Porozumienia o współpracy CKU z Homanit Polska sp. z o.o. i sp., Homatrans sp. z o.o. oraz Homatech Polska sp. z o.o.

Dnia 14 listopada 2018 r. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Pani Renata Buss podpisała z firmami Homatrans sp. z o.o., Homatech Polska sp. z o.o. oraz Homanit Polska sp. z o.o. i sp. porozumienia o długofalowej współpracy. Porozumienia podpisywane były w obecności Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego, Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia oraz lokalnych mediów (prasa, telewizja, radio).

Celem tych trzech porozumień jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, której wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe, które ułatwią słuchaczom oraz absolwentom kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia ze szczególnym uwzględnieniem branży transportowej, mechanicznej, informatycznej, ekonomicznej oraz obszaru administracyjno-usługowego i społecznego.

Grupa Homanit jest wiodącym producentem cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych o średniej gęstości (MDF) lub o wysokiej gęstości (HDF) w europejskiej branży przetwórstwa drewna. Zaopatruje odbiorców z całego świata, dostarczając wyroby producentom mebli, stolarki drzwiowej, lakierów oraz firmom z branży motoryzacyjnej. Grupa Homanit zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów izolacyjnych i wypełnień do drzwi na bazie surowców odnawialnych (Homanit Building Materials), a także logistyką, transportem wszelkiego rodzaju (Homatrans), montażem przemysłowym, konserwacją i utrzymaniem ruchu (Homatech).

Podpisane porozumienia są początkiem kolejnej i owocnej współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie z przedsiębiorstwami, które oferują naszym słuchaczom i absolwentom miejsca pracy oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Droga do wolności

Z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Centrum odbyło się kilka ciekawych przedsięwzięć. W dniu 08.11.2018 r. odbył się konkurs historyczny pt. „Droga do niepodległości”. Udział w nim wzięli reprezentanci wszystkich semestrów stacjonarnych. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie wiedzy słuchaczy nt. walki o niepodległość, początków II Rzeczpospolitej oraz kształtowanie szacunku wobec dokonań naszych przodków. Słuchacze rozwiązywali krzyżówkę, pracowali  z atlasami, grali w kalambury oraz uzupełniali słowa pieśni patriotycznych.

W dniu 9.11.2018 r. odbył się uroczysty apel. Słuchacze semestru 5LS wprowadzili zebranych w atmosferę patriotycznego wydarzenia. Przedstawili prezentację multimedialną, która ukazała całą drogę Polski do niepodległości oraz przypomniała jak ważny jest to dzień. Punktualnie o godz.11.11 cała społeczność szkolna zaśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wszyscy słuchacze udali się na plac przed szkołą, żeby wypuścić w niebo 100 biało-czerwonych balonów.

Wszystkie te działania mają na celu zaszczepienie w młodych ludziach uczuć do własnego kraju, wypracowanie postawy szacunku i tolerancji oraz utrwalenie wiedzy historycznej.

Moda na pomaganie

W dniu 07.11.2018 r. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w spotkaniu z panią Zofią Hafke – Prezesem Koszalińskiego Centrum Wolontariatu. Pani Zofia przedstawiła misję Stowarzyszenia, które swoim działaniem obejmuje miasto Koszalin w zakresie działań wolontariuszy  na  potrzeby społeczności lokalnej. Za cel stawia sobie również zwiększanie aktywności społecznej obywateli  i tworzenie rozwiązań umożliwiających im podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy.

Nasz gość zachęcał młodzież do współpracy przedstawiając  szczegóły najbliższej  oferty. Idee i cele Koszalińskiego Wolontariatu są bardzo bliskie naszym słuchaczom, którzy chętnie i bardzo aktywnie działają na polu  pomocy społecznej na rzecz osób chorych, wymagających wsparcia, ale również na rzecz instytucji takich jak Hospicjum czy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.

 

Międzynarodowy Dzień Języków Obcych

W październiku, jak co roku, obchodzimy w Centrum  Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. W dniach 10-12.10.2018 r.   odbyły się z tej okazji konkursy, przygotowane i zorganizowane przez nauczyciela języka angielskiego – Dorotę Czarnecką.

