Plan zajęć szkoły zaocznej

W związku z prowadzoną rekrutacją plan zajęć dla szkoły zaocznej zostanie opublikowany na dwa pierwsze zjazdy 31.01 – 2.02.2020 r. oraz 7 – 9.02.2020 r.

Plan zajęć na cały semestr wiosenny będzie dostępny od 14 lutego 2020 r.

MATURA 2020 – OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY! Dotyczy absolwentów z lat ubiegłych!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że od dnia 1 stycznia do 7 marca 2020 r. przyjmowane są opłaty za egzamin maturalny. Na stronie internetowej OKE pod adresem:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

należy ustalić wysokość  opłaty oraz pobrać i wydrukować INFORMACJĘ O WNIESIENIU OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY.

Wydrukowaną informację oraz kopię potwierdzenia dokonania opłaty należy przesłać do OKE w Poznaniu pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Absolwenci mają dodatkowo obowiązek  dostarczyć do dyrektora szkoły, w wyżej wymienionym terminie, kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

MATURA 2020 – DEKLARACJE OSTATECZNE!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2020 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Ze względu na przypadające w dniach 10.02 – 23.02.2020 r. ferie zimowe, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 31.01.2020 r.

Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2020 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji, w przeznaczonym do tego miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku

Partnerom, pracownikom, słuchaczom, absolwentom i wszystkim sympatykom CKU w Koszalinie

życzymy, by święta Bożego Narodzenia przyniosły wiele radosnych przeżyć, niezapomnianych wzruszeń i wspomnień, a w Nowym Roku szczęścia, spokoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i sukcesów w pracy zawodowej.

Dziękujemy wszystkim za  życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Wasze kartki świąteczne z wyrazami sympatii sprawiły wszystkim wiele radości, a serdeczne i ciepłe słowa pomogły stworzyć niepowtarzalną, świąteczną atmosferę.

Wystawa Jestem Fotografem VII

13 grudnia 2019 r. odbył się wernisaż „Jestem fotografem VII”, wystawy tegorocznych absolwentów kursu FOTOGRAF. Uroczystość uświetnili są obecnością Edward Grzegorz Funke, Mikołaj Kobus oraz prowadzący w CKU zajęcia z rejestracji i obróbki obrazu: Marta Adamczak i Marcin Torbiński.

Różnorodna tematyka, wiele technik, wrażliwość, oryginalność, inwencja. Tak w skrócie można określić prezentowane prace. Dziękujemy autorom, że podzielili się z nami i licznie zgromadzonymi gośćmi swoimi wrażeniami, spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość.

W zaprezentowanych obrazach dostrzegliśmy pasję, miłości do fotografii, która, być może dla niejednego absolwenta, stanie się sposobem na życie lub wytyczy nowy kierunek zawodowej ścieżki.

Gratulujemy i życzymy powodzenia

Wirtualny świat nadchodzi?

Słuchacze semestru 3 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 14 października 2019 r. uczestniczyli w Konferencja Nowoczesnych Rozwiązań dla Inżynierów Koszalin 2019, której organizatorami byli Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa oraz Wydział Mechaniczny
Politechniki Koszalińskiej


To już druga edycja.
Jej celem jest poszerzenie wiedzy na temat trendów i nowinek w branży produkcyjnej oraz przedstawienie działania konkretnych rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0.


W ramach konferencji odbyły się 3 prelekcje:
1 – „Fizyka, matematyka i algorytmy w systemach widzenia maszynowego.„
2 – „Przykłady wykorzystania aplikacji rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości w branżach
przemysłowych i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw„
3 – „Druk 3D z metalu – inżynieria przyszłości„

Naszych słuchaczy najbardziej zainteresował wykład dotyczący wykorzystania AR i VR w przemyśle.

