej Polski będą prowadzić konsultacje z uczniami i będzie można zadać wszystkie nurtujące młodych ludzi pytania

Patronami wydarzenia są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

UWAGA uczestnicy kursu spawania!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia (w tym kursy zawodowe i szkolenia) w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie zostały zawieszone.

W związku z tym informujemy, że  niezrealizowane zajęcia na kursach zawodowych i szkoleniach (które wg harmonogramu pozostały do zakończenia kursu/szkolenia)  zostaną wznowione i uzupełnione (w niezmienionym wymiarze) od momentu, kiedy możliwe będzie przeprowadzanie zajęć dydaktycznych w szkołach. Przesunięciu ulega także termin egzaminów końcowych.