Brało w nich udział 75 słuchaczy ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych, Gimnazjum dla Dorosłych oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.  Dla każdego typu szkoły przygotowano inne konkursy, o różnej tematyce i stopniu trudności.

Słuchacze 5LS i 3LS  – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych –  wzięli udział w konkursie kulturoznawczym o Wielkiej Brytanii i Irlandii. Słuchacze szkoły podstawowej  z semestrów 7P, 8Pa, 8Pb – w konkursie kulturoznawczym o Kanadzie, a słuchacze  gimnazjum  – 5G – w konkursie kulturoznawczym o Stanach Zjednoczonych.

Ponadto słuchacze szkoły stacjonarnej wzięli udział w konkursie na plakat dotyczący Międzynarodowego Dnia Języków Obcych.

Oto wyniki:

KONKURS KULTUROZNAWCZY O WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII

5LS

I MIEJSCE  Adam Tomaszewski

II MIEJSCE  Kacper Żak

3LS

I MIEJSCE  Monika Grundkowska

II MIEJSCE Joanna Kaczanowicz

 

KONKURS KULTUROZNAWCZY O KANADZIE

7P

I MIEJSCE Natalia Wojsa

II MIEJSCE Mateusz Szumiał

8Pb

I MIEJSCE ex aequo  Adrian Wołoszyński  i Dominika Ignacak

II MIEJSCE Róża Słodyk

8Pa

I MIEJSCE  Aleksandra Jankowska

II MIEJSCE  Patryk Pawlik

 

KONKURS KULTUROZNAWCZY O STANACH ZJEDNOCZONYCH

5G

I MIEJSCE Weronika Szymańska

II MIEJSCE Wiktoria Bachman

 

PLAKATY – MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

I MIEJSCE EX AEQUO  Monika Grundkowska 3LS ( plakat o Szkocji) i Marta Bernaś 3LS (plakat o Stanach Zjednoczonych)

II MIEJSCE Katarzyna Skowrońska 3LS ( plakat o Wielkiej Brytanii)

I MIEJSCE Dominika Ignacak 8Pb (plakat o krajach anglojęzycznych)

Gratulujemy

Dar serca dla Hospicjum

1 listopada to wyjątkowy czas pełen refleksji i zadumy. Częściej  niż zazwyczaj myślimy o przemijaniu i śmierci. Cichy i pusty zwykle cmentarz w Koszalinie wypełnia się w tym dniu tysiącami odwiedzających groby najbliższych. Dzień ten jest doskonałą okazją dla koszalińskiego hospicjum do zorganizowania zbiórki pieniędzy na bieżącą działalność. A potrzeby są naprawdę ogromne, gdyż pod opiekę koszalińskiego hospicjum trafia rocznie około 500 chorych z całego regionu.

W dniu 1 listopada 2018 roku dziesięcioosobowa grupa wolontariuszy z Szkoły Podstawowej z wychowawczynią OHP Moniką Nnaka, przez kilka godzin zbierała datki by każdy mógł godnie przejść na drugą stronę. Piękna pogoda i duże zaangażowanie wolontariuszy przyczyniły się do uzbierania rekordowej kwoty 100 tys. zł. Koszalinianie nie omijali puszek z napisem „Dar serca” i to nie tylko dlatego, że wśród kwestujących były znane osobistości, m.in. Prezydent Miasta Koszalina, czy koszalińscy radni, ale przede wszystkim dlatego, że młodzi ludzie kierując się słowami Alberta Schweitzera „To, co możesz uczynić, jest tylko maleńką kroplą w ogromie oceanu, ale właśnie jest tym, co nadaje znaczenie twojemu życiu…” otworzyli swoje serca dla potrzebujących i podarowali swój wolny czas. Czas, który powinni spędzić z rodzinami na grobach najbliższych.

Dzięki takim akcjom młodzież więcej dowiaduje się o sobie, rozwija umiejętności bycia z drugim człowiekiem, a co najważniejsze utwierdza się w przekonaniu, że niesienie pomocy innym daje ogromną satysfakcję.

