Konkurs fotograficzny Zachodniopomorski „KADR” przedsiębiorczości

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłosił dnia 30 kwietnia 2019 roku Konkurs fotograficzny zatytułowany Zachodniopomorski „KADR” przedsiębiorczości. Celem konkursu jest:

 1. promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim;
 2. wskazanie możliwości skorzystania z Funduszu poprzez przedstawienie w ciekawy
  i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które dzięki nim założyły własną działalność gospodarczą;
 3. środków unijnych, możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS na założenie własnej działalności gospodarczej; ukazanie korzyści z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowników Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP);
 4. propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
 5. kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

Konkurs prowadzony jest na terenie województwa zachodniopomorskiego. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie. Tematem Konkursu jest ukazanie korzyści z tytułu podnoszenia kwalifikacji pracowników Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP), i promujący w tym kontekście EFS i Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WZ 2014 – 2020), jako źródło pozyskiwania środków na takie działania. Kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej oraz regionu, wsparcie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej ze środków  EFS w ramach  RPO WZ 2014 – 2020.

W ramach Konkursu zaplanowano dwie kategorie:

 1. Zdjęcie pojedyncze – uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie pięć zdjęć;
 2. Reportaż – uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie dwa reportaże – od dwóch
  do sześciu zdjęć w reportażu.

Termin nadsyłania prac konkursowych od 30.04.2019 r. do 01.07.2019 r.

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych:

a/ w pierwszej kategorii – zdjęcie pojedyncze :

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł
  • za zajęcie II miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł
  • za zajęcie III miejsca: karta podarunkowa o wartości 5 00zł
  • oraz 3 wyróżnienia po 300 zł         

b/ w drugiej kategorii – reportaż dwa do 6 zdjęć.:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 000 zł
  • za zajęcie II miejsca: karta podarunkowa o wartości 1 000 zł
  • za zajęcie III miejsca: karta podarunkowa o wartości 5 00 zł

oraz 3 wyróżnienia po 300 zł.         

Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana do dnia 19 sierpnia  2019 roku. Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu – odbędzie się w terminie wrzesień/październik
2019 roku. Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących Konkursu jest Pan Janusz Łapczuk,
tel. + 48 94 344 50 31, e-mail: janusz_lapczuk@wup.pl.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu, w tym Regulamin zostaną opublikowane na stronach internetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/rpo.

Konkurs fotograficzny „Polska Smakuje”

Rusza kolejna edycja konkursu fotograficznego „Polska smakuje”.

W załączeniu przekazuję regulamin, który został opublikowany na
stronie KOWR.

http://www.kowr.gov.pl/regulamin-polska-smakuje.pdf

W tym roku mamy tylko jedną kategorię „polska żywność”. Nabór
zdjęć trwa do 24 czerwca i podobnie jak w zeszłym roku będzie
odbywał się za pośrednictwem formularza:
http://www.kowr.gov.pl/konkurs

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie jak i  promocji
wydarzenia.

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych

Konkurs fotograficzny CEWE

Zapraszamy do udziału w Światowym konkursie fotograficznym CEWE:

CEWE Photo Award 2019

Nieważne, czy chodzi o panoramy krajobrazowe, portrety czy zdjęcia makro – kto jest otwarty na nowe doznania, ten odkrywa piękno na każdym kroku. Kierując się hasłem „Our world is beautiful” pokaż nam, jak widzisz fascynujące detale dnia codziennego lub zachwyć nas widokami panoramicznymi! Biorąc udział w konkursie robisz też coś dobrego, ponieważ za każde otrzymane zdjęcie CEWE przekazuje 0,10 euro na SOS Wioski Dziecięce z całego świata.

Organizator: CEWE Stiftung & Co. KGaA z siedzibą w Oldenburgu. 

Uczestnicy: Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 2019-05-31

Nagrody

Główną nagrodą jest wybrana przez zwycięzcę podróż o wartości 15.000 euro, sprzęt fotograficzny o wartości 7.500 euro oraz fotoprodukty CEWE o łącznej wartości 2.500 euro.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają sprzęt fotograficzny o wartości 5.000 euro oraz fotoprodukty CEWE o wartości 2.500 euro. 

Na zdobywców miejsc od 11. do 30. czeka sprzęt fotograficzny o wartości 2.500 euro oraz fotoprodukty CEWE o wartości 1.000 euro.

Zdobywcy miejsc od 31. do 1000. otrzymają bony na fotoprodukty CEWE o wartości 100 euro.

CKU na Targach Edukacyjnych

W środę, 3 kwietnia 2019 w Zespole Szkół nr 1 w Koszalinie odbyły się koszalińskie targi szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych i placówek szkolno-wychowawczych.

Ofertę przedstawiło 16 szkół oraz placówek oświatowo-wychowawczych. Na targach, oprócz szkół, mieli swoje stoiska m.in. Pałac Młodzieży z ofertą zajęć pozalekcyjnych, przedstawiciele Miejskiej Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz doradcy zawodowi.

Również CKU zaprezentowało swoją bogatą ofertę edukacyjną, promując Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Mamy nadzieję, że Targi Edukacyjne pomogą tegorocznym absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów w podjęciu ważnej decyzji dotyczącej przyszłej edukacji i kariery zawodowej.

Podsumowanie semestru jesiennego w CKU Koszalin

W dniu 29.03.2019 r. w Centrum odbyło się podsumowanie półrocznej pracy słuchaczy i nauczycieli. Semestr jesienny obfitował w wiele ciekawych wydarzeń, wyjść i konkursów w naszej szkole, co zostało przypomniane podczas prezentacji. Słuchacze chętnie i aktywnie brali udział we wszystkich przedsięwzięciach. Na uwagę zasługuje fakt zaangażowania się młodzieży w liczne akcje charytatywne. Praca na rzecz potrzebujących osób czy zwierząt nie tylko wspiera słabszych i bezbronnych ale też sprawia, że młodzi ludzie czują się ważni, potrzebni i potrafią zauważać innych wokół siebie.

Miłym akcentem podsumowania było wręczenie przez Panią wicedyrektor Ewę Turek pamiątkowych dyplomów wszystkim laureatom konkursów oraz słuchaczom, którzy w semestrze jesiennym wyróżnili się wysoką frekwencją na zajęciach lekcyjnych oraz bardzo dobrymi wynikami w nauce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Odbiór wyników egzaminu zawodowego

Odbiór wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2019 r. dnia 22 marca 2019 r. od godziny 13:00 do 18:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112)

Dnia 22 marca 2019 r. od godziny 13:00 do 18:00 w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) będzie możliwość odebrania wyników egzaminu zawodowego z sesji styczeń-luty 2019 r.
Absolwent szkoły policealnej oraz absolwent KKZ (kwalifikacyjnego kursu zawodowego) w przypadku nie zdania egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 r. ma możliwość złożenia do dnia 29 marca 2019 r. (7 dni od ogłoszenia informacji o wynikach egzaminu zawodowego) deklaracji o ponownym przystąpieniu do egzaminu w najbliższej sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Słuchacze (absolwenci) szkoły policealnej oraz absolwenci KKZ (kwalifikacyjnych kursów zawodowych), którzy w sesji styczeń-luty 2019 r. nie zaliczyli dowolnej części egzaminu, a chcą przystąpić do sesji czerwiec-lipiec 2019 r., mogą składać uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sekretariacie Słuchaczy (p. 112) w następujących terminach:
– piątek 22.03.2018 r. od godz. 13:00 do 18:00,
– sobota 23.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– wtorek 26.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– środa 27.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– czwartek 28.03.2018 r. od godz. 8:00 do 16:00,
– piątek 29.03.2018 r. od godz. 10:00 do 18:00.

Loginy i hasła do egzaminów zawodowych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że udostępnione zostały loginy i hasła dla słuchaczy/absolwentów zgłoszonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2019 r.

Sprawdzenie własnych wyników przez zdającego możliwe będzie od dnia 22 marca br. (nie wcześniej) po zalogowaniu w serwisie przeznaczonym dla uczniów i absolwentów uczniowie.oke.poznan.pl za pomocą loginu i hasła wygenerowanego przez OKE, które zdający odbiera w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Login i hasło zdający może odebrać wyłącznie osobiście w Sekretariacie Kursów (pokój W31 – budynek warsztatów szkolnych) w dniach od 15 do 22 marca 2019 r. w następujących godzinach:

 • 15.03.2019 r. piątek od 12:00 do 16:00,
 • 18.03.2019 r. poniedziałek od 8:00 do 16:00,
 • 19.03.2019 r. wtorek od 8:00 do 16:00,
 • 20.03.2019 r. środa od 10:00 do 18:00,
 • 21.03.2019 r. czwartek od 8:00 do 16:00,
 • 22.03.2019 r. piątek od 10:00 do 18:00.

UWAGA

Absolwenci, którzy składali deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu loginy i hasła mogą odebrać w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (VIII p.).

Loginy i hasła z lat ubiegłych nie obowiązują.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to coroczne święto obchodzone 21 lutego. Dzień ten na celu promowanie języka ojczystego oraz uświadamianie społeczeństwu, jak ważne jest poprawne posługiwanie się swoim językiem w codziennym życiu. W ramach obchodów Święta w naszej szkole zorganizowany został konkurs z języka polskiego pt. ” Z polszczyzną za pan brat”. W pierwszym etapie udział wzięli wszyscy słuchacze z semestrów stacjonarnych. Następnie dwóch najlepszych słuchaczy z każdego semestru wzięło udział w części finałowej. Test składał się z 15 pytań, które tylko z pozoru były proste. Słuchacze musieli wykazać się miedzy innymi znajomością zasad ortografii, poprawić błędy językowe czy stylistyczne, wyjaśnić związki frazeologiczne.

Konkurs miał uświadomić młodzieży jak ważny jest szacunek do języka ojczystego i dbałość o jego przetrwanie. Cała impreza odbyła się w wesołej i luźnej atmosferze. Najważniejsze, że udało się zaangażować słuchaczy do wspólnej zabawy z językiem polskim. Laureatami konkursu zostali:
I m-ce Krystian Żegnałek
II m-ce Adam Tomaszewski
III m-ce Jakub Gawrysiak

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział,
a laureatom gratulujemy wiedzy!!!