AWARIA Zmiana planu

Z powodu awarii zajęcia w budynku szkoły w dniach: 23-25.03.2018 r. zostały odwołane dla niektórych semestrów.
Prosimyo sprawdzenie zmian w planie lekcyjnym.

Firma na start 2018

13 marca 2018 r. ruszyła IV edycja Konkursu „Firma na Start„. Intencją tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim upowszechnienie wiedzy o przedsiębiorczości koszalińskiej młodzieży.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Strona Konkursu: http://www.koszalin.pl/firma

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów (laptop, drukarka, aparat fotograficzny, drony i tablet).

Politechnika, Dzień Otwarty

8 marca 2018 r. słuchacze semestrów 6 LS i 4 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odwiedzili Politechnikę Koszalińską, która zorganizowała Dzień Otwarty.

W kampusie przy ul. Śniadeckich wystawiały się wszystkie kierunki Uczelni. Każdy z nich miał swoje stoisko. Do dyspozycji zwiedzających były też uczelniane pracownie. Organizatorzy przygotowali szereg ciekawych pokazów, prezentacji. Uczestnicy wykonywali również krótkie zadania tematyczne i zbierali wpisy do indeksów. Odpowiednia liczba zaliczeń upoważniała do odebrania nagrody specjalnej.

Nasi słuchacze z entuzjazmem podeszli do zadań. Odwiedzili każde stoisko. Rozwiązywali m.in. test ortograficzny, łamali język czytając skomplikowane zdania niemieckie, układali tangram, puzzle, łączyli obwody, sterowali robotami, sprawdzali swój refleks. Obserwowali doświadczenia, dzięki którym dowiedzieli się jak rozpoznać puszkę z napojem o większej zawartości cukru, jak zbadać skład wody i jej czystość, itd. Na zakończenie uczestniczyli w mini wykładzie na temat produkcji biopaliwa z wierzby.

Słuchacze opuścili mury Politechniki z indeksami pełnymi pieczątek i nagrodami. Zapewne wkrótce przyjdzie czas na refleksje i przemyślenia dotyczące wyboru drogi życiowej i edukacyjnej.

Wizyta w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Słuchacze KKZ FOTOTECHNIK zostali zaproszeni do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela. Pierwsza część spotkania polegała na przedstawieniu ogólno pojętej e-biblioteki. Zostały zaprezentowane metody zamawiania książek w formie elektronicznej a także elektroniczne zbiory jak IBUK Libra, Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „POMERANIA” czy Legimi.

Następnie zostaliśmy zaproszeni do serca biblioteki czyli do miejsca gdzie przechowywane są zbiory książek, dzienników, magazynów.  Zostały nam również przedstawione działy audiobooków, książki mówionej, filmów oraz muzyki.

Trzy godziny wędrówek pomiędzy regałami biblioteki to niesamowite przeżycie! Bardzo dziękujemy pani Aleksandrze Perzyńskiej za wprowadzenie słuchaczy w świat nowoczesnej biblioteki.

Wystawa fotografii Wojciecha Druszcza

Dyrektor Centrum Kultury 105 w Koszalinie Paweł Strojek
ma zaszczyt zaprosić
na otwarcie wystawy fotografii Wojciecha Druszcza
8 marca 2018 roku o godzinie 18:00
w Bałtyckiej Galerii Sztuki
ul. Zwycięstwa 105 w Koszalinie

Wystawa „Portret intymny” to retrospektywa prac fotografika i fotoreportera Wojciecha Druszcza, powstałych w ciągu pół wieku jego pracy dla najpoważniejszych tytułów prasy krajowej i zagranicznej. Są tu zdjęcia pokazujące życie codzienne w PRL robione dla tygodników „Kultura” i „Literatura” są migawki z okresu przemian ustrojowych w Polsce i w republikach ZSRR fotografowane dla Agence France Presse, AP czy Reuters’a, fragmenty reportaży dla Magazynu Gazety Wyborczej a potem Polityki, są fotosy z planów filmowych i telewizyjnych. Wystawa jest kolażem,
różnych gatunków fotografii w których dominującym motywem jest portret sytuacyjny, a zdjęcia łączy ze sobą historia 50 letniej aktywności zawodowej fotografika Wojciecha Druszcza.

Wizyta w Teatrze, czyli kontakt młodzieży ze sztuką

W dniu 1 marca 2018 r. słuchacze semestru 7P Szkoły Podstawowej dla Dorosłych mieli okazję poznać życie i twórczość Jana Kochanowskiego.

Młodzież obejrzała przedstawienie wrocławskiego Teatru Edukacji „Artenes” pt. „Janowym piórem”. W słowno–muzycznej oprawie zaprezentowane zostało bogate życie i twórczość mistrza z Czarnolasu. Widzowie poznali Jana Kochanowskiego jako człowieka, który żył, kochał, myślał i cierpiał jak każdy z nas. Wysłuchali fragmentów jego twórczości, która obrazuje całą człowieczą egzystencję. Przedstawienie przygotowane było w profesjonalny sposób, który zachęca młodzież do udziału w życiu kulturalnym. Założeniem artystów teatru Artenes było pokazanie mistrza jako człowieka, który pomimo tego, iż żył setki lat temu, to również dzisiaj mógłby być wspaniałym mentorem i autorytetem dla niejednego młodego człowieka.

Spotkanie z rodzicami nt. profilaktyki uzależnień

W dniu 01.03.2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla rodziców i opiekunów słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych i Gimnazjum dla Dorosłych w ramach OHP z nadkomisarzem Robertem Faryniarzem, funkcjonariuszem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Podczas spotkania rodzice zostali zapoznani z informacjami nt. używania środków psychoaktywnych, ich rodzajami, cechami osób uzależnionych oraz przebiegiem procesu uzależnienia. Przedstawione zostały indywidualne, psychiczne, społeczne i środowiskowe przyczyny sięgania przez młodych ludzi po środki odurzające. Przekazano także informacje dotyczące gdzie i do kogo opiekunowie mogą się zwrócić o pomoc. Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji, zadawali też wiele pytań naszemu gościowi.

Profilaktyka i pedagogizacja rodziców jest ważną częścią pracy naszej szkoły. Dzięki dobrej współpracy szkoły z rodzicami i opiekunami słuchaczy staramy się minimalizować wystąpienie ryzykownych zachowań słuchaczy.

Podsumowanie semestru jesiennego w CKU Koszalin

22 lutego odbyło się uroczyste podsumowanie semestru jesiennego w roku szkolnym 2017/18. Uczestnicy obejrzeli prezentację przedstawiającą najważniejsze wydarzenia.

Przypomnieliśmy sukcesy w konkursach przedmiotowych, wspominaliśmy akcje, uroczystości, imprezy, w których słuchacze brali udział. Cieszy nas, iż po raz kolejny nasi słuchacze okazali serce najbardziej potrzebującym, biorąc udział w akcji na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek” oraz akcji „Pluszowy Miś”, którego celem jest wspieranie Domu Samotnej Matki w Koszalinie.

Wręczone zostały także wyróżnienia. Pani dyrektor mgr inż. Renata Buss nagrodziła dyplomami słuchaczy, którzy odnieśli sukcesy w konkursach oraz mogą poszczycić się wzorową frekwencją i bardzo dobrymi lub dobrymi wynikami w nauce.

Gratulujemy

Akcja „Głośne czytanie”

22 lutego 2018 r. w Centrum odbyła się akcja głośnego czytania.  Na początku słuchacze dowiedzieli się, że głośne czytanie ma zbawienny wpływ na nas i naszych bliskich. I nie chodzi wcale o to, że czytanie zwiększa nasz zasób słów, o  czym przekonuje każdy polonista. Wpływa też na nasze życie psychiczne i fizyczne, bo zwalcza nieśmiałość, rozluźnia, dotlenia, chroni mózg, reguluje pracę serca, nawet wygładza zmarszczki. A co najważniejsze, wydłuża życie.  Głośne czytanie bliskim wzmacnia więzi, a czytanie osobom chorym przynosi im ulgę, uśmierza ból, daje poczucie, że otaczamy je opieką, troszczymy się.

To już kolejna edycja akcji głośnego czytania, której pomysłodawczynią i organizatorką  jest pani Marlena Magiera. Tym razem uczestnicy poznali tekst Josepha Conrada  – „Amy Foster”. To pasjonująca opowieść o potężnej miłości, kobiecie, której zachowania nie można jednoznacznie ocenić, i mężczyźnie z tragiczną przeszłością.

Słuchacze semestru 6 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dali się porwać cudownej chwili, która wytworzyła się w trakcie wspólnego czytania. Rozpoczęła ją Joanna Widulińska. Następnie, perypetie i rozterki bohaterki przedstawiali: Magdalena Pająk, Joanna Sepioło, Kacper Szadziewicz, Adrian Słomowicz. Występ urozmaiciła prezentacja, poświęcona wyjątkowej postaci Conrada.