CKU Koszalin na Pecha Kucha Koszalin

W ciepły piątkowy wieczór 28 lipca 2017 roku odbyła się koszalińska Pecha Kucha. CKU Koszalin przedstawiło swoją wakacyjną akcję promocyjną

 

„Nauka dla dorosłych – Pasja od dziecka”

 


fot. G. Kostecki

 

Zobacz naszą prezentację:

Pecha Kucha to wydarzenie od lat w Koszalinie organizowane non profit. Można w niej uczestniczyć na dwa sposoby: jako obserwator i uczestnik czynny. Ten drugi może przedstawić prezentację w formie 20×20 (międzynarodowe ustalenia dot. Pecha Kuchy). To znaczy, że prezentacja taka powinna mieć 20 slajdów, a każdy z nich powinien trwać 20 sekund.

Prezentacja może opowiadać o pasjach, hobby, ideach, celach, o czymś, co sprawia że czyjeś życie ma sens.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się w dniu 22.08.2017 r. (wtorek) o godz. 9:00.

Na egzamin należy zgłosić się do godz. 8.30 z dowodem tożsamości i długopisem z czarnym tuszem.

Poprawkowy egzamin maturalny dotyczy zdających, którzy złożyli w terminie do 07.07.2017 r. pisemne oświadczenie przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

CKU na konferencji WUP

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie uczestniczyło w zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w środę 21 czerwca 2017 r. w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie, konferencji połączoną z targami pn. „Fundusze Europejskie szansą dla Młodych na zachodniopomorskim rynku pracy”.

W czasie konferencji zostały przedstawione m. in. zagadnienia dotyczące inicjatywy JEREMIE, instrumentów i możliwości finansowania usług rozwojowych dla przedsiębiorstw poprzez Bazę Usług Rozwojowych, wsparcie osób młodych ze środków EFS realizowanych przez OHP, aktywizację osób młodych pozostających bez pracy, oraz przykłady dobrych praktyk projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W konferencji uczestniczyły Jolanta Kaczmaryk i Teresa Franczak.

W ramach Targów Centrum promowało realizowane projekty finansowane ze środków EFS oraz ofertę kształcenia. Oferta Centrum jak zawsze cieszyła się zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Stoisko targowe przygotowała Jolanta Kaczmaryk z pomocą Joanny Seipioło i Emili Rembisz słuchaczek Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie.

Uwaga Maturzyści – odbiór wyników

Informujemy, że świadectwa dojrzałości i informacje o wynikach egzaminu maturalnego będą wydawane 30.06.2017 r. (piątek) od godz. 13.00 w sekretariacie nr 112 lub w następne dni. Odbioru wyników egzaminu maturalnego należy dokonać osobiście za okazaniem dowodu tożsamości.

Osoby, które nie zdały tylko jednego egzaminu obowiązkowego
w części pisemnej lub ustnej i przystąpiły do wszystkich egzaminów
z przedmiotów obowiązkowych (dotyczy starej matury) oraz do jednego przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym (dotyczy nowej matury) mają prawo do egzaminu poprawkowego (sierpień 2017 r. – dokładny termin będzie podany na stronie). Osoby te zobowiązane są do złożenia do dnia 07.07.2017 r. do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a_N– dla absolwentów zdających „Nową Maturę”, załącznik 7b_S – dla absolwentów zdających „Starą Maturę”), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Osoby, które nie zdały dwóch i więcej egzaminów obowiązkowych, mogą przystąpić do tych egzaminów w maju 2018, pod warunkiem ponownego złożenia deklaracji maturalnej (można tego dokonać od września 2017 r.)

Konkurs na komiks ekonomiczny

IX edycja konkursu na komiks ekonomiczny. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 30 września br.:

  1. Korzyści z migracji dla gospodarki;
  2. „Unia możliwości” – o swobodnym przepływie dóbr, usług, osób i kapitału w Unii Europejskiej;
  3. „Cyberbezpieczeństwo” – jak dbać o swoje pieniądze w sieci?;
  4. „Prywatne czy państwowe?” – o negatywnych konsekwencjach upolitycznienia gospodarki.

Do wygrania jest nawet 5 000 zł!

Link do wydarzenia na Facebooku:
https://www.facebook.com/events/461551200855940/?fref=ts

Kompleksowa informacja o konkursie znajduje się na stronie internetowej FOR:
https://for.org.pl/pl/konkurs-na-komiks-ekonomiczny-ix-edycja-2017

CNC dla gimnazjalistów

We wtorek, 6 czerwca 2017 r. gośćmi Centrum byli uczniowie klasy 2B Gimnazjum nr 6 w Koszalinie. Pod opieką p. Katarzyny Raczkowskiej odwiedzili pracownię CNC, mieszczącą się w budynku szkolenia praktycznego.

Prowadzący zajęcia, mgr inż. Marek Magiera, zapoznał młodzież z narzędziami pracy programisty i operatora CNC. Wyjaśnił, że podstawą pracy urządzeń CNC jest sterowanie numeryczne, które polega na wykorzystaniu specjalnego programu, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące wykonywania konkretnego zadania. Dane przechowywane są w pamięci sterownika obrabiarki, który kieruje jej pracą. System wykrywa także stan narzędzi, aktualne położenie elementów obrabiarki i w ten sposób kontroluje precyzję, jakość, dokładność wymiaru, zgodność z projektem wstępnym, a nawet wyłapuje i naprawia błędy.

Następnie goście obserwowali pracę obrabiarek sterowanych numerycznie. Na pamiątkę otrzymali medal, wykonany w ich obecności, który zaprojektowali słuchacze Centrum z okazji 750-lecia Koszalina. Młodzież obejrzała także różne detale, wykonane na tokarkach i frezarkach CNC oraz miniaturowy pociąg, składający się z lokomotywy i wagonów wykonanych na obrabiarkach sterowanych numerycznie, zbudowany w ramach Projektu Comenius „Pociąg do Europy – powtórny załadunek” przez reprezentantów szkół z 23 państw, wśród których byli słuchacze CKU Koszalin.

Atrakcją okazała się także możliwość poznania tradycyjnych narzędzi, jak suwmiarka czy imadło.

Mamy nadzieję, że zajęcia w pracowni CNC wzbudzą u uczestników chęć dalszego poznawania tej tematyki, odkrywania zainteresowań, uzdolnień, predyspozycji do wykonywania różnych zawodów oraz pomogą w podjęciu trafnego wyboru dalszej drogi kształcenia.

Dla zainteresowanych tą tematyką, planuje się w przyszłym roku szkolnym zorganizowanie kilku spotkań, podczas których uczniowie samodzielnie zaprogramują nieskomplikowane detale i pod okiem nauczycieli wykonają je na posiadanych przez Centrum obrabiarkach numerycznych.

Porozumienie CKU z PZK Met-Pras PUH Joanna Połomska-Mazur

Dnia 6 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta Koszalina zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie a firmą PZK Met-Pras PUH reprezentowaną przez właścicielkę Joannę Połomską-Mazur przy udziale Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

Współpraca Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie z firmą PZK Met-Pras PUH Joanna Połomska-Mazur trwa już od 2014 roku. Od dnia 02.03.2016 roku współpracujemy z firmą na mocy listu intencyjnego. Obecna współpraca dotyczy przede wszystkim organizacji na terenie zakładu pracy praktyk zawodowych oraz promowania słuchaczy, absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w zawodzie poprzez stwarzanie możliwości zatrudnienia, umożliwienia pracownikom firmy PZK Met-Pras udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, podnoszących ich kwalifikacje.

Właścicielka firmy PZK Met-Pras pani Joanna Połomska-Mazur wraz ze swoim synem Bartoszem Mazurem jest absolwentką jednego z naszych kursów z zakresu „Obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC”. Pani Joanna Połomska-Mazur doskonale rozumie konieczność kształcenia ustawicznego. W okresie swojej działalności firma kierowała wielu swoich pracowników do naszej szkoły na szkolenia w zakresie obsługi obrabiarek CNC oraz obrabiarek konwencjonalnych.

