HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2021

Przypominamy, że absolwenci z lat ubiegłych, którzy:

  • po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
  • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili,   są zobowiązani do wniesienia opłaty w terminie do 7 marca 2021 r. 

Niewniesienie opłaty w ww. terminie, przez absolwentów do tego zobowiązanych, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

CZĘŚĆ PISEMNA

JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
04.05.2021
wtorek
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 115034

MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
05.05.2021
środa
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 115049

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
06.05.2021
czwartek
22
sala gimnastyczna
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 110036

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
07.05.2021
piątek
17
klub szkolny
6 LS
6 LZ
900 – 113010

JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
10.05.2021
poniedziałek
17
klub szkolny
6 LS
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12009

MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
11.05.2021
wtorek
17
klub szkolny
6 LS
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12002

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
11.05.2021
wtorek
17
klub szkolny
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
1400 – 17002

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
12.05.2021
środa
17
klub szkolny
6 LS
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12002

GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
17
klub szkolny
6 LZ
absolwenci z lat ubiegłych
900 – 12006

JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
17
klub szkolny
absolwenci z lat ubiegłych1400 – 16002

JĘZYK ROSYJSKI POZIOM PODSTAWOWY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
13.05.2021
czwartek
110absolwenci z lat ubiegłych1400 – 16001

CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
14.05.2021
piątek
17
klub szkolny
6 LS900 – 12001

HISTORIA POZIOM ROZSZERZONY

DataSalaSemestrGodzina/czas trwania egzaminuliczba zdających
17.05.2021
poniedziałek
17
klub szkolny
6 LZ900 – 12001

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO – SESJA WIOSENNA 2021 – całość

Próbny egzamin maturalny – marzec 2021 r.

Prosimy słuchaczy semestrów 6LS i 6 LZ, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego 2021 r. o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi próbnego egzaminu maturalnego zamieszczonymi na platformie szkoły w kursie „Próbny egzamin maturalny marzec 2021 r.”

Opłata za egzamin maturalny – dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!!!

Prosimy absolwentów z lat ubiegłych, którzy:

  • po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,
  • przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili

o dokładne sprawdzenie na stronie OKE w Poznaniu w zakładce egzamin maturalny/ opłata za egzamin maturalny, za jakie przedmioty należy dokonać wpłaty.

Prosimy postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie OKE pt. „USTALENIE WYSOKOŚCI I DOKONANIE OPŁATY”:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

Niewniesienie opłaty w terminie do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

 Kto z Państwa będzie miał opłatę, zobowiązany jest wydrukować stosowny dokument, na którym będzie zapisany kod sprawy, potrzebny do zaksięgowania wpłaty. Następnie ten dokument wraz dowodem wpłaty należy wysłać do OKE w Poznaniu, a do szkoły dostarczyć kserokopię dowodu wpłaty (również do 07.03.2021r.)

Ważne informacje dla Maturzystów w związku ze zmianami w egzaminie maturalnym 2021r. – pomoc w zrozumieniu zaistniałych zmian

1. Absolwenci CKU, którzy z uzasadnionych przyczyn chcą przystąpić do egzaminu w innej szkole mogą składać deklarację wariant A oraz załącznik 2. do 15 stycznia 2021 r.

2. Słuchacze oraz absolwenci, którzy nie zamierzają dokonywać zmian
w złożonych wcześniej deklaracjach muszą się liczyć z następującymi zmianami / konsekwencjami:

a) zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa;

b) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym na świadectwie, jako wynik będą mieli wpisane 0%;

c) słuchacze/absolwenci, którzy nie przystąpią do zadeklarowanego egzaminu (egzaminów) na poziomie rozszerzonym w kolejnych latach będą zobowiązani do uiszczenia opłaty za te egzaminy

3. Absolwenci, którzy muszą przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest im potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składają do Dyrektora Centrum załącznik 30. w terminie do 8 lutego 2021 r.

Ta sytuacja nie będzie dotyczyła naszych maturzystów! Chyba, że ktoś z Państwa aplikuje na uczelnie wyższą za granicą.

W poniższej tabeli proszę odnaleźć  SWOJĄ sytuację!

Możliwość działania
Jeżeli jesteś słuchaczem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a),

Uwaga! Jeżeli jesteś słuchaczem i nie złożyłeś w szkole deklaracji do 30.09.2020 r. nie możesz w 2021 r. przystąpić do egzaminu maturalnego.
to możesz:
a) nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

b) jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. korektę deklaracji 1a,

c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje,a) składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje, ale z uzasadnionych przyczyn chcesz przystąpić do egzaminu w innej szkole niż ta, którą ukończyłeś,a) składasz w szkole do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować
z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r.,

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0%
i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który nie posiada świadectwa dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant B przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli, deklarację 1b złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 15 stycznia 2021 r. wypełniając deklarację wariant B,

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1b przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań i wtedy – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.), który posiada świadectwo dojrzałościa) składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 2021 r. deklarację wariant C przystąpienia do egzaminu maturalnego,

b) jeżeli deklarację 1c złożyłeś w komisji okręgowej przed wprowadzonymi zmianami i planujesz dokonać w niej korekty, dokonujesz jej wypełniając deklarację wariant C do 15 stycznia 2021 r.

c) jeżeli złożyłeś w komisji okręgowej deklarację 1c przed wprowadzonymi zmianami i nie planujesz zmian w deklaracji, nie podejmujesz żadnych działań – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa, – jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne,

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz do dyrektora komisji okręgowej do 15 stycznia 20201 r. załącznik 30.
Jeżeli jesteś absolwentem, który w latach 2016-2020

a. nie zdał obowiązkowego egzaminu/egzaminów w części ustnej oraz/lub

b. nie przystąpił do obowiązkowego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym,
to możesz w 2021 r. otrzymać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem, że:

a) masz zdane wszystkie obowiązkowe egzaminy pisemne,

b) złożysz do dyrektora komisji okręgowej wniosek do 31 maja 2021 r. (załącznik 31).

 *podstawa prawna zmian: 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.), w szczególności nowelizacja ww. rozporządzenia z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314), 2. aktualizacja (z dnia 29 12. 2020 r.) Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 – AKTUALIZACJA

Uwaga Absolwenci – opłata za egzamin maturalny!

Proszę o sprawdzenie, czy ktoś z Państwa nie musi dokonać opłaty i dokładne postępowanie z zamieszczonymi w podanym linku informacjami:

Przyjmowanie opłat za egzamin maturalny

Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2021 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu.

Ważne informacje dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w 2021r. w związku z wprowadzonymi przez Ministra Edukacji i Nauki zmianami.

Prosimy o dokładne przeczytanie poniższych informacji i zapoznanie się z dokumentami, do których zostały zamieszczone linki!

W 2021 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia (link do rozporządzenia:  TUTAJ )
oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

W 2021 r. egzamin maturalny:

  1. jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych  i składa się tylko z części pisemnej;
  2. absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego  z jednego przedmiotu dodatkowego. W związku z tym osoba rezygnująca z przystąpienia do takiego egzaminu  będzie zobowiązana dokonać zmian w deklaracji, tzn. przekreślić przedmiot i uzupełnić odpowiednie pola w deklaracji;
  3. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem następujących przypadków: do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który: 1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, lub języka obcego nowożytnego, lub 2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby takie zobowiązane są przekazać informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszczają lub którą ukończyły, i dołączają do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

Naszych słuchaczy i absolwentów to nie dotyczy. W zawiązku z tym w deklaracji należy wykreślić zamiar przystąpienia do części ustnej i uzupełnić odpowiednie pola.

Do dnia 5 lutego 2021r. możliwe jest dokonanie zmian w deklaracjach. Będzie to można zrobić od dnia 11 stycznia 2021 r. w sekretariacie 112, w godzinach jego pracy, po uprzednim telefonicznym umówieniu się, aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się w budynku szkolnym. Telefon do sekretariatu: tel. 798-192-902.

