Zarezerwuj miejsce teraz!
Wypełnij formularz,
a nasz konsultant edukacyjny
oddzwoni do Ciebie!

Aktualności

 

Kierunki CKU

Wybierz nowy zawód dla siebie!
BEZPŁATNIE

 

Bądź przygotowany na powrót do „normalności”!

Poszerz bezpłatnie swoje kwalifikacje.

Obecna sytuacja zweryfikuje rynek pracy, kompetencje i umiejętności pracowników. Już teraz widać, że pandemia odbiła się negatywnie na większości branż. Możemy być prawie pewni, że w najbliższej przyszłości  zmiany następujące na rynku pracy będą bardzo dynamiczne, a my staniemy, a właściwie już stanęliśmy przed koniecznością rywalizacji o miejsca pracy.

Jak odnaleźć się na obecnym i przyszłym rynku pracy, który zastaniemy po wygaszeniu epidemii?

Wiele osób będzie zmuszonych do nabycia nowych kwalifikacji, podnoszenia już posiadanych czy zmiany zawodu, bo pracodawcy będą zatrudniać tylko personel wykwalifikowany, zmotywowany, posiadający predyspozycje do pracy na danym stanowisku, elastycznych i otwartych na możliwości przebranżowienia.

Są takie zawody, które nie tylko  w czasie kwarantanny społecznej, ale  i po jej zakończeniu będą miały bardzo dużo pracy.

Czas ograniczeń staje się więc odpowiednim momentem, a nawet koniecznością na inwestowanie w siebie, podnoszenie kwalifikacji i szukanie nowych rozwiązań, żeby znów znaleźć się w pierwszym szeregu.

Przedstawiamy ofertę edukacyjną CKU, która pomoże zmierzyć się z nową rzeczywistością w dobie epidemii i po jej ustąpieniu. Proponujemy zdobycie kwalifikacji poszukiwanych na ryku pracy obecnie i w najbliższej przyszłości.

Komputer na pierwszym miejscu

 Jedną z konsekwencji izolacji tysięcy osób w domach jest konieczność korzystania wyłącznie z nowych technologii, takich jak internet. Epidemia po prostu przeniosła życie zawodowe do sfery online. Nagle od pracowników, którzy sporadycznie pracowali przy komputerze wymaga się sprawnej obsługi tego urządzenia, znajomości specjalistycznego oprogramowania. I nie oszukujmy się, zdalna praca wymagająca tych umiejętności będzie również w przyszłości podstawą zatrudnienia w wielu branżach, nie tylko ściśle związanych z informatyką. Przyda się w handlu (e-handel), logistyce, finansach, szkolnictwie, itd.

Informatycy mogą spać spokojnie

Mimo pandemii firmy informatyczne wciąż rekrutują, poszukując specjalistów IT. Ten zawód zapewni pracę w najbliższej przyszłości na pewno.

CKU proponuje kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zawodzie technik informatyk.

Polecamy też kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów. Tu wyodrębniono m.in. kwalifikację Realizacja projektów multimedialnych . Podczas nauki słuchacz poznaje  zastosowanie specjalistycznych programów i urządzeń, tajniki grafiki rastrowej i wektorowej, animacji i efektów specjalnych potrzebnych do tworzenia, publikowania projektów cyfrowych i multimedialnych.

Zdalna rachunkowość nie do przecenienia

Znajomość oprogramowania wykorzystywanego w zawodzie technik rachunkowości stała się obecnie niezbędna, a szeroko pojęci pracownicy usług finansowych bezcenni. Zapraszamy. Kierunek technik rachunkowości obejmuje dwie kwalifikacje:

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Nauka odbywa się z wykorzystaniem komputerowych systemów: obsługi kadr i płac oraz rozliczeń ZUS – Płatnik.

W siłę rośnie logistyka

Nagły wzrost zainteresowania zawodem  logistyk, co wynika m .in. z intensywnego rozwoju e-commerce. Handel internetowy to branża, która sama w sobie generuje obecnie dużo miejsc pracy, ale zależy od innych sektorów, a tymi głównymi są właśnie logistyka i spedycja. Zapraszamy na KKZ

Technicy logistycy zatrudniani są w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Najczęściej pracują jako koordynatorzy zaopatrzenia i zbytu, spedytorzy, przedstawiciele handlowi.

Magazynier-logistyk

W trakcie nauki zdobędziesz kwalifikacje z zakresu obsługi różnych magazynów, zarówno przyprodukcyjnych, dystrybucyjnych jak i spedycyjnych wymagających obsługi programów komputerowych stosowanych w pracy biurowej oraz w pracy magazynu

Koniunktura w budownictwie

To branża, w której nie zanotowano przestojów i wszystko wskazuje na to, że z powodzeniem będzie się rozwijać. Zapraszamy do nauki na KKZ.

Technik inżynierii sanitarnej, monter sieci i instalacji sanitarnej to obecnie bardzo poszukiwani fachowcy w sektorze budownictwa.

Kształcimy w kwalifikacjach:

Kształcenie obejmuje naukę organizowania i wykonywania   robót związanych z budową i remontem, montażem i eksploatacją:

– sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,

– sieci i instalacji gazowych, sieci ciepłowniczych i węzłów    ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych,

– instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych.

Zdobyte umiejętności pozwolą na zatrudnienie w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci gazowych, wodociągowych, ciepłowniczych, i kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz na prowadzenie własnej działalności w zakresie utrzymywania sprawności urządzeń końcowych tych sieci, tj. piecyków gazowych, armatury sanitarnej w toaletach, łazienkach, kuchniach.

Najbardziej poszukiwani!

Opiekunowie osób starszych i niepełnosprawnych!

Obserwujemy nagły wzrost zapotrzebowania na opiekę nad osobami starszymi, zarówno w kraju, jak i za granicą. Polecamy zdobywanie kwalifikacji w szkole policealnej i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych: