Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego do sesji czerwiec-lipiec 2019 r. mija dnia 18 lutego 2019 r.

Słuchacze, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. powinni złożyć deklaracje przystąpienia do egzaminu opiekunowi semestru do dnia 30 stycznia 2019 r., a po tym terminie bezpośrednio do Kierownika Warsztatu Szkolnego do dnia 18 lutego 2019 r. – pokój W32 w budynku kształcenia praktycznego tel. 943452675 [informacja dotyczy wyłącznie kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ: K61 (A.25), K62 (A.20), K65 (MG.19), K67 (EE.08) i szkoły policealnej 3MS (MS.01)].

Nagroda od Chaton i FotoJoker

Nagroda od CHATON Koszalin

Dla laureata konkursu:
Voucher na bransoletkę NOMNATION (baza + link)

Nagroda od FOTOJOKER Koszalin

Dla uczestników konkursu:
50% na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ Pure.
https://fotojoker.pl/cewe-fotoksiazka/cewe-fotoksiazka-pure.html

Dla laureatów konkursu:
2 Kupony na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ o wartości 135 zł

1 miejsce – Kupon o wartości 250 zł na usługi CEWE (CEWE FOTOKSIĄŻKI, CEWE FOTOOBRAZY i inne).

Matura 2019 – DEKLARACJE OSTATECZNE!

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego do dnia 7 lutego 2019 r. należy złożyć ostateczną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.
Ze względu na przypadające w dniach 28.01-10.02.2019 r. ferie zimowe, deklaracje ostateczne należy złożyć do dnia 25.01.2019 r. Jeżeli słuchacz (absolwent) złożył tylko i wyłącznie deklarację wstępną, a nie złożył ostatecznej deklaracji w terminie, z dniem 8 lutego 2019 r., wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.

            Każdy zdający zobowiązany jest podpisać w deklaracji,
w przeznaczonym do tego miejscu, wprowadzone zmiany lub ich brak.

Słuchacz, który rezygnuje z przystąpienia do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do napisania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.

Próbny egzamin ósmoklasisty

W dniach 18-20.12.2018 r. odbędzie się dla słuchaczy semestrów 8 Pa i 8 Pb próbny egzamin ósmoklasisty, zgodnie z harmonogramem:

  • 18.12.2018 r. godz.9.00 – j. polski
  • 19.12.2018 r. godz.9.00 – matematyka
  • 20.12.2018 r. godz.9.00 – j. angielski.

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 z dowodem potwierdzającym tożsamość i długopisem/piórem z czarnym tuszem, dodatkowo na egzamin z matematyki należy zabrać linijkę. Obecność na egzaminie jest obowiązkowa.

Nie zmarnuj swojego życia

W dniu 29.11.2018r. słuchacze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wzięli udział w projekcie „Nie zmarnuj swojego życia”. Pomysł powstał z inicjatywy Fundacji Edukacja z Wartościami oraz raperów Bęsia i Dj Yonasa, którzy tworzą zespół Rymcerze. Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z używkami, zachęcenie do zmian postawy, rozwijania swoich zainteresowań. W dynamiczny i ciekawy sposób raperzy przekonywali młodych ludzi, że w życiu trzeba walczyć o siebie, mieć wartości, autorytety, budować pozytywne relacje z tymi, którzy nas kochają i szanują. Ucieczka w świat używek i niewłaściwego towarzystwa tylko na początku wydaje się być fajna, jednak z czasem niesie za sobą konsekwencje, które mogą nieodwracalnie zmienić nasze życie.

Treść i forma spotkania bardzo podobała się młodzieży, która chętnie wchodziła w interakcje z prowadzącymi. To była ciekawa lekcja życia, która wywołała w słuchaczach wiele pozytywnych emocji.

Dzień Życzliwości w CKU Koszalin

21 listopada to dzień szczególny. To dzień, w którym powinniśmy okazać życzliwość każdej napotkanej osobie. I pani w windzie, i nastolatkowi w kolejce do kasy, sąsiadce-staruszce, bliskim, znajomym, szefowi, uczniowi, dosłownie każdemu. Nie wymaga to wyczynu nie lada jakiego. Wystarczy uśmiech i życzenie miłego dnia. Tak też zrobiliśmy.

Słuchacze semestru 5 LS Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych postanowili podzielić się swoją życzliwością z koszalinianami. W ten piękny, słoneczny dzień (nawet pogoda sprzyjała nastrojowi życzliwości) wyszli na ulice miasta i częstowali przechodniów cukierkami, obdarowywali specjalnie na tę okazję przygotowanymi karteczkami z życzeniami miłego dnia. Ku naszemu zaskoczeniu niektórzy byli zdziwieni. Nie wiedzieli, że dziś przypada Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Większość odwzajemniała się uśmiechem, podziękowaniami i równie miłymi życzeniami.

To był radosny i udany dzień. Oby było ich więcej.

Porozumienia o współpracy CKU z Homanit Polska sp. z o.o. i sp., Homatrans sp. z o.o. oraz Homatech Polska sp. z o.o.

Dnia 14 listopada 2018 r. Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie Pani Renata Buss podpisała z firmami Homatrans sp. z o.o., Homatech Polska sp. z o.o. oraz Homanit Polska sp. z o.o. i sp. porozumienia o długofalowej współpracy. Porozumienia podpisywane były w obecności Prezydenta Miasta Koszalina Pana Piotra Jedlińskiego, Biura Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia oraz lokalnych mediów (prasa, telewizja, radio).

Celem tych trzech porozumień jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami, której wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe, które ułatwią słuchaczom oraz absolwentom kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia ze szczególnym uwzględnieniem branży transportowej, mechanicznej, informatycznej, ekonomicznej oraz obszaru administracyjno-usługowego i społecznego.

Grupa Homanit jest wiodącym producentem cienkich, wysoko uszlachetnionych płyt pilśniowych o średniej gęstości (MDF) lub o wysokiej gęstości (HDF) w europejskiej branży przetwórstwa drewna. Zaopatruje odbiorców z całego świata, dostarczając wyroby producentom mebli, stolarki drzwiowej, lakierów oraz firmom z branży motoryzacyjnej. Grupa Homanit zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów izolacyjnych i wypełnień do drzwi na bazie surowców odnawialnych (Homanit Building Materials), a także logistyką, transportem wszelkiego rodzaju (Homatrans), montażem przemysłowym, konserwacją i utrzymaniem ruchu (Homatech).

Podpisane porozumienia są początkiem kolejnej i owocnej współpracy Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie z przedsiębiorstwami, które oferują naszym słuchaczom i absolwentom miejsca pracy oraz atrakcyjne warunki zatrudnienia.

Droga do wolności

Z okazji zbliżającej się 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Centrum odbyło się kilka ciekawych przedsięwzięć. W dniu 08.11.2018 r. odbył się konkurs historyczny pt. „Droga do niepodległości”. Udział w nim wzięli reprezentanci wszystkich semestrów stacjonarnych. Celem konkursu było poszerzenie i utrwalenie wiedzy słuchaczy nt. walki o niepodległość, początków II Rzeczpospolitej oraz kształtowanie szacunku wobec dokonań naszych przodków. Słuchacze rozwiązywali krzyżówkę, pracowali  z atlasami, grali w kalambury oraz uzupełniali słowa pieśni patriotycznych.

W dniu 9.11.2018 r. odbył się uroczysty apel. Słuchacze semestru 5LS wprowadzili zebranych w atmosferę patriotycznego wydarzenia. Przedstawili prezentację multimedialną, która ukazała całą drogę Polski do niepodległości oraz przypomniała jak ważny jest to dzień. Punktualnie o godz.11.11 cała społeczność szkolna zaśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Następnie wszyscy słuchacze udali się na plac przed szkołą, żeby wypuścić w niebo 100 biało-czerwonych balonów.

Wszystkie te działania mają na celu zaszczepienie w młodych ludziach uczuć do własnego kraju, wypracowanie postawy szacunku i tolerancji oraz utrwalenie wiedzy historycznej.

Moda na pomaganie

W dniu 07.11.2018 r. Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w spotkaniu z panią Zofią Hafke – Prezesem Koszalińskiego Centrum Wolontariatu. Pani Zofia przedstawiła misję Stowarzyszenia, które swoim działaniem obejmuje miasto Koszalin w zakresie działań wolontariuszy  na  potrzeby społeczności lokalnej. Za cel stawia sobie również zwiększanie aktywności społecznej obywateli  i tworzenie rozwiązań umożliwiających im podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy.

Nasz gość zachęcał młodzież do współpracy przedstawiając  szczegóły najbliższej  oferty. Idee i cele Koszalińskiego Wolontariatu są bardzo bliskie naszym słuchaczom, którzy chętnie i bardzo aktywnie działają na polu  pomocy społecznej na rzecz osób chorych, wymagających wsparcia, ale również na rzecz instytucji takich jak Hospicjum czy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.