Wyniki egzaminów zawodowych – sesja Zima 2023

W dniu 31.03.2023 r. wyniki egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 zostały udostępnione w Systemie SIOEPKZ.
Zdający za pomocą otrzymanego przed egzaminem kodu aktywacyjnego rejestrują się do portalu zdającego pod adresem internetowym:

Zapraszamy Zdających do Sekretariatu Szkoły po odbiór certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz informacji o wynikach egzaminu w godzinach pracy sekretariatu.

Sekretariat słuchaczy

 

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec 2023

1. Słuchacz, absolwent, osoba, która jest uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż: do dnia 7 lutego 2023.

2. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 1. to jest do 7 lutego 2022.

2.a Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego, ogłoszonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.

Dotyczy semestrów:
K91 (BUD.20)
MS4 (MED.10)

Termin składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2023

1. Słuchacz, absolwent, osoba, która jest uczestnikiem kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy, składają deklarację nie później niż: do dnia 15 września 2022.

2. W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt. 1. to jest do 15 września 2022.

2.a Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego, ogłoszonym w komunikacie dyrektora CKE w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.

Dotyczy semestrów:
K88 (AUD.02)
K89 (BUD.09)
MS4 (MED.10)

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (czerwiec-lipiec 2022)

  1. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 31 sierpnia 2022 r.  od godz. 10:00 są dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i egzaminy zawodowe w sesji czerwiec- lipiec 2022.
  2. Informujemy, że świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, certyfikaty kwalifikacji zawodowej, dyplomy oraz informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego w sesji czerwiec-lipiec 2022 zdający będą mogli odbierać w szkole, w sekretariacie słuchaczy (1 piętro, pok. 112) od dnia 8 września 2022 r. , od godz. 12:00, po okazaniu dowodu osobistego.

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec-lipiec 2022

Uwaga!
Słuchacze zgłaszają się na egzamin 30 minut wcześniej z dowodem osobistym oraz długopisem z czarnym wkładem

typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PISEMNY 06.06.2022 (poniedziałek) MEC.05 w 9:00 60 min 8
INF.03   dk 9:00 60 min 8

 

typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PRAKTYCZNY 01.06.2022 (środa) BUD.20 d 9:00 180 min 17
08.06.2022 (środa) INF.03 dk 8:00 150 min 12
10.06.2022 (piątek) MEC.05 w 8:00 120 min W18/W22
12:00 120 min W18/W22
16:00 120 min W18/W22
  11.06.2022 (sobota)   MEC.05   w 8:00 120 min W18/W22
12:00 120 min W18/W22
16:00 120 min W18/W22
12.06.2022 (niedziela)   MEC.05   w 8:00 120 min W18/W22
12.06.2022 (niedziela) INF.02 wk 8:00 180 min 8

Imienne listy z przydziałem na zmiany dostępne są w gablocie na terenie Centrum oraz u kierownika warsztatu szkolnego.

Terminy składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE PRZYSTĘPOWAŁY DO EGZAMINU W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2022

  • W przypadku  ponownego  przystępowania  do  egzaminu  zawodowego  przez  zdającego,  który  nie zdał tego egzaminu, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego z zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt.
  • Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu po upływie tego terminu,  składa  deklarację  w  terminie  7  dni  od  dnia  ogłoszenia  wyników  egzaminu  zawodowego, tj. do 7 kwietnia 2022

DOTYCZY SŁUCHACZY KURSU K90 (kwalifikacja INF.03)

  1. Deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 należy złożyć do 7 lutego 2022 r.
  • Deklaracje można pobrać ze strony CKU (zakładka Egzamin zawodowy) lub w sekretariacie kursów.
  • Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie kursów (pokój W31).

Harmonogram* egzaminów zawodowych w sesji styczeń-luty 2022

Uwaga!

Słuchacze zgłaszają się na egzamin 30 minut wcześniej z dowodem osobistym oraz długopisem z czarnym wkładem

typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PISEMNY 11.01.2022

 

(wtorek)

EKA.05

 

MEC.05

dk

 

w

8:00 60 min 8
AUD.02

 

BUD.20

dk

 

d

11:00 60 min 8
INF.02

 

SPL.05

w

 

d

14:00 60 min 8
typ egzaminu data egzaminu kwalifikacja model godzina czas sala
PRAKTYCZNY 10.01.2022

 

(poniedziałek)

BUD.20 d 9:00 180 min 17
SPL.05 d 9:00 120 min 17
18.01.2022

 

(wtorek)

AUD.02 dk 8:00 180 min W7
12:30 180 min W7
INF.02 w 8:00 150 min 8
12:30 150 min 8
 

 

20.01.2022

(czwartek)

 

 

 

MEC.05

 

w 8:00 120 min W18/W22
12:00 120 min W18/W22
EKA.05 dk 8:00 180 min 10

*Imienne listy z przydziałem na zmiany dostępne są w gablocie na terenie Centrum oraz u kierownika warsztatu szkolnego.