AR, czyli rzeczywistość rozszerzona, to system łączący w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną. Do tego celu wykorzystuje się okulary AR, za pomocą których można obserwować zarówno prawdziwy świat zewnętrzny, jak i elementy wytworzone przez komputer, nałożone na rzeczywisty świat, które modyfikują go, uzupełniają o informacje z systemów komputerowych i baz danych.

Z kolei VR – rzeczywistość wirtualna – to obraz sztucznej rzeczywistości stworzony przy wykorzystaniu technologii informatycznej. Symulowane środowisko doskonale znamy z gier komputerowych, ale dzisiaj tworzy się już symulacje podobne do świata rzeczywistego. Są to np. symulowane miejsca pracy, sytuacje zagrożenia, modele, które po sprawdzeniu można
zrealizować w rzeczywistości realnej. Kluczową cechą VR jest interakcja, czyli możliwość kontroli nad przedstawionym obrazem oraz sterowania obiektami, które znajdują się w wirtualnym świecie (np. zmiana ich wyglądu, położenia).

Firmy na całym świecie coraz częściej korzystają z rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej, aby zapewnić znaczną poprawę procesu uczenia się. Wcześniej szkolenia wymagały drogiego sprzętu i intensywnego nadzoru, a AR i VR upraszczają ten proces i minimalizują koszty. Już dziś wykorzystywane są do szkolenia w przemyśle lotniczym i morskim, w medycynie dla szkolenia specjalistów oraz, znacznie bliższym nam, promowaniu bezpiecznej jazdy.

Imprezą towarzyszącą było Forum Kariery – 4Career czyli giełda pracy. Hol przed aulą wypełniły firmy z branży produkcyjnej, poszukujące pracowników, stażystów, praktykantów i przyszłych specjalistów.

Słodka wycieczka

W dniu 13 listopada 2019 r.słuchacze semestru 7 P odwiedzili wytwórnię cukierków „Karmelek”. 

W  miejscu bajkowym i pełnym magii młodzież obserwowała  jak tworzy się pyszne karmelki, lizaki i krówki.  Mogła zobaczyć cały proces produkcji słodkości – od płynnej konsystencji, poprzez dodawanie naturalnych barwników, wyrabianie i rozciąganie masy na haku, w celu napowietrzenia jej, aż po robienie, degustowanie  i pakowanie cukiereczków.

Wyjście do pracowni słodyczy było niezwykłą atrakcją dla słuchaczy, dla których nauka wszystkimi zmysłami  jest najlepszą formą poznawania świata.

Młodzież mogła samodzielnie zrobić lizaki, które pięknie zapakowane mogą podarować swoim bliskim.

Wyjście do „Karmelka” było fantastycznym pomysłem na integrację grupy oraz na spędzenie czasu wolnego, połączonego z edukacją i zabawą.

Po wizycie w pracowni  cukierków zostały wszystkim niezapomniane wrażenia oraz słodkie wspomnienia w postaci woreczka z cukierkami, które każdy otrzymał na zakończenie warsztatów.

30 listopada 2019 – ostateczny termin zaliczenia praktyk zawodowych

30 listopada 2019 r. upływa termin zaliczenia praktyk zawodowych dla słuchaczy kursów:

K64. AU.23,
K66. AU 62,
K68. AU.23,
K69. AU.65,
K70. A.65,
K71. AU.28,
K73. MG.44.

Do 30.11.19 w sekretariacie kursów (budynek warsztatu szkolnego, pokój 31 lub 32) należy złożyć wypełnione dzienniczki praktyk. Jest to podstawą zaliczenia praktyki zawodowej oraz ukończenia kursu.

Słuchaczom, którzy złożyli deklaracje przystąpienia do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020 niezaliczenie praktyki uniemożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego.

Godziny pracy sekretariatu kursów:

Dzień

Poniedziałek8:00 – 16:00
Wtorek8:00 – 16:00
Środa9:00 – 17:00
Czwartek8:00 – 16:00
Piątek10:00 – 18:00