Warto podkreślić, że podpisywane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie porozumienie jest pierwszym porozumieniem podpisywanym z przedsiębiorstwem należącym do sektora MSP. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią trzon gospodarki krajowej i są najliczniejszą grupą przedsiębiorstw funkcjonujących na całym świecie. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw pokaźną grupę stanowią przedsiębiorstwa rodzinne, które wpływają na rozbudzenie zachowań przedsiębiorczych ludności. Takim przedsiębiorstwem jest PZK Met-Pras. Współpraca szkoły z taką firmą pozwala na elastyczne rozwiązania i tak np. praktyki dla słuchaczy mogą odbywać się w dogodnym dla nich czasie.

Przedsiębiorstwa należące do sektora MSP pełnią niezwykle ważną rolę w gospodarce narodowej. Wnoszą znaczny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Stanowią główne źródło wzrostu gospodarczego oraz tworzą przeważającą liczbę miejsc pracy. Generują przedsięwzięcia innowacyjne i wypełniają działalnością nisze rynkowe, stanowiące niejednokrotnie dla nich szansę rozwoju. Działalność przedsiębiorstw należących do sektora MSP charakteryzuje się dużą elastycznością, zwłaszcza w odniesieniu do dynamicznie rozwijającego się i stale modyfikującego się otoczenia, co pozwala na szybką i skuteczną reakcję na potrzeby rynku i oczekiwania klientów. Małe i średnie przedsiębiorstwa biorą także aktywny udział w procesach zmian struktury przemysłowej kraju, odgrywają istotną rolę w rozwoju prywatnej własności środków produkcji, wymuszają zmiany w uregulowaniach prawnych sprzyjających przedsiębiorczości.

Absolwenci fotografa ponownie w Galerii N

Dziś, 23 maja 2017 r. w Galerii N przy ul. Ruszczyca w Koszalinie odbył się wernisaż XXI Ogólnopolskiej Wystawy Zbiorowej pn. „Koszalin i inne zakątki Polski”, którego organizatorami są: ZNP Oddział Koszalin i Koszaliński Klub Nauczycieli Plastyków-Twórców.

Wystawa jest jedną z imprez towarzyszących obchodom Dni Koszalina. Uroczystego otwarcia dokonali Zastępca Prezydenta Koszalina Przemysław Krzyżanowski i Krzysztof Stobiecki, dyrektor Wydziału Edukacji UM w Koszalinie.

Swoje prace malarskie i fotografie prezentują artyści Koszalina, Kołobrzegu, Drawska Pomorskiego i odległych miejsc: Gdyni, Szczecina, Chorzowa, a nawet Łęcznej w województwie lubelskim. Wśród nich są absolwenci CKU, kwalifikacyjnego kursu zawodowego FOTOGRAF: Agnieszka Stępniewska i Marcin Chyła. Gratulujemy.

Poranek ze Staszicem

19 maja 2017 r. obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Tym razem niekonwencjonalnie.

Tuż przed godziną 10.00 zaprosiliśmy całą społeczność Centrum na Poranek ze Staszicem. Na początek uczestnicy obejrzeli prezentację o patronie CKU, którą przygotowali słuchacze Liceum dla Dorosłych. Czas umilił wszystkim poczęstunek: ciasteczka, babeczki i inne słodkie, pyszne wypieki, które przyrządzili specjalnie na tę okazję organizatorzy, licealiści z semestru 4 LS. Serwowano też kawę i herbatę.

To był bardzo miły i słodki poranek. Jednak uczestnicy musieli jeszcze sprostać wyzwaniu. Ich zadaniem było rozwiązanie testu o Stanisławie Staszicu, który skonstruowano w oparciu o przedstawioną prezentację. W ten sposób postanowiliśmy sprawdzić spostrzegawczość i umiejętność koncentracji, i zapamiętywania słuchaczy.

Wyniki konkursy o Stanisławie Staszicu ogłosimy już wkrótce.