Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2019 r. dnia 22 marca 2019 r. od godziny 13:00 do 18:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112)

Dnia 22 marca 2019 r. od godziny 13:00 do 18:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) będzie możliwość odebrania wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2019 r.
Absolwent szkoły policealnej oraz absolwent KKZ (kwalifikacyjnego kursu zawodowego) w przypadku nie zdania egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. ma możliwość złożenia do dnia 29 marca 2019 r. (7 dni od ogłoszenia informacji o wynikach egzaminu zawodowego) deklaracji o ponownym przystąpieniu do egzaminu w najbliższej sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Słuchacze (absolwenci) szkoły policealnej oraz absolwenci KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy w sesji styczeń-luty 2019 r. nie zaliczyli dowolnej części egzaminu, a chcą przystąpić do sesji czerwiec-lipiec 2019 r., mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) w następujących terminach:
– piątek 22.03.2018 r. od godz. 13:00 do 18:00,
– sobota 23.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– wtorek 26.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– środa 27.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– czwartek 28.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– piątek 29.03.2018 r. od godz. 10:00 do 18:00.

Loginy i hasła do egzaminów zawodowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że udostępnione zostały loginy i hasła dla słuchaczy/absolwentów zgłoszonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2019 r.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie od dnia 22 marca br. (nie wcześniej) po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający odbiera w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Login i hasło zdający może odebrać wyłącznie osobiście w Sekretariacie Kursów (pokój W31 – budynek warsztatów szkolnych) w dniach od 15 do 22 marca 2019 r. w następujących godzinach:

  • 15.03.2019 r. piątek od 12:00 do 16:00,
  • 18.03.2019 r. poniedziałek od 8:00 do 16:00,
  • 19.03.2019 r. wtorek od 8:00 do 16:00,
  • 20.03.2019 r. środa od 10:00 do 18:00,
  • 21.03.2019 r. czwartek od 8:00 do 16:00,
  • 22.03.2019 r. piątek od 10:00 do 18:00.

UWAGA

Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.).

Loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Dzień ten na celu promowanie języka ojczystego oraz uświadamianie społeczeństwu, jak ważne jest poprawne posługiwanie się swoim językiem w codziennym życiu. W ramach obchodów Święta w naszej szkole zorganizowany został konkurs z języka polskiego pt. ” Z polszczyzną za pan brat”. W pierwszym etapie udział wzięli wszyscy słuchacze z semestrów stacjonarnych. Następnie dwóch najlepszych słuchaczy z każdego semestru wzięło udział w części finałowej. Test składał się z 15 pytań, które tylko z pozoru były proste. Słuchacze musieli wykazać się miedzy innymi znajomością zasad ortografii, poprawić błędy językowe czy stylistyczne, wyjaśnić związki frazeologiczne.

Konkurs miał uświadomić młodzieży jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Cała impreza odbyła się w wesołej i luźnej atmosferze. Najważniejsze, że udało się zaangażować słuchaczy do wspólnej zabawy z językiem polskim. Laureatami konkursu zostali:
I m-ce Krystian Żegnałek
II m-ce Adam Tomaszewski
III m-ce Jakub Gawrysiak

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a laureatom gratulujemy wiedzy!!!

Biało-czerwona pomoc dydaktyczna od firmy AutoPart S.A.

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości firma AutoPart S.A. przekazała do szkół 100 biało-czerwonych akumulatorów samochodowych. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica było jedną ze szkół, która wzięła udział w projekcie i otrzymała pomoc dydaktyczną w postaci wspomnianego akumulatora. Szkoła otrzymała produkt wraz z kompletem materiałów pomocniczych, który ma służyć celom edukacyjnym i będzie stanowił element wyposażenia pracowni mechanicznej. Akumulatory zostały wyprodukowane w fabryce w Mielcu dokładnie w listopadzie 2018 roku. Firma AutoPart S.A. to polski producent akumulatorów do wszystkich typów pojazdów samochodowych, maszyn i ciągników oraz do łodzi i kamperów. Rocznie produkuje ponad 2,5 miliona sztuk, które dystrybuowane są w kraju oraz do ponad 50 krajów na całym świecie. Firma ma swoją siedzibę w Mielcu i działa od 1982 roku.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to niezwykła okazja do przypomnienia, jak wielką rolę w dążeniu do demokracji odegrała nauka. Firma AutoPart S.A. przekazując szkołom 100 biało-czerwonych akumulatorów samochodowych chciała aktywnie świętować to wielkie wydarzenie. Doceniamy fakt, że dzięki zaangażowaniu poprzednich pokoleń, możemy dziś uczyć się i pracować w wolnej Polsce.

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji czerwiec-lipiec 2019 r. mija dnia 18 lutego 2019 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. powinni złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu opiekunowi semestru do dnia 30 stycznia 2019 r., a po tym terminie bezpośrednio do Kierownika Warsztatu Szkolnego do dnia 18 lutego 2019 r. – pokój W32 w budynku kształcenia praktycznego tel. 943452675 [informacja dotyczy wyłącznie kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ: K61 (A.25), K62 (A.20), K65 (MG.19), K67 (EE.08) i szkoły policealnej 3MS (MS.01)].

Nagroda od Chaton i FotoJoker

Nagroda od CHATON Koszalin

Dla laureata konkursu:
Voucher na bransoletkę NOMNATION (baza + link)

Nagroda od FOTOJOKER Koszalin

Dla uczestników konkursu:
50% na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ Pure.
https://fotojoker.pl/cewe-fotoksiazka/cewe-fotoksiazka-pure.html

Dla laureatów konkursu:
2 Kupony na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ o wartości 135 zł

1 miejsce – Kupon o wartości 250 zł na usługi CEWE (CEWE FOTOKSIĄŻKI, CEWE FOTOOBRAZY i inne).

Matura 2019 – DEKLARACJE OSTATECZNE!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2019 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Ze względu na przypadające w dniach 28.01-10.02.2019 r. ferie zimowe, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 25.01.2019 r. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2019 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

            Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji,
w przeznaczonym do tego miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 18-20.12.2018 r. odbędzie się dla słuchaczy semestrów 8 Pa i 8 Pb próbny egzamin ósmoklasisty, zgodnie z harmonogramem:

  • 18.12.2018 r. godz.9.00 – j. polski
  • 19.12.2018 r. godz.9.00 – matematyka
  • 20.12.2018 r. godz.9.00 – j. angielski.

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 z dowodem potwierdzającym tożsamość i długopisem/piórem z czarnym tuszem, dodatkowo na egzamin z matematyki należy zabrać linijkę. Obecność na egzaminie jest obowiązkowa.