X Regionalna akcja „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek”

Wzorem ubiegłych lat grupa młodzieży wraz z opiekunami z ramienia OHP Moniką Szopińską i Moniką Nnaka z pedagogiem szkolnym Martą Sekułą, w dniu 19 września 2015 roku, wzięła udział w regionalnej akcji „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek”. Organizatorem akcji jest Starostwo Powiatowe w Koszalinie. Młodzież, chętnie podjęła wyzwanie i aktywnie uczestniczyła w porządkowaniu wybranych zakątków naszej Małej Ojczyzny. W tym roku naszej grupie przypadło sprzątanie terenów wokół jeziora Rosnowskiego w Mostowie. Młodzież sprzątała tereny leśne oraz linię brzegową, gdzie można było znaleźć naprawdę wiele dziwnych rzeczy, takich jak opony, krzesła czy części samochodowe, które ludzie bezmyślnie wyrzucają, czyniąc z lasów jedno, ogromne śmietnisko. Akcja ta była dla uczestników smutną lekcją o ludzkiej lekkomyślności i głupocie, rozmiarach zanieczyszczeń oraz o ogromie pracy, który należy włożyć, aby oczyścić z odpadów naprawdę niewielki teren. Na koniec przy ognisku i kiełbaskach rozmawialiśmy i zastanawialiśmy się, co będzie na nas tutaj czekało w przyszłym roku i co należy zrobić, aby zwiększyć świadomość ekologiczną naszych rodaków.

sprzątanie jezior

Kolejny tytuł „Bezpiecznej Szkoły” dla CKU w Koszalinie

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica po raz kolejny uzyskało tytuł „Bezpiecznej Szkoły”. Tym razem wzięło udział w 12 edycji programu „Bezpieczna Szkoła”, organizowanego cyklicznie od jedenastu lat przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie i Fundację „Razem Bezpieczniej”. Projekt wspiera Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem tej inicjatywy jest promowanie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych, stałe podnoszenie bezpieczeństwa oraz inspirowanie do nowatorskich działań profilaktycznych.

Do udziału zaproszono wszystkie placówki oświatowe województwa zachodniopomorskiego. Spośród 174 uczestników wyłoniono 27 laureatów, w tym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie.

Zadaniem biorących udział w projekcie było wybranie konkretnej, jednej inicjatywy, mającej na celu propagowanie zasad i idei bezpieczeństwa w społeczności szkolnej. Najważniejszymi kryteriami oceny pomysłu zgłoszonego do konkursu były m. in.:

innowacyjność,
zaangażowanie w realizację całej społeczności szkolnej,
uniwersalność, czyli możliwość przetransponowania inicjatywy na płaszczyznę innych placówek oświatowych.
Udział w projekcie „Bezpieczna Szkoła” był bezcenny. Nie chodzi tylko o wyróżnienie, docenienie naszej innowacyjności i uniwersalności podejmowanych przedsięwzięć, choć świadczą one o profesjonalizmie i dobrej organizacji szkoły.

Reprezentantka CKU, pedagog Marta Sekuła miała okazję uczestniczyć w zajęciach Policyjnego Studium Bezpieczeństwa. Brała też udział w szkoleniach dotyczących różnych dziedzin bezpieczeństwa (np. handel ludźmi, polityka antydyskryminacyjna i poszanowanie praw człowieka czy odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych). Spotkania pozwoliły na wymianę doświadczeń, podniesienie świadomości prawnej, wzbogacenie wiedzy na temat różnych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im oraz zdobycie nowych umiejętności, co z pewnością przyda się wszystkim pracownikom i słuchaczom Centrum.

Bardziej świadomi – bardziej bezpieczni.

Interaktywna matematyka w zasięgu ręki

W ramach cyklu lekcji otwartych z matematyki „Interaktywna matematyka w zasięgu ręki” dnia 12 czerwca 2015 roku została przeprowadzona przez panią Barbarę Drzewiecką lekcja pt. „Interaktywne trójkąty a twierdzenie Pitagorasa”.

Pitagoras (ur. ok. 572 p.n.e. na Samos lub w Sydonie, zm. ok. 497 p.n.e. w Metaponcie) to grecki matematyk i filozof, założyciel szkoły pitagorejskiej w Krotonie na południu Włoch. Twierdzenie Pitagorasa to najsłynniejsze twierdzenie w geometrii i brzmi ono następująco: „jeżeli trójkąt jest prostokątny, to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej”.
Lekcje otwarte prowadzone w Centrum kierowane są do otwartego grona słuchaczy i nauczycieli. Zajęcia zostały przeprowadzane w szkole stacjonarnej w sali 110 wyposażonej w tablicę interaktywną. Uczestniczyło w nich ponad 30 słuchaczy z semestrów 2GS, 4GS i 4Gb oraz nauczyciele – pani Grażyna Kurek i Ewa Turek. Lekcje otwarte mają na celu zaprezentowanie nauczycielom możliwości tablicy interaktywnej oraz przekonanie ich do stosowania jej na swoich zajęciach. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach otwartych z matematyki ma zapewnić także większe zainteresowanie słuchaczy przedmiotem.

Podczas zajęć wykorzystywano technologie informacyjne – zastosowano tablicę interaktywną oraz inne środki dydaktyczne w postaci zestawów zadań, tablic matematycznych i kalkulatorów.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy, którzy aktywnie uczestniczyli w wykonywaniu poszczególnych zadań i ćwiczeń. Podczas lekcji słuchacze podchodzili do tablicy interaktywnej, rysowali trójkąty, mierzyli interaktywną linijką dwa boki trójkąta, a długość trzeciego wyliczali, korzystając ze wzoru na twierdzenie Pitagorasa.
Lekcja podobała się zarówno nauczycielom, jak i słuchaczom, którzy z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w niej, mając możliwość rozwiązywania zadań matematycznych z wykorzystaniem najnowszej technologii informacyjnej.

Międzyszkolny turniej sportowy

W dniu 29.05.2015 r. w CKU w Koszalinie odbył się międzyszkolny turniej sportowy zorganizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz wychowawców OHP. Udział w zmaganiach wzięły drużyny z Gimnazjum nr 2 w Koszalinie oraz Gimnazjum dla Dorosłych. Młodzież rywalizowała ze sobą m.in. w przeciąganiu liny, mini hokeju, slalomie, rzucie piłką lekarską oraz rozegrała mecz piłki nożnej.

Turniej przebiegał w przyjaznej atmosferze i duchu sportowej rywalizacji. Walka była zacięta, uczestnicy podeszli do zawodów z dużym zaangażowaniem, starając się wypaść jak najlepiej. Triumfowała reprezentacja Gimnazjum Nr 2, która w klasyfikacji ogólnej wygrała wynikiem 5:2 . Zwycięska drużyna otrzymała piękne albumy przyrodnicze, gadżety z logo szkoły oraz pamiątkowe dyplomy. Pokonany zespół otrzymał nagrody pocieszenia: dyplomy i zestawy długopisów.

To chyba jednak nie było najważniejsze. Uczestnicy turnieju przede wszystkim dobrze się bawili, zawarli nowe znajomości i sprawdzili siebie. Miejmy nadzieję, że zaowocuje to dalszą współpracą i zmobilizuje młodych do podjęcia aktywności nie tylko fizycznej.

Festyn „Na MAXA”

Trwają Dni Koszalina. Jedną z imprez towarzyszących temu wydarzeniu był Festyn „Na MAXA” zorganizowany już po raz dziewiąty przez KSM Na Skarpie i TKK Max. Uczestnicy festynu mieli m.in. okazję do zapoznania się z ofertą edukacyjną Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica, mogli także obejrzeć występy dzieci i młodzieży z koszalińskich szkół. Licznie przybyli koszalinianie chętnie wrzucali datki na Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego, poznali też podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Leśny Zakątek”.
Mamy nadzieję, że współpraca nawiązana z Klubem Osiedlowym „Na Skarpie” zaowocuje w przyszłości wspólnymi inicjatywami na rzecz lokalnej społeczności.

Matura 2015

Sesja maturalna rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do 22 maja. Obowiązkowe pisemne egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie podstawowym słuchacze mają już za sobą. Zdających maturę w nowej formule czekają jeszcze pisemne egzaminy z wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Absolwenci, którzy uczyli się zgodnie ze starą podstawą programową, nie mają obowiązku przystępowania do egzaminów dodatkowych. Chętni mogą jednak zdawać egzaminy z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Maturzystów czekają również egzaminy ustne z języka polskiego i języka obcego.

Wszystkim życzymy powodzenia!

matura2015

Słuchacze CKU w Koszalinie laureatami Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno-Prawnej

W dniu 25 kwietnia br. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie kolejny już raz uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Administracyjno – Prawnej dla Dorosłych, organizowanej od 2011 przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach pod naukowym patronatem Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „POMERANIA” z siedzibą w Chojnicach. To niezwykłe przedsięwzięcie pozwala dorosłym słuchaczom sprawdzić swoją wiedzę i budować poczucie własnej wartości. Ponadto olimpiada umożliwia zdobycie indeksu uczelni wraz z uiszczonym czesnym za rok studiów.

Olimpiadę zainaugurował dr Kamil Miliszewski, wykładowca na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji PWSH POMERANIA wykładem, którego temat brzmiał: „Styl – retoryka – elementy strategii kampanii wyborczej”.

Wzorem lat ubiegłych, rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy, to test składający się z 40 zadań zamkniętych, drugi – napisanie eseju na temat „ Realizacja demokratycznych praw obywateli poprzez czynne i bierne prawo wyborcze”.

W tym roku CKU w Koszalinie reprezentowały Panie Bożena Gmur, Iwona Rudzińska oraz Anna Wojciechowska. Reprezentacja Centrum uczestniczyła w zmaganiach, w których wzięło udział 35 słuchaczy z 11 Centrów Kształcenia Ustawicznego z całego kraju. To kolejny rok, kiedy drużyna naszej szkoły stanęła w gronie laureatów. Pani Bożena Gmur zajęła III miejsce, a Pani Iwona Rudzińska IV.

Gratulujemy laureatkom i życzymy wielu podobnych sukcesów.

Przygotowania do olimpiady wymagają dużego zaangażowania ze strony słuchaczy, gdyż prawo i administracja to trudne zagadnienia, a zmagania konkursowe stanowią zawsze wyzwanie, dlatego osiągnięty sukces zasługuje na szczególne uznanie. Dodajmy, że poziom był bardzo wyrównany, wyniki zwycięzcy i kolejnych laureatów dzielił przysłowiowy i realny 1 punkt.

Według laureatek uczęszczanie do Centrum zapewnia zdobycie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, daje możliwość rozwoju, a także rywalizacji i osiągania sukcesów, takich jak ten na ogólnopolskiej olimpiadzie. Wszystkim, którzy zastanawiają się czy podjąć naukę proponujemy po prostu spróbować, zgodnie z myślą Horacego: „Połowy dokonał, kto zaczął”. To może być początek niezliczonej ilości sukcesów. Zachęcamy.

Turniej Matematyczny

W dniach 17-18 kwietnia 2015 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyła się IV edycja Turnieju Matematycznego. Turniej Matematyczny to konkurs, polegający na zmaganiu semestrów CKU w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Kilkuosobowe grupy słuchaczy reprezentujące swoje semestry rozwiązują zadania testowe. Zakres przedmiotowy konkursu obejmuje: liczby rzeczywiste, wielomiany, funkcje: liniową, kwadratową, logarytmiczną, wykładniczą, planimetrię i stereometrię, wyrażenia i równania wymierne, ciągi, rachunek prawdopodobieństwa i elementy statystyki.
Każdy semestr mógł zgłosić do Turnieju dowolną liczbę kilkuosobowych grup, które stanowiły zespół reprezentujący dany semestr. Każda grupa otrzymała do wspólnego rozwiązania jeden test sprawdzający wiedzę w zakresie matematyki. Test składał się z 25 zadań – pytań jednokrotnego wyboru. Wzięło w nim udział 44 słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego z siedmiu semestrów (1LGZ, 2A65, 3LGZ, 4LGZa, 4LGZb, 4GS, 6GS).
Turniej z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Do tej pory wzięło w nim udział 102 słuchaczy z 28 semestrów – to ogromny sukces! Matematyka jest często piętą Achillesową słuchaczy, dlatego takie działania mają zachęcić słuchaczy do nauki matematyki. Turniej Matematyczny jest jednym ze sposobów przybliżenia słuchaczowi zagadnień matematycznych, pokazania zastosowania matematyki w życiu codziennym i uzmysłowienia, że „nie taki diabeł straszny jak go malują…”. Konkursowi, jak każdego roku, towarzyszyła wspaniała atmosfera wzajemnej współpracy i rywalizacji oraz wielkie emocje.