W przypadku słuchacza lub absolwenta, który nie dokonał zmian w deklaracji oraz nie przekazał informacji i oświadczenia, o których mowa w pkt 3, z dniem 8 lutego 2021 r. wstępna deklaracja staje się ostateczną deklaracją i ten słuchacz oraz absolwent nie przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego w 2021 r.

Prosimy również wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego w 2021r. o zapoznanie się z ważnymi informacjami zamieszczonymi w „Informacji o sposobie organizacji i egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021” na str. 129 i kolejnych (każdy wybiera swoją część informacji, zgodnie z rokiem ukończenia szkoły).

Bardzo ważna informacja dla absolwentów!!!

 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w poprzednich latach, otrzymuje, na wniosek, świadectwo dojrzałości w 2021 r., jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Dotyczy to wyłącznie tych osób, które przystępowały do egzaminów w latach 2016–2020, w formule obowiązującej od 2015 r. Wniosek (załącznik 31) absolwent składa do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Uwaga maturzyści- odbiór wyników po egzaminie poprawkowym

Informujemy, że świadectwa dojrzałości lub wyniki po egzaminie poprawkowym będą wydawane 30.09.2020 r. od godz.  10.00  w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście  za okazaniem dowodu tożsamości. Przypominamy, że obowiązuje reżim sanitarny – konieczność zdezynfekowania dłoni przy wejściu do szkoły oraz zakrycia nosa i ust.  

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2021

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Do kogo składa? Do kiedy?

(deklaracja wstępna)

Do kiedy?

(deklaracja ostateczna)

Deklaracja

(załącznik)

Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2021r. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2020r.

obowiązkowo !!!

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury 2020

do 07 lutego 2021r. Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO, technikum do roku szkolnego 2019/2020 włącznie. do dyrektora szkoły macierzystej do 30 września 2020r.

nieobowiązkowo

do 07 lutego 2021r. Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez dyrektora OKE

·       Absolwent, który kończył LO , technikum do roku szkolnego 2019/2020 włącznie.

 

do dyrektora szkoły macierzystej ——————————— do 31 grudnia 2020r. Zał. 1a + 2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół

·       Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie

·       Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie.

do dyrektora OKE ——————————— do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który  posiada świadectwa dojrzałości  (matura sprzed 2005r.) do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1c
Osoba ze świadectwem z zagranicy / Ekstern

– Osoba posiadająca świadectwo ukończenia szkoły uzyskane za granicą.

– Osoba, która uzyskała/uzyska świadectwo ukończenia szkoły na podstawie egzaminów eksternistycznych.

do dyrektora OKE

———————————

do 31 grudnia 2020r. Zał. 1b

UWAGA!

Do dnia 30 września 2020 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Pobierz załączniki:

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy odbędzie się w dniu 08.09.2020 r. (wtorek)
z następujących przedmiotów:

  • matematyki o 14.00 w klubie szkolnym (sala 17);
  • pisemnego języka angielskiego o 14.00 (sala nr 110).

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem. Na  egzamin z matematyki należy też zabrać: linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli
w terminie do 13.08.2020 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Egzamin będzie odbywał się w reżimie sanitarnym. Każdego zdającego bezwzględnie obowiązuje zakrywanie nosa i ust do momentu zajęcia miejsca
w sali i zakończenia czynności organizacyjnych.

UWAGA MATURZYŚCI- ODBIÓR WYNIKÓW

Informujemy, że świadectwa dojrzałości/wyniki egzaminu maturalnego będą wydawane 11.08.2020 r. (wtorek) od godz. 12.00 lub w następne dni w sekretariacie nr 112. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości w warunkach reżimu sanitarnego: bezwzględnie obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust! Prosimy również o zabranie ze sobą swojego długopisu.

Egzamin poprawkowy

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego w części pisemnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 08.09.2020 r. (dokładne informacje będą podane później na stronie szkoły). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 13.08.2020 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_1905), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w roku 2021, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2020 r.)