Porozumienie o współpracy CKU Koszalin i MPS International Sp. z o.o.

30 października 2018 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie – Panią Renatę Buss, a MPS International Sp. z o.o., z siedzibą Koszalinie, reprezentowaną przez Wandę Alicję Stypułkowską – Prezes Zarządu. Porozumienie podpisano w obecności  Prezydenta Miasta Koszalina – Piotra Jedlińskiego.

Obejmuje ono szereg obszarów  i ukierunkowane jest na poszerzanie wiedzy, zdobywanie umiejętności praktycznych słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie w zakresie technologii mechanicznych stosowanych  we współczesnym przemyśle, które ułatwią  kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia.

 

MPS to wiodący producent wysokiej jakości kosmetyków, opakowań i środków czystości. Firma zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników oraz posiada zaawansowane  zaplecze techniczne. Szkolenia i spotkania o charakterze edukacyjnym organizowane przez MPS International Sp. z o.o pozwolą słuchaczom i kadrze pedagogicznej na zdobycie specjalistycznej wiedzy zawodowej. Możliwość odwiedzania w  ramach wycieczek, odbywania  staży i praktyk zawodowych w MPS  będzie idealną okazją do  zapoznania się z  procesem  produkcyjnym, zadaniami realizowanymi na określonych stanowiskach i specyfiką firmy. Cenny zapewne będzie też bezpośredni kontakt z pracownikami MPS International Sp. z o.o.

 

Porozumienie Centrum z MPS daje CKU w Koszalinie możliwość rozszerzenia oferty edukacyjnej, podnoszenia kompetencji zawodowych słuchaczy jako przyszłych absolwentów i wzmacniania ich zdolności do zatrudnienia poprzez prowadzenie kształcenia zawodowego zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami lokalnego rynku pracy.

 

Z kolei dla MPS International Sp. z o.o porozumienie to stwarza możliwość rekrutacji pracowników z grona najzdolniejszych słuchaczy i absolwentów CKU, zatrudniania kandydatów przygotowanych do pracy na określonych stanowiskach oraz podnoszenia kwalifikacji już zatrudnionych poprzez uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracowników firmy na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w CKU.

 

Podpisane porozumienie ma więc wymiar praktyczny, a ponadto uzasadnienie ekonomiczne i prorozwojowe – zapowiada współpracę na wielu płaszczyznach z korzyścią nie tylko dla obu instytucji, ale także z korzyścią dla mieszkańców Koszalina.

Lista płac w praktyce – warsztaty prowadzone w ramach ETUZ

W celu promowania kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie dnia 28 października 2018 r. zostały zorganizowane warsztaty zawodowe z zakresu ekonomii i finansów „Lista płac w praktyce”. Szkolenie przeznaczone było dla wszystkich zainteresowanych zawodami z obszaru administracyjno-ekonomicznego oraz chcących pogłębić swoją wiedzę na temat naliczania wynagrodzeń w szczególności dla osób, które rozpoczynają pracę w działach kadr i płac oraz osób, których nurtuje pytanie jak z kwoty podanej na umowie o pracę powstaje wynagrodzenie, które wpływa na konto bankowe pracownika.

Zajęcia prowadzone były w pracowni komputerowej przez doświadczonego nauczyciela. Uczestnik warsztatów poznał zagadnienia związane z tworzeniem listy płac, naliczaniem wynagrodzeń oraz składkami ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zajęcia miały za zadanie promować kształcenie zawodowe. Ich celem było także pokazanie, że kształcenie zawodowe to pożądana opcja dla osób w każdym wieku i że uczenie się przez całe życie ma kluczowe znaczenie dla zdolności do zatrudnienia i rozwoju osobistego.

Chcieliśmy organizacją naszych warsztatów przybliżyć zawód technika rachunkowości i pokazać ciekawe zajęcia. Pragniemy, aby więcej osób zainteresowało się tematyka ekonomiczną oraz chciało kształcić się w zawodach z obszaru administracyjno-ekonomicznego. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał bezpłatne materiały i mógł skorzystać ze słodkiego poczęstunku. Zachęcamy do udziału w kolejnych takich zajęciach organizowanych w Centrum w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych!

