Licealiści z CKU na Festiwalu Nauki

26 września 2019 XIX zachodniopomorski Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej przyciągnął zwiedzających  w  różnym  wieku.

Licealiści z CKU wybrali się do kampusu przy ulicy Śniadeckich. W dniu festiwalu można było zobaczyć laboratoria, pracownie, urządzenia, cały potencjał uczelni, uczestniczyć w wykładach warsztatach i laboratoriach, pokazach,  prezentacjach,  doświadczeniach i  grach symulacyjnych.  Na zwiedzających czekały pokazy obiektów 3D, bezzałogowych maszyn zdalnie sterowanych,  ozobotów,  robotów  przemysłowych  i  mobilnych,  bioaktywnych opakowań  do  żywności,  dronów,  świata  w  nanoskali,  procesów  obróbki powierzchniowej. Wszystkie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.

Słuchacze Centrum poznali bazę uczelni, uczestniczyli w prezentacjach przygotowanych przez poszczególne wydziały. Uczestnicząc w Festiwalu Nauki dostrzegli ogrom możliwości związany z różnorodnością kierunków jakie proponuje koszalińska uczelnia i poczuli uczelnianą atmosferę.

Na zakończenie skorzystaliśmy z zaproszenia na gorącą grochówkę, która pozwoliła na regenerację  po zmęczeniu związanym z uczestnictwem w przygotowanych przez uczelnię atrakcjach. 

Wycieczka do Zakładu Odzysku Odpadów PGK

Problemy dotyczące zagadnień ochrony środowiska są bardzo bliskie uczestnikom słuchaczom CKU. Podczas zajęć wychowawczych często poruszane są tematy o potrzebie segregowania odpadów i ochrony przyrody.

Każdy z nas codziennie wyrzuca mnóstwo śmieci, a wokół naszych miast pojawia się coraz więcej wysypisk, z dnia na dzień coraz większych. Słuchacze Szkoły Podstawowej na własne oczy przekonali się o skali tego problemu, gdy w dniu 26 września 2019r. w ramach dnia otwartego PGK odwiedzili Zakład Odzysku Odpadów PGK w Sianowie.

Była to niezwykła lekcja edukacji ekologicznej. Słuchacze zobaczyli  jak powtórnie można wykorzystać odpady komunalne, w jaki sposób segreguje się śmieci i co dalej  się z nimi dzieje. Dowiedzieli  się jak odpady są ważone i dzielone na poszczególne frakcje energetyczne. Jednym z głównych tematów wycieczki były nowe zasady segregacji, w  tym zbiórka i przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji oraz produkcja nawozu organicznego.

Dzięki wizycie w Zakładzie Odzysku Odpadów  młodzież poznała zasady gospodarowania odpadów, ale przede wszystkim uświadomiła sobie, że wszyscy ponosimy odpowiedzialność za naszą ziemię, a podstawą zdrowia jest dostęp do czystych zasobów przyrody.

Uwaga – słuchacze i absolwenci przystępujący do matury 2020

Terminy deklarowania przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 Do kogo składa?Do kiedy?
(deklaracja wstępna)
Do kiedy?
(deklaracja ostateczna)
Deklaracja
(załącznik)
Słuchacz, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020r.do dyrektora szkoły macierzystejdo 30 września 2019 r.
obowiązkowo !!!

Brak deklaracji wstępnej = brak możliwości przystąpienia do matury
2020
do 07 lutego 2020 r.Zał. 1a
Absolwent, który kończył LO w roku szkolnym 2018/2019 włącznie;
absolwent, który ukończył technikum  w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
do dyrektora szkoły macierzystejdo 30 września 2019 r.
(nieobowiązkowo)
do 07 lutego 2020 r.Zał. 1a
Absolwenci ubiegający się o możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyli, wskazanej przez OKE
* Absolwent, który kończył LO do roku szkolnego 2018/2019 włącznie
* Absolwent, który ukończył technikum w latach szkolnych 2015/2016 – 2018/2019
do dyrektora szkoły macierzystej————do 31 grudnia 2019 r.Zał. 1a
+ zał. 2
Absolwenci nieistniejących już typów szkół
* Absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
* Absolwent liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
do dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2019 r. Zał. 1b
Absolwent technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006 – 2014/2015do dyrektora szkoły macierzystejdo 30 września 2019 r. (nieobowiązkowo)do07 lutego 2020 r.Zał. 1d
Absolwent technikum ,który ukończył szkolę w latach 2005/2006 – 2014/2015 i zamierza ubiegać się o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył, wskazanej przez OKEdo dyrektora szkoły macierzytej ———— do 31 grudnia 2019 r.zał. 1d + Zał. 2
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałoścido dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2019 r. Zał. 1b
Absolwent ponadpodstawowej szkoły średniej, który posiada świadectwa dojrzałości (matura sprzed 2005 r.) do dyrektora OKE ———— do 31 grudnia 2019 r. Zał. 1c

UWAGA!
Do dnia 30 września 2019 r. należy dostarczyć dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego (dotyczy to osób, który taki dokument posiadają).

Załączniki:

EGZAMIN ZAWODOWY styczeń-luty 2020 – składanie Deklaracji

Termin składania deklaracji przez osoby przystępujące do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 upływa 6 września 2019 r.

Deklarację w CKU Koszalin  składają:

  • słuchacze, którzy ukończą KKZ w listopadzie 2019 r.,
  • słuchacze, którzy przystąpili do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 i nie zdali egzaminu.

Bezpośrednio do OKE w Poznaniu deklarację składają:

  • słuchacze, którzy ukończyli KKZ wcześniej i nie składali deklaracji przystąpienia do egzaminu,
  • słuchacze, którzy złożyli deklarację do sesji czerwiec-lipiec 2019, ale nie przystąpili do egzaminu.

Odbiór wyników egzaminu zawodowego (czerwiec-lipiec 2019)

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji czerwiec-lipiec 2019 r. od dnia 30 sierpnia  2019 r. w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112).

Absolwent szkoły policealnej oraz absolwent KKZ (kwalifikacyjnego kursu zawodowego) w przypadku niezdania egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. ma możliwość złożenia do dnia 6 września  2019 r. (7 dni od ogłoszenia informacji o wynikach egzaminu zawodowego) deklaracji o ponownym przystąpieniu do egzaminu w najbliższej sesji styczeń-luty 2020 r.

Zainteresowani słuchacze mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) i w Sekretariacie Warsztatu Szkolnego (budynek warsztatu, pokój 31/32) w godzinach 8.00-15.00.