Pierwsze miejsce w IV edycji Turnieju Matematycznego zajęła reprezentacja semestru 6GS w składzie: Agnieszka Krakowska, Błażej Matyszczuk, Karol Rosołowski. Drugie miejsce zajęła reprezentacja semestru 4GS: Dawid Żeromski, Łukasz Łata, Damian Pośpiech. Na trzecim miejscu podium znalazła się grupa słuchaczy reprezentujących dwa semestry: 3LGZ – Natalia Gryga oraz 4LGZa Adam Wolf i Dawid Pawlak.
Wszystkim Uczestnikom Turnieju dziękujemy za udział i godne reprezentowanie semestru, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Kurs pierwszej pomocy

W dniu 15.04.2015 r. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie wzięła udział w niecodziennej lekcji udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem spotkania było ukierunkowanie młodzieży tak, by nie tylko potrafiła udzielać pierwszej pomocy ale przede wszystkim nie bała się tego robić. Prelekcję i zajęcia praktyczne przeprowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Słuchacze z zainteresowaniem słuchali informacji dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Najciekawszą częścią spotkania były ćwiczenia praktyczne na fantomach. Umiejętność prawidłowej oceny sytuacji oraz sprawdzenia podstawowych czynności życiowych jest bardzo ważna, dlatego najwięcej uwagi poświęcono poważnemu wypadkowi jakim jest zatrzymanie akcji serca. Mimo, że uczestnicy z uwagą przyglądali się prowadzącym zajęcia, nie było łatwo powtórzyć wszystkie etapy pomocy. Na pewno jeszcze trudniej z powodu stresu i paniki byłoby ratować komuś życie. Dlatego warto instrukcję pierwszej pomocy powtarzać wielokrotnie, by w razie potrzeby wiedzieć, jak zareagować.

„Pola Nadziei” – zbiórka pieniędzy na rzecz hospicjum w Koszalinie

W dniu 12 kwietnia 2015 roku słuchacze Gimnazjum dla Dorosłych wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei” – zbiórce pieniędzy na rzecz Hospicjów. Celem prowadzonej akcji było nie tylko pozyskanie środków finansowych na opiekę nad chorymi w ostatnim okresie ich życia, ale również szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.

Pola Nadziei to coroczna kampania prowadzona przez Hospicja w Polsce, w tym Hospicjum im. M. Kolbego w Koszalinie. Słuchacze do tego zadania podeszli z bardzo dużym zaangażowaniem, zapałem i odpowiedzialnością. Każdy, kto wspomógł akcję choćby kilkoma złotymi został obdarowany żółtym żonkilem, który jest międzynarodowym symbolem nadziei i przypomnieniem o ludziach cierpiących, oczekujących opieki i pomocy w trudnym okresie odchodzenia z tego świata. Dzięki tej akcji nasza młodzież wykazała się chęcią integracji ze społecznością Koszalina, przynależnością do swojej „małej ojczyzny” oraz ogromną empatią.

Nie da się ukryć, że w momencie, kiedy puszki stawały się ciężkie, to lżej nam się robiło na sercu, a radość z udziału w tej akcji i chęć niesienia pomocy była szczera i ogromna.

hospicjum