Słuchacze na spektaklu profilaktycznym pt. „Stopklatka”

W dniu 24.10.2018 r. słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych byli w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym na przedstawieniu pt. „Stopklatka” wystawianym przez Teatr im. Juliusza Osterwy z Gorzowa Wielkopolskiego.

Młodzież poznała historię młodego człowieka, który uległ wypadkowi, skacząc do wody na główkę. Uwięziony we własnym ciele stał się uzależniony od obecności i opieki innych. Słuchając opowieści Wojtka widzowie zmuszeni są do refleksji czy sparaliżowane ciało oznacza jednocześnie martwotę myśli, marzeń i pragnień? Jak ponownie ułożyć swoje życie, które w wyniku niefortunnych zdarzeń wydaje się być skończone? Edukacja poprzez sztukę niezwykle działa na wyobraźnie młodych ludzi. Skłania do głębokich przemyśleń nad życiem i swoim postępowaniem. Widz utożsamia się z bohaterem, jego problemy postrzega jako swoje. To z kolei pozwala spojrzeć z dystansem na swoje otoczenie, kolegów, rodzinę. Na koniec widz zdaje sobie sprawę, że nie ma łatwych odpowiedzi i rozwiązań, są za to trudne pytania, które prowadzą do kolejnych prób zdefiniowania życia na nowo.

Obchody 100-lecia Niepodległości

11 listopada to dla nas Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, wiary i zwycięstwa. W celu kształtowania prawidłowych postaw patriotycznych wśród słuchaczy, w dniu 25.10.2018 semestry Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego wraz z nauczycielami i opiekunami OHP, uczestniczyły w lekcji bibliotecznej zorganizowanej przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną pt.”Święto Niepodległości, czyli rzecz o symbolach i tradycjach narodowych”.

Słuchacze zapoznali się z historią Niepodległej Polski, którą w bardzo przystępny i ciekawy sposób opowiedziało dwóch historyków. Spotkanie to przypomniało wszystkim ciężkie czasy dla Polski i Polaków, ale też wzbudziło wiele refleksji. Słuchacze z zaciekawieniem wysłuchali prelekcji.

4Engi na PK

25 października słuchacze 5 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych uczestniczyli w konferencji nowoczesnych rozwiązań dla inżynierów zorganizowanej przez Wydział Mechaniczny PK i Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Wzięli udział w wykładach i imprezie towarzyszącej Forum Kariery – 4Career, czyli giełdzie pracy.

Zainteresowanie tegorocznych maturzystów wzbudziły trzy stoiska. Pierwsze przygotowała firma Kospel, jeden z największych europejskich producentów elektrycznych podgrzewaczy wody, zasobników i wymienników c.w.u., pomp ciepła, kolektorów słonecznych oraz elektrycznych kotłów c.o.

Drugim wystawcą był Kabel Technik Polska – producent wiązek kablowych dla przemysłu motoryzacyjnego i kolejowego.

Trzecia firma to Meden-Inmed, czołowy producent i dystrybutor profesjonalnego sprzętu medycznego oferujący szeroką gamę produktów dla specjalistów z dziedziny rehabilitacji, ortopedii, dermatologii, urologii, ginekologii, neurologii i chirurgii czy też wyposażenia placówek Medical SPA & Wellness.

Najwięcej czasu słuchacze spędzili przy stoisku Virtual Reality Solutions. Wirtualna rzeczywistość, najprościej mówiąc, zastępuje rzeczywisty świat symulowanym w 3D. Te innowacyjne rozwiązania IT nie służą już dzisiaj tylko do rozrywki. Wykorzystuje się je w branżach: motoryzacyjnej, kosmicznej, architektonicznej, produkcyjnej czy rozrywkowej. Koszalińska firma specjalizuje się w energetyce wiatrowej, choć tworzy też scenariusze umożliwiające trening zwłaszcza tam, gdzie rzeczywistość może okazać się niebezpieczna lub niemożliwa do wykreowania, np. symulacja pożarów i ewakuacji, wypadki masowe.