Słuchacze gimnazjum na ekologicznej lekcji w Manowie

W dniu 26.10.2012 r. grupa 41 słuchaczy Gimnazjum dla Dorosłych w ramach zajęć edukacji ekologicznej wyjechała do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Manowie. Celem wyjazdu był m. in. udział w prelekcji pt. „Las -poznać – przeżyć – zrozumieć”. Na miejscu przywitali nas gospodarze. Opowiadali o zachowaniu w lesie, obiektach stawianych w lesie oraz dokarmianiu zwierzyny leśnej. Prelekcja wspomagana była prezentacją multimedialną, która przybliżyła wizerunek zwierząt w naszych lasach, zwracając szczególną uwagę na specjalistyczne myśliwskie terminy. Poruszono także tematykę dotyczącą odnawialnych form energii, recyklingu i segregacji śmieci.

Następnie cała grupa ruszyła do zwiedzania terenu ośrodka. Najpierw zobaczyliśmy zagrody dzicze, gdzie mogliśmy karmić żołędziami młode pasiaki oraz dziki, następnie zwiedziliśmy strzelnice , gdzie na co dzień myśliwi szlifują swoje umiejętności strzeleckie.

Wycieczka zakończyła się ogniskiem z kiełbaskami przygotowanym przez gospodarzy obiektu. Młodzież wróciła bardzo zadowolona ze spotkania, miło jest odbyć lekcję biologii w terenie.

Spotkanie z obieżyświatem Mariuszem Kurc

Dnia 10 października 2012 r. odbyło się spotkanie z Mariuszem Kurc obieżyświatem, który wędrówkę po świecie traktuje jako sposób na życie i w niej się realizuje! Ciekawe sytuacje, często niebezpieczne jak i momentami śmieszne -to nieodzowny element wypraw pana Mariusza. Największe zainteresowanie wzbudziła wśród słuchaczy egzotyka krajobrazów, ludzkich zachowań, odwiedzanych miejsc przez podróżnika.

Mariusz Kurc jest podróżnikiem od 19 lat, zwiedził 85 krajów. Prawie w każdym był więcej niż raz. Najdalej dotarł do Australii. Odwiedził między innymi Indie, Chiny, Afganistan, Pakistan, Indonezję. Filmuje ludzi i ich życie codzienne oraz sytuacje jakie tworzą. Zwraca uwagę na więzi ich łączące, na radości i trudności często wynikające z sytuacji politycznej i gospodarczej. Bada ich wiarę i postawę wobec obcego jakim jest podróżnik. Interesują go zarówno podobieństwa jak i cechy kultury, które występują tylko w tym regionie. Gość opowiedział młodzieży o życiowych perypetiach, ściąganiu w dół przez środowisko rówieśnicze, filozofii życia, pasji zwiedzania. Historia życia i podróże wywołały u uczestników spotkania wielkie zainteresowanie.

„Często najważniejszym problemem do przezwyciężenia jest strach. Trzeba w życiu być odważnym.
Wiecie co jest najtrudniejsze? MYŚLENIE.
Dlaczego ludzie tak rzadko wykonują tą czynność”. – powiedział Mariusz Kurc.

Kurs na zawód

21 czerwca 2012 roku w gazecie „Teraz Koszalin” ukazał się artykuł o kursach prowadzonych w Centrum. Od września 2012 roku będą funkcjonowały kwalifikacyjne kursy zawodowe. To bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Zobacz artykuł tutaj.

Nauczyciele CKU Koszalin w Niemczech

24 i 25 maja 2012 roku wybrani nauczyciele CKU Koszalin byli w mieście partnerskim Koszalina – Neumünster. W ramach wymiany nauczycielskiej zostało przedstawione szkolnictwo zawodowe w Niemczech.

A oto film z wizyty w firmie Sauer Danfoss: